Hem  »  Blogginlägg   »   Självkänsla, självförtroende, självbild? Ahum reder ut begreppen.

Självkänsla, självförtroende, självbild? Ahum reder ut begreppen.

Ahums psykologer möter dagligen personer som har en problematisk relation till sig själva. Låg självkänsla, dåligt självförtroende eller en negativ självbild? Det är inte konstigt att det råder begreppsförvirring. Ahum reder ut begreppen.

Självkänsla: dina tankar och känslor om dig själv

Självkänsla är de tankar och känslor vi har om oss själva. Vanligen stöter vi psykologer på personer med låg självkänsla. De har en tendens att tolka neutral information från omgivningen som negativ, att nedvärdera sig själva och att underskatta sitt eget värde. Låg självkänsla kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa i form av nedstämdhet, depression, oro eller ångest-relaterad problematik. De finns även de som har en för hög självkänsla, som anser sig vara bättre än andra. Vi psykologer kommer sällan i direkt kontakt med personer som har en för hög självkänsla, men ibland möter vi dem indirekt i terapi med personer som råkat ut för dem.

Det finns även de som lider av det som kallas för prestationsbaserad självkänsla, där självkänslan helt eller delvis grundar sig i prestationer och yttre bekräftelse. Prestationsbaserad självkänsla kan bland annat leda till utmattningssyndrom.

Det vi strävar efter att uppnå är en sund självkänsla. Balans är att föredra framför en självkänsla som drar för mycket åt något håll. Självkänslan är känslig för andras omdöme och fungerar optimalt som en inre kompass för hur vi skall agera för att värna om oss själva och våra egna värderingar i relation till vår omgivning. 

3 råd för en sund självkänsla 

  • Öva på att säga nej till sådant du inte vill göra, men också att säga ja till det du vill men kanske inte vågar.
  • Sluta jämföra dig med andra. Så länge du jämför andras bästa sida, den som t.ex. visas upp på sociala medier med din egen sämsta sida kommer din hjärna att lura dig. 
  • Avfölj personer på sociala medier som ger dig negativa tankar eller känslor om dig själv och börja följa personer som får dig att må bra.

Självförtroende: din uppfattning av din förmåga 

Självförtroende är vår uppfattning av vår egen förmåga att klara av saker. Vårt självförtroende är inte nödvändigtvis kopplat till vår självkänsla. En del har låg självkänsla men ett gott självförtroende och för andra kan det vara tvärtom. 

Självförtroende kan vara situationsbundet och/eller pendla upp och ned beroende på dagsform eller andra omständigheter. Vi känner oss ofta mer trygga i situationer vi är vana vid medan självförtroendet kan dippa när vi ställs inför nya utmaningar. En del har bättre självförtroende än andra, vilket grundar sig i en kombination av arv och miljö. 

3 råd för att öka ditt självförtroende

  • Utmana dig själv genom att göra någonting nytt eller skrämmande. På så sätt kan du öva upp din känsla av bemästrande. Ingen utmaning är för liten eller för stor.
  • Sätt upp realistiska mål för dig själv som du kan arbeta mot lite varje dag. Sätt gärna upp delmål. På så vis kan du utvärdera dina framsteg, vilket kommer att öka din motivation att fortsätta.
  • Agera “som om”. Hur skulle livet vara om du kunde göra precis allt du tror att du inte klarar av? Genom att agera som om du redan är där kan du komma en bit på vägen. 

Självbild: din samlade bild av dig som person

Vår självbild är den samlade bilden vi har om vilka vi är. Vår självbild kan ses som en sammanfattning av vår självkänsla och vårt självförtroende kombinerat med vår personlighet, våra erfarenheter, intressen, relationer och vår omgivning. Personer som har en negativ självbild lägger mycket av sitt fokus och sin energi på negativa aspekter av sig själva och sina  liv. 

Vår självbild stämmer inte alltid överens med andras bild av oss. Detta är naturligt eftersom självbilden är en sammansättning av olika faktorer som inte alltid är kända för andra än oss själva. 

3 råd för att få en mer nyanserad självbild 

  • Spendera mycket tid med människor du känner dig trygg att vara dig själv med. Andras spegling kan hjälpa dig att få upp ögonen för sådant du kanske har svårt att se själv.
  • Gör en lista över dina personliga styrkor eller positiva erfarenheter som en motvikt till de negativa tankar eller känslor du har om dig själv eller ditt liv.
  • Fokusera på det du har. Tacksamhet kan inge ett helt nytt perspektiv.
Menu