OCD – Tvångssyndrom

”Tänk om jag skadar någon när jag kör bil?” ”Har jag verkligen låst dörren?” ”Jag får inte tänka tanken att skada någon på riktigt för då kanske jag gör det på riktigt”. Kanske känner du igen dig i sådana eller andra liknande tankar? Tvångssyndrom har också kallats just tvivelsjuka. Man tänker ”tänk-om”-tankar och tvivlar på att man har kontroll över sig själv och att tvångstankarna ska bli verklighet. Tvångssyndrom är vanligt, men det finns behandling att få.

Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom eller OCD (obsessive compulsive disorder) innebär att ha återkommande tankar, impulser eller inre bilder som känns påträngande och är oönskade. Tvångstankarna väcker mycket stark ångest och obehag. Ofta är tvångstankarna kopplade till att utföra tvångshandlingar, men det förekommer också att man har tvångstankar utan tvångshandlingar. Genom att utföra tvångshandlingen, minskar den ångest som tvångstanken väcker för stunden men ångestlindringen är kortvarig. Tvångshandlingar kan vara inre och yttre. Inre tvångshandlingar innebär att det bara är man själv som märker av dem, det kan till exempel vara att räkna saker tyst för sig själv.  Yttre tvångshandlingar är sådana som går att se, till exempel att tvätta händerna upprepade gånger.

OCD och tvångsbeteende

De flesta människor har ibland tankar som kan vara oönskade eller obehagliga. Många känner någon gång att de vill utföra handlingar som kan upplevas som tvångsmässiga, som att kontrollera att dörren är låst en extra gång. Men när det rör sig om diagnosen tvångssyndrom tar tvångshandlingarna mycket tid och energi, en timme eller mer om dagen. För att uppfylla diagnosen tvångssyndrom ska handlingarna dessutom orsaka ett lidande hos den drabbade eller göra det svårt att fungera i vardagslivet.

Olika teman för tvångstankar

Det finns många olika teman för tvångstankar och tvångshandlingar och de kan variera över tid. Tvångstankarna följs oftast av tvångshandlingar på samma tema; det är till exempel vanligt att en tvångstanke om smuts följs av tvångshandlingen att tvätta sig, men tankar och handlingar behöver inte vara sammankopplade med samma tema. Gemensamt är att obehaget minskar när tvångshandlingen utförs. Teman kan bland annat vara:

  • Smuts eller smitta
  • Rädsla att skada andra
  • Att vara tvungen att ställa saker på rätt sätt eller i rätt ordning
  • Att vilja undvika att tänka tabubelagda tankar (oftast religiösa, sexuella eller våldsamma tankar)
  • Tvångsmässigt samlande

Det är också vanligt hos någon som är drabbad av tvångssyndrom att ha flera av dessa teman.

Det är lätt att bli rädd när man tänker obehagliga tankar som att man kan skada någon annan. Det kan då vara skönt att låsa in knivarna i kökslådan istället för att låta dem ligga framme på bordet. Det är viktigt att veta att tvångstankar inte är verkliga önskningar, och att det inte är större risk för någon med tvångssyndrom än för någon utan tvångstankar att faktiskt agera på tanken att skada någon.

Förekomst och utveckling

Någonstans mellan 100 000-200 000 personer i Sverige har tvångssyndrom. Det är ungefär lika vanligt bland kvinnor och män. Tvångssyndrom finns också bland barn och ungefär hälften av alla som är drabbade har haft sjukdomen sedan barndomen. Det är också vanligt att barn har perioder med tvångsliknande beteenden som inte uppfyller diagnosen tvångssyndrom. Det kan vara till exempel att inte nudda skarvarna i trottoarkanten när man är ute och går eller magiskt tänkande (till exempel tankar om att något måste göras på ett visst sätt för att undvika att obehagliga saker ska hända).

Det är ofta svårt att veta varför någon utvecklar tvångssyndrom, det finns flera olika teorier kring det. Tvångssyndrom är till viss del ärftligt och en teori är att de som till exempel har kontrollerat mycket noggrant och varit noga med hygien, har haft större chans att överleva. En annan teori handlar om inlärning; man har lärt in att när man gör en viss handling kan obehag minska, och med tiden blir tvångshandlingarna fler och tar mer och mer tid. En biologisk förklaring är att det vid tvångssyndrom finns en högre aktivitet i vissa områden i hjärnan, och att brister eller överskott av signalsubstanser i hjärnan stör förmågan att kunna växla mellan tankar och beteenden. En livskris eller stor omställning i livet kan också bidra till utvecklingen. Det är också vanligt vid tvångssyndrom att det finns annan problematik samtidigt. Det kan till exempel vara kopplat till depression, generaliserat ångestsyndrom eller Tourettes syndrom.

Behandling

Tvångssyndrom förbättras oftast inte av sig självt med tiden, men det kan variera hur starka symtomen är över tid, beroende på t.ex. den stress man upplever i livet. Om det är svårt att klara av vardagen på grund av tvånget eller om det orsakar stort obehag, finns det behandling att söka. Behandling finns i form av psykoterapi och/eller läkemedel (SSRI-preparat). En kombination kan vara bra då läkemedel kan dämpa ångest, medan psykoterapi hjälper den drabbade att lära in nya beteenden och att stå ut med den ångest som tvångstankarna väcker.

Onlineterapi utifrån KBT har i vetenskapliga studier visat sig vara lika effektivt som face-to-face terapi för behandling av tvång. Ahum har utvecklat en app där du kan testa onlineterapi via textmeddelanden. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

KBT

KBT-behandling mot tvångssyndrom har visats vara effektivt. I en sådan behandling jobbar man tillsammans med terapeuten på att möta det som känns ångestfyllt för att lära sig att stå ut med obehaget. Exempel kan vara att smutsa ned händerna och inte tvätta dem efteråt, trots tankar om att det är smutsigt. Genom att inte utföra den lindrande tvångshandlingen, lär man sig stegvis att stå ut med obehaget vilket gör att tvångstankarna på sikt brukar bli mindre starka. En KBT-behandling för tvångssyndrom kräver att man som patient jobbar aktivt själv för att stå ut med att inte göra tvångshandlingen. Förbättring kommer ofta i små steg.

Människor som har tvång kan ofta känna sig ensamma om sitt tvång och många vill dölja symtomen. Skamkänslor kan finnas kring tvånget och därför drar sig många för att söka hjälp. Det kan vara en lättnad att veta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.

På Ahum finns legitimerade terapeuter som är spcecialiserade inom tvångsyndrom. Gör vårt frågeformulär och bli matchad med en terapeut som passar dig.

Menu