Hem  »  Blogginlägg   »   Psykologisk coaching

Psykologisk coaching

Psykologisk coaching skiljer sig från psykoterapi. Här beskriver vi hur, hur psykologisk coaching kan gå till och när det är rekommenderat att söka psykologisk coaching.

De senaste åren har termen ”coach” blivit mer och mer vanlig. Kanske har du sett böcker skrivna av coacher om hur du kan förbättra din självkänsla, bli en bättre ledare eller hitta vägen till lycka. Förutom självhjälpsböcker finns det även en mängd professionella coacher som erbjuder sina tjänster genom samtalssessioner. Men vad är egentligen en coach och vem kan ha användning för coaching? I följande text reder vi ut vad begreppet coaching betyder, hur det skiljer sig från psykoterapi och vad som kan vara bra att tänka på när man söker sig till en coach.

Psykologisk coaching riktar sig till personer som vill stärka eller utveckla olika aspekter av sitt liv med hjälp av en professionell coach. Coaching användas ofta för en enskild individ, men förekommer även i gruppform. I coaching arbetar en coach och en klient tillsammans för att nå uppsatta mål och hitta nya vägar och strategier för ett bättre välbefinnande för klienten. Det kan exempelvis handla om en klient som vill bygga upp en mer positiv självbild, utvecklas i karriären, prestera bättre på jobbet eller bli en bättre ledare. En bra coach är en aktiv lyssnare och ger klienten support och konstruktiv feedback för att klienten själv ska kunna upptäcka sina inre styrkor och utvecklas för att själv kunna överkomma sina problem och hinder. Teknikerna som en coach använder grundar sig i psykologisk forskning och kommer ofta från områden såsom klinisk psykologi eller arbetspsykologi. En coachingsession varar oftast runt en timme och hålls generellt en eller två gånger i veckan. Antalet sessioner varierar beroende på vilken typ av coaching en person söker och vilka mål klienten vill uppnå. Klicka här för att komma till Ahums erbjudanden inom personlig utveckling. 

Vad skiljer coaching från terapi?

Linjen mellan coaching och terapi kan vara svår att dra ibland eftersom coaching kan se ut på en rad olika sätt. Många coacher föredrar dock att arbeta praktisk och att fokusera på nuet och framtiden istället för nuet och dåtiden. Det är dock inte omöjligt att saker som skett i det förflutna också kan diskuteras, exempelvis för en person som inte har fått bearbeta en jobbig barndom. Vissa menar även att coaching mer fokuserar på positiva aspekter av en persons liv och att utveckla styrkor istället för att behandla problem. En skillnad som är viktig att komma ihåg är att titeln ”coach”, till skillnad från psykolog, inte är en skyddad titel. Medan en legitimerad psykolog måste genomgå fem års studier och praktik finns det inga krav på utbildning för en coach. Det kan därför vara bra att kolla upp eller fråga vilken bakgrund en coach har innan man börjar arbeta tillsammans. Rekommenderat är att alltid vända sig till en person som är legitimerad av socialstyrelsen.

Olika typer av coaching

Vad som händer under en coachingsession är varierande beroende på vilken typ av coaching som bedrivs. Nedan är en kort beskrivning av några av de mest vanligt förekommande formerna av psykologisk coaching.

Karriärcoachning

Karriärscoaching är en form av coaching som fokuserar på att hjälpa en klient att uppnå mål och överkomma hinder i arbetslivet. Det finns en rad olika anledningar till att en person söker sig till en karriärscoach. Exempelvis kan en coach hjälpa en klient med att utvecklas på sin nuvarande arbetsplats, hitta ett nytt jobb eller helt byta karriär.  

Livscoaching

En livscoach kan hjälpa en klient med att identifiera och uppnå olika personliga mål som bidrar till ett bättre välbefinnande för klienten. Detta kan exempelvis vara att hitta mer balans i livet, identifiera prioriteringar eller att hitta en bättre balans mellan arbete och fritid.

Chefscoaching

Chefscoaching riktar sig till personer som vill utvecklas och uppnå mål för att förbättras i rollen som chef. Coachen och klienten arbetar tillsammans och ofta riktas fokus på att utveckla inre styrkor inom klienten för att exempelvis bli en bättre ledare.

Fallet om Jenny

Jenny är en 27-årig tjej som har problem med att hitta rätt karriär. Hon vet att hon alltid har velat göra någonting kreativt men är inte säker på hur hon ska gå tillväga. Efter att ha tagit studenten provade hon på en rad olika yrken såsom personlig assistent, servitör och kassörska. Hon kände inte att hon passade in på någon av arbetsplatserna.

Efter påtryckningar av sina föräldrar började hon studera på ekonomiprogrammet på universitetsnivå. Efter ungefär halva utbildningen insåg Jenny att programmet inte alls var något hon ville arbeta med i framtiden och hoppade av. För att kunna försörja sig tog hon ett jobb som säljare för ett större internationellt företag, där hon nu arbetat i lite mer än tre år.

Jenny känner att hon har fastnat i karriären. Hon vet att hon inte vill fortsätta att arbeta med det hon gör idag men vet inte heller vad som skulle kunna passa henne. Hennes största intressen i livet är musik och konst. Som yngre drömde hon ofta om att bli konstnär eller artist. När hon en dag får syn på en annons för en jobbcoach i tidningen nappar hon direkt.

Hon ringer upp karriärscoachen Eva och tillsammans bestämmer de sig för att ses en gång i veckan för att diskutera hur Jenny kan utvecklas i sin karriär. Varje session är 60 minuter och under sessionerna identifierar de inte bara Jennys prioriteringar och värderingar i livet, utan även vad som skulle motivera henne på en arbetsplats och vilken typ av karriär som skulle passa Jennys personlighet. De kommer fram till att Jennys drivkraft och dröm är att få jobba med något kreativt och skapande. Tillsammans diskuterar de olika typer av karriärer som skulle kunna vara passande.

Efter fyra sessioner tillsammans har Jenny hittat en ny väg i karriären, grafisk formgivare. Hon bestämmer sig för att söka till två yrkesutbildningar inom grafisk formgivning. Genom karriärscoaching har Jenny inte bara hittat en ny väg i karriären, utan även lärt sig mer om sig själv och de styrkor hon kan bidra med på en arbetsplats.

Vem kan dra nytta av coaching?

Coaching kan vara ett effektivt verktyg för dig som vill identifiera dina styrkor och utvecklas, oavsett om det är på ett personligt plan eller i karriären. Vissa tycker om att målen och strukturen i psykologisk coaching ofta är klara och tydliga. Däremot finns det fall där emotionella och psykiska problem inte passar för coaching och terapi kan vara en bättre lösning. Om du upplever att du har aspekter i ditt liv som du vill utveckla, kontakta en psykolog eller coach för att se om ni tillsammans kan arbeta för att överkomma hinder och uppnå dina mål. 

Om du vill du testa coaching online har Ahum utvecklat en app där du kan testa onlinecoaching via textmeddelanden. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

Menu