Fokusera på dina klienter

Ahum har ett stort erbjudande av tjänster för dig som är psykolog eller psykoterapeut.

En komplett digital administrativ plattform för terapeuter

Genom Ahum hanterar du bokningar, avbokningar och ombokningar digitalt. Ahum tar även hand om klienters betalningar för samtal och ger dig en arvodesgaranti utan kreditrisk. Inbyggt i alla Ahums tjänster finns ett krypterat och säkert journalföringssystem för dina klienter och all inloggning till plattformen görs via Bank-ID. För dig som vill hålla digitala vårdmöten finns Ahums videotjänst.

Menu