Hem  »  Blogginlägg   »   Hantera 2021 på rätt sätt

Hantera 2021 på rätt sätt

I mars 2020 gick WHO ut med att spridningen av Covid-19 klassades som en pandemi. Det har förändrat livet för alla människor. Fler arbetar hemifrån, distanserar sig socialt, spenderar mer eller kanske mindre tid med familjen, kan inte resa eller röra sig ute på det sätt de önskar. Att inte kunna leva som vanligt, och inte veta hur länge det kommer pågå kan skapa stress och oro hos oss. Vi har alla olika sätt att hantera det på. Vilka copingstrategier har du för att hantera det kommande året?

Coping beskriver metoder för att hantera psykisk stress. Den amerikanska psykologen Richard Lazarus forskade om stress och kom under 1980-talet fram till att coping kan definieras som människors ansträngningar, både kognitiva och beteendemässiga, för att klara av specifika yttre och/eller inre krav som bedöms som svåra eller överstiga personens resurser. Det är alltså en människas sätt att hantera inre och yttre krav. 

Copingstrategier

Copingstrategier är sammanhängande mönster av människans ansträngningar. Dessa mönster, eller strategier, utvecklas över tid och fyller en funktion för människan. Det innebär dock inte att copingstrategier alltid är effektiva eller hjälpsamma för individen, utan kan också vara ineffektiva eller till och med destruktiva. 

Man skiljer på olika typer av copingstrategier, som har olika funktioner. Känslofokuserade copingstrategier är strategier kring hur du hanterar känslor som uppstår när du ställs inför krav. Det skulle exempelvis kunna vara att använda avslappningstekniker för att minska den kroppsliga stressen eller dricka alkohol för att dämpa känslorna. Problemfokuserade copingstrategier däremot är strategier där du försöker hantera situationen eller hindren som uppstår. Det skulle exempelvis kunna vara att söka socialt stöd vid behov, eller testa strukturerad problemlösning. Du kanske också har hört talas om alternativ coping. Det innebär att testa olika copingstrategier, alltså olika sätt att hantera krav, för att hitta den strategi som är mest effektiv. 

Hantera coronalivet

Vilka copingstrategier använder du för att hantera din stress och oro inför 2021 och i pandemitiden vi lever i? Här kommer några tips som kanske är mer hjälpsamma just i coronatider:

  • Tacksamhet. Fundera över vad du är tacksam för. Känslan av tacksamhet kan underskattas, men läs mer om hur det påverkar oss här
  • Rutiner. Det kanske känns uttjatat, men försök hålla rutiner även när du arbetar hemifrån. Det hjälper till för att minska stress och oro, eller åtminstone göra att du lättare kan hantera det. Läs mer om rutiner här
  • Pausa. Att pausa från arbete vet de flesta är nyttigt. Men ibland kan du också behöva pausa från annat. Ta en paus från corona-nyheter. 
  • Ta hand om dig. Att äta regelbundet och relativt nyttigt, sova, röra på sig och ha sociala kontakter hjälper dig att kunna hantera stress och oro på ett bättre sätt. Det innebär dock inte att du också får unna dig. 
  • Internetbaserad behandling. Om du upplever att stressen eller oron är svårhanterligt eller ohanterbar är internetbaserad behandling ett effektivt sätt att få hjälp. Testa internetbaserad behandling här

Ahum07 januari, 2021

Menu