Hem  »  Blogginlägg   »   Tema: Relationer – Kommunikation

Tema: Relationer – Kommunikation

En viktig grundpelare i alla relationer är god kommunikation. Det innebär en förmåga att både lyssna och ta in det den andre säger, men även att uttrycka sig så att den andre förstår. Kommunikation kan vara svårt - särskilt när vi kommunicerar i affekt. Ahum presenterar i denna femte del av vår temaserie om relationer några vanliga kommunikationsmissar och förslag på hur man kan öva upp sin kommunikationsförmåga.

Hur vi kommunicerar med varandra i en relation är ofta avgörande för relationens överlevnad. En grundregel är att lyssnandet är viktigare än talet men även hur du uttrycker dig har stor vikt. Även graden av sanning i det du kommunicerar har betydelse.

Kommunikation är inte enbart det vi säger utan innefattar även vårt kroppsspråk och andra sätt att interagera icke-verbalt. Upplever du att du själv eller någon i din närhet brister i sin kommunikationsförmåga? Oroa dig inte! Enligt forskning är kommunikation den del av vår emotionella intelligens som vi enklast kan utveckla och förbättra.

Förbättra din kommunikation med hjälp av jag-budskap 

Någonting du kan göra för att förbättra din kommunikation är att använda dig av det som kallas för jag-budskap. Jag-budskap innebär i praktiken att du byter ut ordet du mot ordet jag i början av varje mening. Motsatsen, du-budskap, är ineffektiv kommunikation som sällan genererar någonting annat än att motparten hamnar i försvarsposition: “du lyssnar aldrig på mig”. Genom ett jag-budskap hamnar fokus på den inre upplevelsen, tankarna och känslorna hos den som talar: “jag upplever att det jag säger inte alltid når fram”. 

Ett jag-budskap kan med fördel formuleras i flera steg. Utgå från din egen upplevelse men visa även gärna förståelse för den andra personen där det finns skäl för det: 

1. Jag känner / jag blir… (uttryck din upplevelse)

2. när … (ge ett sammanhang till din upplevelse).

3. Jag kan förstå… (visa förståelse för den andre)

4. jag skulle vilja att … (säg vad du önskar i stället).

Försök vara tydlig och konkret och var beredd på att lyssna på vad den andra personen har att säga utan att direkt gå i försvar. 

Vanliga kommunikationsmissar 

När det kommer till kommunikation är insikt det första steget till förändring. Känner du igen dig själv eller någon i din närhet i någon av följande kommunikationsmissar? 

1. Du tänker på vad du själv skall säga istället för att lyssna på den du pratar med 

2. Du omvandlar ett sakligt ifrågasättande till personlig kritik

Råd för förändring  och förbättring

Om du känner igen dig kan du prova att medvetet agera annorlunda genom att göra något av följande nästa gång du befinner dig mitt i ett samtal eller en argumentation: 

1. Fundera inte så mycket på vad du själv skall säga när den andra har pratat klart. Lyssna aktivt och ta in det personen säger så kommer svaret komma naturligt. Om det mot förmodan inte skulle göra det är det varken “fel” eller oartigt att säga något i stil med “det är intressant det du säger, får jag fundera lite på det?” eller “nu vet jag inte riktigt vad jag skall säga”. 

2. Kom ihåg att skilja på handling och person. Har din partner lämnat disken till dig igen? Visst är det ett tröttsamt beteende men gör det din partner till en dålig person? Förmodligen inte och då är det inte heller det du vill kommunicera. Istället för att kritisera personen: “du är så lat, du tar aldrig disken”, använd ett jag-budskap och kritisera handlingen: “jag blir ledsen och besviken när du nu för tredje kvällen på en vecka lämnat disken åt mig”. Följ med fördel upp med: “Jag skulle önska att vi kunde dela på den uppgiften lite mer lika”.

Kom ihåg att du på Ahum kan bli matchad med en psykolog eller psykoterapeut som är specialiserad på frågor kring relationer och kommunikation. Testa att bli matchad här.

Menu