1. Home
  2. Blogginlägg
  3. Ett gott skratt förlänger relationen
Hem  »  Blogginlägg   »   Ett gott skratt förlänger relationen

Ett gott skratt förlänger relationen

De flesta av oss tycker det är härligt att skratta och associerar skratt med positiva känslor. Skratt kan också påverkar kroppen genom att sänka blodtrycket, minska stresshormoner och minska smärtupplevelser. Men visste du att genuina skratt påverkar flera delar i vår hjärna

1 april, javisst, det är idag! Det kanske innebär att humor och förhoppningsvis skratt blir ett uppskattat inslag i din dag. Just skratt är faktiskt en fysiologisk process som gör att kroppen börjar andas in och ut snabbare. Att skratta påverkar alltså vår kropp, vår hjärna och våra relationer på ett positivt sätt.

De flesta av oss tycker det är härligt att skratta och associerar skratt med positiva känslor. Skratt kan också påverkar kroppen genom att sänka blodtrycket, minska stresshormoner och minska smärtupplevelser. Men visste du att genuina skratt påverkar flera delar i vår hjärna? En studie, där man använt magnetröntgen för att se vilka delar av hjärnan som aktiveras, avslöjar att alla de här systemen är aktiva när vi skrattar:

Det motoriska systemet

  • Motorcortex och lillhjärnan (Cerebellum) som båda spelar en stor roll i våra rörelsemönster och vår balans. Lillhjärnan spelar också en roll i hur vi uppfattar saker i våra sinnesintryck och vart vi riktar vår visuella uppmärksamhet. 
  • Frontala operculum som samverkar med andra delar av hjärnan i tankeprocesser och planering. 

Det emotionella (limbiska) systemet

  • Anteriora cingulate cortex som styr vår uppmärksamhet åt sånt som är relevant. 
  • Amygdala som kopplar ihop intryck med känslomässiga reaktioner i kroppen och vårt beteende. 
  • Hippocampus som spelar en viktig roll i att lagra in minnen från korttidsminnet till långtidsminnet. 
  • Accumbenskärnan som spelar en stor roll i hur vi förmedlar känslouttryck med våra ansiktsuttryck och vårt kroppsspråk. 
  • Ventromedial prefrontal cortex är inte en del av limbiska systemet men den samverkar med hippocampus och amygdala och spelar en roll i beslutsfattande och kan också öka känslan av välbefinnande. 

Boosta din kärleksrelation med humor

Humor och skratt är inte bara bra för din kropp och din hjärna, utan kan också vara bra för dina relationer. Olika typer av humor har visat sig påverka hur nöjd par är med sin kärleksrelation. År 2002 utvecklade forskare ett självskattningsformulär för att mäta olika typer av humor och kom fram till följande klassificering. 

Positiv humor

Positiv humor är en humorstil som används för att komma närmare varandra i en relation och känna mer uppskattning för varandra. Den här humorformen kan stärka ett pars relation, kommunikation och tillgivenhet för varandra samt minska konflikt i relationen. 

Negativ humor

Negativ humor är däremot en humorstil som syftar till att vara aggressiv eller manipulativ gentemot partnern. Den här stilen kan användas för att provocera fram konflikter, och kan därmed skapa distans i relationen. Det i sin tur har en effekt på hur nöjd man är i sin relation. Negativ humor kan leda till att man är mindre nöjd i sitt förhållande och får en sämre relation till sin partner. 

Instrumentell humor

Instrumentell humor innebär att man använder humor som ett verktyg för att minska eller undvika negativa känslor eller spänningar i relationen. Om humor endast används på det här sättet har det visat sig att det har en negativ effekt på relationer. Personer som själva använder instrumentell humor är mindre nöjda i sin relation, men de som upplever att deras partner använder det är mer nöjda i sin relation. Instrumentell humor kan ge en känsla av att det i stunden blir trevligare. Men på sikt kan det bli distraherande för negativa känslor, och istället leder det till att konflikter inte löser sig och kommunikationen fortsätter på samma sätt. 

Fortsätt skratta

Så kom ihåg att fortsätta skratta tillsammans, både för din egen och andras skull. Men gör det på ett sätt som gynnar dig och dina relationer!

Menu