Hem  »  Blogginlägg   »   PDT – Psykodynamisk terapi

PDT – Psykodynamisk terapi

Om allmänheten skulle få frågan ”hur det går till när man träffar en psykolog?” skulle antagligen de flesta måla upp en bild av en klassisk psykoanalytisk terapisession. En patient som ligger på en divan och en psykolog som sitter bekvämt i en fåtölj bakom och ställer frågor om patientens barndom. Denna spegling av terapi porträtteras ofta i filmer och litteratur. Men stämmer den överens med verkligheten?

I denna text kommer vi att ta en närmare titt på vad psykodynamisk terapi egentligen är, ett exempelfall på en behandling, och vem som kan ha användning av metoderna.

Det är svårt att prata om psykodynamisk terapi (PDT) utan att först nämna en kort historisk bakgrund om ursprunget till terapiformen.

Historik

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvecklade den österrikiske läkaren Sigmund Freud teorier om människans psyke som kallas psykoanalys, och som även blev en behandlingsmetod. Kortfattat så fokuserar psykoanalys på hur vårt undermedvetna kan påverka vem vi är och hur vi fungerar. När psykoanalys är applicerat till terapi kallas det psykoanalytisk terapi. Detta var den första formen av behandlingsmetod där patienten var uppmuntrad att själv prata om sina problem.

Under 1900-talet använde psykologer teorin och tankarna från psykoanalys för att utveckla en bredare terapiform som kallas psykodynamisk terapi. Det finns både likheter och skillnader mellan de två. En likhet är att de båda fokuserar på att utforska det undermedvetna, även om psykoanalytisk terapi ofta lägger ännu större vikt vid det än psykodynamisk terapi.

När kan psykodynamisk terapi användas?

Psykodynamisk terapi kan användas för en rad olika problem såsom depressionångesttvångssyndrompanikångest och ätstörningar. Studier har visat att de flesta personer som har gått i PDT fortsätter att må bättre även efter att behandlingen avslutats. Detta kan bero på att en psykodynamisk behandling går till botten med en klients problem vilket minskar behovet att återuppta terapin. Även om psykodynamisk terapi oftast används för klienter med någon form av mental ohälsa eller psykiska problem är det många som går i PDT av rent intresse för att kunna lära känna sig själv bättre och utforska hur händelser i det förflutna har påverkat personen.

Hur kan en typisk session se ut?

Eftersom PDT inte använder samma struktur som exempelvis kognitiv beteendeterapi är det svårt att beskriva hur en typisk psykodynamisk terapisession kan se ut. Däremot finns det vissa aspekter och moment som terapeuter ofta lägger mer fokus på. En viktig del i psykodynamisk terapi är att klienten ska kunna känna sig trygg och bekväm med att kunna prata helt öppet om vad som helst. Därför är det viktigt för terapeuten att redan från början bygga upp en varm och välkomnande miljö. Vissa terapeuter vill tidigt finna ut vad fokus för behandlingen ska vara medan andra föredrar att ha en mer öppen terapi där olika typer av problem kan diskuteras under sessionerna. Gemensamt för alla är dock att terapeuten och klienten arbetar tillsammans med att utforska olika problematiska tankar, känslor och beteenden som uppstår för klienten och hur dessa kan hänga ihop med tidigare erfarenheter eller händelser i klientens liv. Målet med psykodynamisk terapi att klienten ska få bättre självinsikt, en ökad självkännedom, samt en förmåga att själv kunna lösa inre konflikter som eventuellt kommer att uppstå i framtiden.

