Missbruk

Ordet ”missbruk” kan ha olika innebörd beroende på vem du pratar med. För vissa vandrar tankarna direkt till alkohol, narkotika eller läkemedel. Andra associerar missbruk med tonåringar som inte kan sluta spela datorspel eller en person vars ekonomi och familjesituation har blivit förstörd på grund av ständiga kasinobesök och internetgambling. Några tänker på partners eller vänner som har missbrukat deras förtroenden genom otrohet eller svek. I texten nedan förklaras vad som menas med missbruk, hur ett vanligt bruk kan utvecklas till ett problematiskt beteende och vilken hjälp som finns att få om man är drabbad.

Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan bruk och missbruk. Vissa typer av missbruk, såsom tung narkotika, kan ses som skadligt redan vid första användningen. Däremot är exempelvis mat något som vi alla behöver, ändå är det möjligt att hamna i ett matmissbruk. Till och med träning, som generellt ses ha positiva effekter för exempelvis fysisk och psykisk hälsa, kan leda till ett missbruk. Hur skiljer man då på vad som är ett vanligt bruk och vad som är ett missbruk?

Generellt sätt refererar ett missbruk till en felanvändning som har negativa eller skadliga konsekvenser, antingen för personen själv eller för personer i omgivningen. Felanvändandet kan syfta till något konkret, till exempel ett missbruk av alkohol eller tobak. Det kan även komma i mer abstrakta former, såsom missbruk av makt eller ansvar. Några av de vanligaste missbruken inkluderar alkohol, narkotika, spel och läkemedel.

När man pratar om missbruk nämns ofta även termen ”beroende”. Det är vanligt att missbruk i alla former kan leda till ett beroende. Det är dock viktigt att skilja på det två begreppen. En missbrukare använder ett beteende som medför negativa konsekvenser för exempelvis personens hälsa, sociala liv eller arbete. En person med ett beroende har inte längre kontroll över sina handlingar och känner ofta ett starkt begär att utföra missbruket.

Nedan ges ett illustrativt exempel på en person som går från ett bruk till ett missbruk, och slutligen till ett beroende.

Fallet om Axel

Axel är en 23 år gammal man som tycker om gambling. Ända sedan barndomen har han varit galen i allt som har med spel att göra. Hemma utmanade han resten av familjen i olika brädspel. I skolan tog han med sig kortlekar och spelade med sina vänner. När han fyllde 18 år fick han för första gången lagligt börja spela med riktiga pengar. Det började ofarligt för Axel. Han lämnade in stryktipset en gång i veckan, köpte någon lott ibland och spelade någon enstaka gång blackjack ute på krogen. Även om spelandet kostade lite pengar var det inte summor som hade någon större påverkan på hans ekonomi. Han träffade fortfarande sina vänner och skötte sitt arbete. Det var först när han skapade sitt första online-konto hos ett spelbolag som problemen började. I en gradvis process började Axel spela mer och mer. En spelsession i veckan övergick till två gånger i veckan. Två gånger i veckan blev snabbt tre till fyra gånger i veckan. I takt med att han började spela mer och mer blev även insatserna högre.

Ett halvår efter att Axel hade öppnat sitt konto spelade han över fem timmar om dagen, ofta på natten, och för summor långt över hans budget. Poker, blackjack, roulett. Allt som gick att vinna pengar på var intressant för honom. Hans ekonomi började bli ostabil. Lönen räckte knappt till för att täcka för spelkostnaderna och han fick ofta leva under väldigt enkla förhållanden i slutet av månaderna. Han började träffa sina vänner allt mindre och var ofta trött och omotiverad på jobbet. Hans bruk hade gått över i ett missbruk som medförde negativa konsekvenser för både hans ekonomi, sociala liv och arbete. I en diffus process som varade över någon månad övergick missbruket så småningom till ett beroende. Även om spelandet hade haft negativa konsekvenser tidigare hade han fortfarande spelat av lust. De senaste veckorna har Axel känt att datorn har en stark dragningskraft och även om han har lovat sig själv att inte spela kan han inte kontrollera sitt beteende. Ofta kommer han med bortförklaringar såsom att ”han bara ska spela för 100 kronor” eller att ”han förtjänar det efter en lång dag på jobbet”. När han en dag hamnar hos kronofogden inser han att någonting måste förändras och tar kontakt med psykologen Annett. De träffas tillsammans två gånger i veckan för att diskutera Axels problem. Under sessionerna får han berätta saker som vilka känslor och tankar han har innan han sätter sig och börjar spela och hur det känns efteråt. Tillsammans jobbar de med att hitta nya vägar för Axel att förhålla sig till spelandet och metoder för att kunna stoppa automatiska tankemönster och handlingar. Efter några månader i terapi har Axel slutat med sitt spelande. Han har lärt sig olika metoder för att stoppa sig själv när han plötsligt känner för att sätta sig vid datorn och logga in på sitt spelkonto. Axel kan efter terapin fortsätta med sitt liv som tidigare utan att vara nedtyngd både ekonomiskt, socialt och professionellt av sitt problematiska spelande.

Behandlingsmetoder

Olika typer av behandlingsmetoder rekommenderas beroende på vilken typ av missbruk en person har. Olika former av samtalsterapi har visat sig vara effektivt för personer som lider av missbruk eller beroende. Terapin kan både ske individuellt och i gruppform. Kognitiv beteendeterapi är en väl använd terapiform för att hjälpa en person bryta gamla inlärda beteende- och tankemönster och bygga upp nya och mer positiva förhållningssätt. Psykodynamisk terapi och familjeterapi är två andra former av terapi som också är vanligt förekommande för missbrukare som söker stöd.

Om du vill du testa online-terapi för beroende eller riskbruk har Ahum utvecklat en app för terapi via textmeddelanden. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

Person vid sjö

När bör man söka hjälp?

Ofta är det svårt att själv inse när ett bruk har övergått till ett missbruk eller ett beroende. Om du på något sätt känner att det finns en risk för att du lider av ett missbruk kan det därför vara bra att sätta dig ned och tänka över din situation. Vilka konsekvenser har mitt bruk för mig och min omgivning? Finns det negativa aspekter av mitt bruk som påverkar mig själv eller personer nära mig på något sätt?
Om du har en nära anhörig som du befarar befinner sig i ett missbruk eller i ett beroende kan ett första steg vara att försöka prata med personen. Då kan det vara bra att ställa liknande frågor och försöka få personen att själv reflektera över vilka följder hans eller hennes beteende kan ha.
När man har insett att det finns ett missbruk är nästa steg att ta kontakt med en professionell terapeut för att få hjälp och stöd med problemet. Oavsett om det är du själv eller en nära anhörig som lider av ett problematiskt bruk kan en psykolog hjälpa till att identifiera problemet och hitta nya vägar för ett bättre välbefinnande och en ljusare framtid.

Artiklar

Laddar...