Hem  »  Blogginlägg   »   Sju fakta om psykisk (o)hälsa i världen

Sju fakta om psykisk (o)hälsa i världen

Stigmat kring psykisk ohälsa är på väg att långsamt suddas ut, vilket lett till att det blivit alltmer socialt accepterat att gå till en psykolog i många länder och kulturer. Trots detta fortsätter den psykiska ohälsan att öka, speciellt bland unga. Nedan har vi listat sju fakta om psykisk (o)hälsa världen över – en varningsklocka och ett tydligt tecken på att fler och större satsningar måste göras både vad gäller information, prevention och behandlingar.

Stigmat kring psykisk ohälsa är på väg att långsamt suddas ut, vilket lett till att det blivit alltmer socialt accepterat att gå till en psykolog i många länder och kulturer. Trots detta fortsätter den psykiska ohälsan att öka, speciellt bland unga. Nedan har vi listat sju fakta om psykisk (o)hälsa världen över – en varningsklocka och ett tydligt tecken på att fler och större satsningar måste göras både vad gäller information, prevention och behandlingar.

Cirka 13 % av alla barn i världen lider av psykisk ohälsa

Idag lever drygt 13 % av alla barn i världen med någon typ av psykisk ohälsa – alltifrån ångest och depression till ätstörningar och schizofreni. Samtidigt är tillgången till behandling väldigt begränsad i många delar länder, vilket ökar risken avsevärt för bland annat drogberoende, självskadebeteende och självmord i vuxen ålder.

Tillgången till behandling skiljer sig stort i olika delar av världen

En av de största barriärerna till behandling av psykisk ohälsa är avsaknaden av utbildade psykologer och psykiatriker – speciellt i fattigare länder. Antalet psykiatriker som är specialiserade på att behandla barn och ungdomar var mindre än 0,1 per 100 000 invånare i alla länder förutom höginkomstländer, där siffran var 5,5 per 100 000 invånare.

Fler än 800 000 människor begår självmord varje år

En av de mest skrämmande siffrorna av dem alla är den globala självmordsstatistiken. Varje år tar över 800 000 människor sitt eget liv, vilket gör självmord till den näst vanligaste dödsorsaken bland personer mellan 15-29 år. Samtidigt finns det indikationer på att siffran för antalet självmordsförsök är hela 20 gånger större.

De största orsakerna till självmord är alkoholproblem och psykisk ohälsa. Länderna med flest självmord per 100 000 invånare är Sri Lanka, Guyana, Mongoliet, Kazakstan och Elfenbenskusten.

Den psykiska ohälsan bland skolungdomar i Sverige har dubblerats de senaste tre decennierna

Den psykiska ohälsan bland skolungdomar i Sverige har ökat med skrämmande siffror under de senaste trettio åren. År 1985/1986 uppgav omkring 29 % av alla flickor och 15 % av alla pojkar i 15-årsåldern att de upplevt psykiska besvär minst två gånger under de senaste sex månaderna. År 2013/2014 var siffrorna uppe i hela 57 % för flickorna och 30 % för pojkarna, vilket alltså är en ökning med omkring 100 % för bägge könen.

Depression är den vanligaste typen av psykisk ohälsa

I Sverige är depression den vanligaste typen av psykisk ohälsa. Cirka 36 % av alla kvinnor och 23 % av alla män i Sverige kommer någon gång under sitt liv att genomgå en depression. På andra- och tredjeplats över de vanligaste typerna av psykisk ohälsa kommer utmattningssyndrom och social fobi, som drabbar cirka 18 % och 12 % av svenskarna respektive.

Antalet sjukskrivingar på grund av psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste fem åren

Psykisk ohälsa påverkar inte enbart individen som lider av besvären – problemen har även en negativ effekt på samhället.

De senaste siffrorna från försäkringskassan visar att mellan åren 2011 och 2016 ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med osannolika 59 %. I statistiken är kvinnor överrepresenterade och år 2016 hade 48 % av alla sjukskrivna kvinnor en psykiatrisk diagnos.

Anledningarna till ökningen tros vara ökad stress på jobbet, vilket i sin tur kan leda till bland annat utbrändhet, panikångest och depression.

Totalt beräknas det att den psykiska ohälsan i Sverige kostar mer än 70 miljarder per år.

Menu