Den kulturkritiska psykologen

I den här artikelserien tar vår psykolog och psykoterapeut Daniel Sykes upp aktuella fenomen ur ett samhällsinriktat och kulturkritiskt perspektiv. Daniel lyfter fram att en ofta förbisedd aspekt inom psykologin är den inverkan samhället har på psykiska problem och hur vi behandlar dessa. Psykologer och psykoterapeuter uppehåller sig av naturliga skäl oftast vid modeller som fokuserar på de psykologiska eller möjligen relationella faktorerna. Men om psykologin inte också tar hänsyn till hur samhälleliga och kulturella strukturer påverkar människors psykologiska fungerande, så riskerar dess behandlingsmodeller att bli missriktade, verkningslösa eller i värsta fall skadliga.

Menu