Hem  »  Blogginlägg   »   ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT – Acceptance and commitment therapy

Många förknippar framsteg i terapi med att klienten lär sig att hantera jobbiga situationer i livet på ett bättre sätt och att negativa och oönskade tanke- och beteendemönster ersätts med mer positiva. Terapeuter som arbetar med metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har dock en annan inställning.

Denna typ av terapi har som mål att istället för att ändra jobbiga tankar och känslor, lära en person att acceptera dem och gå vidare. Låter detta intressant? I texten nedan kan du läsa mer ingående om hur terapimetoden fungerar, vad man kan förvänta sig under en session och vem som kan ha användning av den.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utvecklades av den amerikanska psykologen Steven Hayes redan på 80-talet men har fått starkt fäste i Sverige först under de senaste tio åren. Det som utmärker ACT är att man i terapin lägger fokus på att lära sig att acceptera jobbiga känslor och tankar istället för att tränga bort dem.

I Ahums landstingssubventionerade tjänst används ACT som en metod. Tjänsten kostar 100 kr för 7 dagars kontakt med psykolog (frikort gäller). Läs mer här.

Vissa menar att ACT är en vidareutveckling av Kognitiv Beteendeterapi (KBT), medan andra hävdar att det skiljer sig avsevärt. Vissa paralleller kan även dras till psykodynamisk terapi där exempelvis terapeuten och klienten tillsammans arbetar med att utforska klientens bortträngda minnen. Huruvida ACT kan jämföras med andra typer av terapi kan diskuteras, klart är i alla fall att terapiformens grundpelare ligger i acceptans och åtagande att gå vidare, vilket skiljer den väsentligt från både psykodynamisk terapi och KBT. Målet med ACT är att personen som går i terapi ska kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, vilket även inkluderar jobbiga känslor och händelser. Denna filosofi ligger nära mindfullnessbaserad terapi som också lägger ett starkt fokus på att acceptans och närvaro i nuet.

Två personer i en kanot

Vem kan använda sig av ACT?

ACT har visat sig vara effektivt vid många olika typer av psykisk ohälsa såsom ångestdepressiongeneraliserat ångestsyndrom (GAD)panikångest och olika typer av beroende eller riskbeteenden. Även personer som lider av stress eller allmänt vill få ett bättre välbefinnande kan dra nytta av ACT.

Hur kan en typisk session se ut?

Under den första sessionen, som i de flesta andra typer av terapi, introduceras du till din psykolog och ni får båda berätta om er själva och vad ni förväntar er av de kommande sessionerna. Hur en behandling ser ut och varaktighet är individuellt och beror både på vad dina problem är och hur din terapeut arbetar. Vanligt är dock att sessioner hålls en gång i veckan, runt en timme per gång, och varar i cirka 8-12 veckor. En kort sammanfattning av målet med terapin kan beskrivas med hjälp av bokstäverna ACT;
Accept your reactions and be present. Detta betyder att man strävar efter att acceptera reaktioner, såsom känslor, och att vara närvarande i stunden.
Choose a valued direction. En klient ska lära sig att välja en inriktning i livet som stämmer överens med hens värderingar.
Take action. Gå till handling, förändringar kan inte ske om personen inte väljer att agera.

Personen som går i terapi får oftast lära sig olika typer av övningar från terapeuten som kan leda till större närvaro i nuet och ökad acceptans i livet. Många får även i uppgift att göra läxor mellan sessionerna såsom att skriva en mindfullness-dagbok eller att utföra mindfullness-meditation.

En öde fotbollsplan

Exempelfall

Johanna är 22 år gammal och lider ständigt av stress och negativa tankar. Hon verkar inte kunna finna någon ro oavsett vart hon befinner sig. Dessutom känner hon sig ofta nedstämd utan att det finns någon speciell anledning till det. Hon märker att både stressen och nedstämdheten påverkar hennes liv avsevärt negativt men vet inte hur hon ska gå tillväga för att må bättre. Efter att en väninna tipsat henne om mindfullness börjar hon titta runt på internet och finner ut att det finns en terapeut i hennes område som erbjuder ACT och mindfullnessbaserad terapi. Under första besöket hos terapeuten får Johanna berätta om varför hon sökt sig dit, vad hennes mål är med terapin och vad hon förväntar sig. Terapeuten förklarar för Johanna hur terapin fungerar och hur de kommer att arbeta tillsammans de närmaste månaderna. Under de kommande tio veckorna träffas de en gång per vecka. Under sessionerna får Johanna lära sig nya tekniker för att kunna bli mer närvarande i nuet och acceptera händelser och känslor inom henne. Hon får även i uppgift att skriva ned händelser mellan sessionerna som gjort henne stressad och hur hon reagerade till dom. Efter behandlingen känner sig Johanna avsevärt mycket mer avslappnad. När de negativa tankarna kommer upp har hon lärt att se dom för vad de är, acceptera att de finns där, och gå vidare.

Fördelar och nackdelar med ACT

Liksom med alla andra typer av terapimetoder finns det både fördelar och nackdelar. Några av fördelarna inkluderar; relativt kort behandling, studier har visat att ACT är effektivt vid behandling av bland annat depression, ångest och beroende, verktygen som lärs ut i ACT (exempelvis mindfullness) kan lätt användas hemma och även i framtiden. Vissa menar dock att ACT är för ytligt och att psykologiska problem i nuet hos en klient är rotade i händelser i det förflutna. Vilken typ av terapi som passar en person bäst är individuellt och det rekommenderas alltid att man får information om alla de olika typerna samt rådfrågar en professionell psykolog innan man bestämmer sig.

Är ACT rätt för mig?

Om du lider av någon form av psykisk ohälsa, exempelvis depression, ångest eller någon form av beroende, kan ACT vara ett bra verktyg. Terapin riktar sig även till personer som ofta känner sig stressade eller nedstämda eller allmänt vill uppnå ett bättre välbefinnande eller närvarande i livet. Hos Ahum hittar du en rad olika terapeuter som kan erbjuda ACT. Registrera dig idag och se vilka terapeuter det finns tillgängliga i just ditt område.terapimetoderACT

Menu