Terapi

Sessioner i psykoanalys är även ofta mer frekventa (upp emot 3-5 gånger i veckan) och långvariga än en psykodynamisk behandling. Vissa menar att psykodynamisk terapi använder liknande tekniker som psykoanalys men är mindre intensiv och mer fokuserad på att lösa aktuella problem. Både psykoanalytisk och psykodynamisk terapi är i naturen mer öppen och mindre strukturerad än vissa andra terapiformer. I psykodynamisk terapi arbetar terapeuten och klienten tillsammans mot det ultimata målet att ge klienten bättre självkännedom och självinsikt. Det är svårt att säga hur lång tid en person i snitt går i psykodynamisk terapi. Vissa får insikter väldigt fort och mår bättre redan efter någon månad medan andra vill grävare djupare i det förflutna och stannar i terapi i flera år. Generellt sett brukar terapeuten och klienten ses en gång i veckan och varje session varar cirka 45 minuter.

Fallet Klara:

Klara är en 32 år gammal kvinna som har varit nedstämd under en längre tid. På utsidan ser hennes liv perfekt ut. Hon har en man och två barn som hon älskar, ett jobb där hon trivs bra, flera vänner att umgås med och har dessutom nyligen köpt ett nytt hus i staden de bor i. Ändå är det något som inte är rätt. De senaste åren har hon ofta känt sig nedstämd, trött och omotiverad. Ibland har hon börjat gråta utan någon direkt anledning och hon har börjat få svårt att sova på nätterna. Till slut bestämmer sig Klara, med support från sin man och vänner, för att få professionell hjälp.

Hon går till psykologen Erika som jobbar med psykodynamisk terapi. I de första sessionerna lär de båda känna varandra och Klara får berätta om sina relationer och vilka problem hon har. Klara träffar Erika en gång i veckan och sessionerna varar 45 minuter per gång. För varje session som går känner Klara sig mer bekväm i att prata om sitt liv och sina problem. I början av varje session summerar hon hur den senaste veckan har varit. Under större delen av sessionen pratar de sedan tillsammans om olika problematiska aspekter i Klaras liv och relationer.

Klara upptäcker snart att det är många händelser i det förflutna som hon nästan helt har trängt undan tidigare. Till exempel får hon för första gången någonsin prata öppet om hennes relation till sin mamma som gick bort när Klara bara var 12 år gammal. Hon inser också genom terapin att hon ofta söker bekräftelse hos andra män eftersom hon aldrig kände att hon fick någon kärlek av sin pappa. Under vissa sessioner är det jobbigt för Klara att prata om problemen och hon kan känna sig väldigt emotionell när hon går hem från ett möte med Erika.

Men i takt med att månaderna går börjar hon få mer och mer insikt om sig själv och förstå hur tidigare erfarenheter i hennes liv påverkar vem hon är och hur hon mår idag. Efter ett år i terapi mår Klara betydligt bättre. Hon har fått en betydligt större självinsikt och självkännedom och även lärt sig att hantera jobbiga känslor och tankar som ibland kommer upp. Detta är något hon bär med sig även efter att behandlingen är avslutad.

Fördelar och nackdelar med psykodynamisk terapi:

Som med alla andra terapiformer finns det både för- och nackdelar med psykodynamisk terapi. En fördel med psykodynamisk behandling är att man går till botten med en persons problem och därför kan resultaten för klienten bli värdefulla ur många olika aspekter i livet och även vara långvariga. Dessutom är det många som tycker om den fria strukturen i PDT, vilket gör att klienten själv till stor del kan styra vad han eller hon vill prata om. En nackdel med psykodynamisk terapi kan vara att det generellt sett krävs fler sessioner än vissa andra terapiformer. För vissa kan det också kännas för privat eller traumatiskt att prata om händelser som skett exempelvis i barndomen.

Är psykodynamisk terapi rätt för dig?

Psykodynamisk terapi är en av de absolut mest använda av terapiformerna i Sverige idag. Behandlingsmetoden kan hjälpa dig som lider av någon form av psykisk ohälsa men riktar sig även till dig som är allmänt intresserad av att få en bättre självkännedom och självinsikt. Formatet passar dock inte alla och i vissa fall kan en annan typ av terapi rekommenderas. Kontakta en psykolog nära dig idag för att boka ett första möte och se om psykodynamisk terapi kan vara rätt för dig.

Menu