Psykologer i Göteborg

Att hitta en psykolog i Göteborg kan vid första anblick kännas som att leta efter en nål i en höstack, vilket inte är så konstigt. Staden är nämligen fylld med terapeuter och psykologer som erbjuder alltifrån klassisk psykodynamisk terapi och KBT till parterapi, ACT och mindfulnessbaserad kognitiv terapi.

Göteborg är en stad som, tack vare psykologprogrammet på Göteborgs Universitet, länge legat i framkant både vad gäller forskning och utbildning inom psykologi. Psykologer i Göteborg finns att hitta i alla delar av staden, såväl centrum som i Hisingen, Högsbo och Älvsborg.

I texten nedan kan du läsa om hur du enklast möjligast hittar en bra psykoterapeut i Göteborg, hur mycket en session vanligtvis kostar, samt vilka typer av terapi som erbjuds.

Psykologyrket och psykologutbildning i Göteborg

Det finns ingen exakt siffra över antalet verksamma terapeuter som arbetar i Göteborg. Psykologföreningen i Västra Götaland består av cirka 700 psykologer i regionen men givetvis finns det många psykoterapeuter som inte är anslutna till föreningen.

I Göteborg finns även en psykologutbildning på Göteborgs Universitet. Utbildningen varar i fem år och efter examen gör de studenter som vill bli legitimerade psykologer en ett års praktisk tjänstgöring (PTP). Programmet är omåttligt populärt och är oftast en av de svåraste utbildningarna att komma in på i Göteborg tillsammans med läkar- och ekonomprogrammet.

På Göteborgs Universitet finns även ett psykoterapeutprogram som erbjuder specialiseringar inom KBT, PDT och familjeterapi till redan legitimerade psykologer. Den psykologiska institutionen på GU erbjuder även sin egen mottagning där psykologistundeter praktiserar sina kunskaper under de tre sista terminerna.

KBT i Göteborg

Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, är en snabbt växande terapiform i Göteborg. Fördelen med KBT är främst att antalet sessioner som krävs vanligtvis är färre än i klassisk psykodynamisk terapi. Dessutom har terapiformen visat goda resultat för en rad olika typer av psykisk ohälsa såsom OCDpanikångest och depression. Hur en KBT-behandling ser ut kan skilja sig beroende på psykolog och vilken typ av psykisk ohälsa som behandlas. Det finns dock några grundprinciper som ofta förekommer. Exempelvis får du som går i terapi oftast läxor mellan sessionerna att arbeta med och tillsammans med psykologen jobbar du med att ifrågasätta negativa tanke- och beteendemönster som uppstår i vardagen.

En av anledningarna till att KBT i Göteborg är på framfart kan vara på grund av att många nyexaminerade psykologstudenter från Göteborgs Universitet inriktar sig på kognitiv beteendeterapi.

Det stora utbudet av KBT-psykologer i Göteborg innebär att det finns utbildade och erfarna terapeuter för alla typer av problem i staden. Utöver individuell terapi och parterapi finns det ett flertal psykoterapeuter i Göteborg som använder KBT för bland annat coaching, ledarutveckling och konflikthantering.

Psykodynamisk terapi i Göteborg

Föredrar du en behandling som är mer inriktad på händelser och trauman i det förflutna framför KBT? I så fall kan det vara värt att kolla in psykodynamisk terapi i Göteborg. Psykodynamisk terapi (PDT) har traditionellt sett haft ett väldigt starkt fäste i Sverige. Enkelt uttryckt kan man säga att psykodynamisk terapi har som grundidé att psykisk ohälsa är ett resultat av inre konflikter eller traumatiska händelser som skett tidigare i livet. I terapisessionerna ägnas därför merparten av tiden till att skapa insikter om hur konflikter och trauman från det förflutna påverkas oss idag, till skillnad från KBT där mer fokus läggs på nuet.

Trots att antalet terapeuter i Göteborg med PDT-inriktning är betydligt färre än antalet KBT-psykologer, så finns det fortfarande en hel del att välja mellan. För dig som vill prova på psykodynamisk terapi i Göteborg finns både möjlighet att genomgå en klassisk PDT-behandling, men även den nyare formen ”psykodynamisk korttidsterapi” som oftast innebär färre antal sessioner.

Precis som KBT kan psykodynamisk terapi vara effektivt vid alltifrån specifika fobier och tvångstankar till depression och ångest.

Osäker på vilken behandlingsmetod som är rätt för dig? Kika då igenom våra introduktionsartiklar till KBT och psykodynamisk terapi.

Annan terapi i Göteborg

Utöver KBT och PDT finns det en rad andra typer av terapi i Göteborg. Ett exempel är mindfulnessbaserad kognitiv terapi, i vilken kognitiv terapi och mindfulness kombineras. Dessutom finns det ett stort utbud av psykoterapi i Göteborg som specialiserar sig på olika former av beteendeterapi. Några exempel på dessa är ACT (acceptance and commitment therapy)DBT (dialektisk beteendeterapi) och CTF (compassionfokuserad terapi)

Psykolog Göteborg pris

Kostnaden för att gå till en psykolog i Göteborg varierar dels beroende på vilken psykolog du väljer och dels på antalet sessioner. Generellt sett är priset för en session (45 eller 60 minuter) mellan 800 – 1 200 kr. Genom att klicka på knappen ”Hitta en matchad terapeut” på Ahums hemsida kan du bli matchad med passande psykologer i Göteborg och jämföra de olika priserna.

Menu