Hem  »  Blogginlägg   »   7 viktiga egenskaper hos en bra terapeut

7 viktiga egenskaper hos en bra terapeut

Vad är det egentligen som skiljer en bra terapeut från en medioker? Vi har listat sju viktiga egenskaper som du bör hålla utkik efter!

Vilken terapimetod som är den bästa råder det onekligen delade meningar om. Vissa anser att den klassiska dynamiska psykoterapin är den enda metod som fungerar för långsiktiga och bestående resultat. Andra menar att kognitiv beteendeterapi är det mest effektiva. Sanningen ligger nog någonstans mittemellan och en terapimetod som fungerar utmärkt för en person kan vara helt fel för någon annan.

Att hitta rätt terapimetod är dock inte till mycket nytta om det inte är en yrkesskicklig terapeut som utför behandlingen. Men vad utgör egentligen en bra terapeut?

Trots att det inte finns någon forskning som konkret visar på vad som skiljer en bra terapeut från en mindre bra, så finns det ett antal egenskaper som du bör hålla utkik efter. Nedan har vi listat sju utav dem.

Universitetsutbildad och legitimerad

Även om det finns bra samtalsterapeuter, coacher och rådgivare som endast genomgått kortare utbildningar, så är det alltid rekommenderat att välja en terapeut som läst en mångårig universitetsutbildning och blivit legitimerad av socialstyrelsen. Utbildningen och legitimeringen är helt enkelt kvalitetskrav som tyder på att personen är lämplig för att bedriva psykoterapi.

Duktig lyssnare

Att gå i terapi och inte känna sig hörd kan vara en minst sagt jobbig upplevelse. Aktivt lyssnande är den grundläggande byggstenen i samtalsterapi, vilka gör denna egenskap väsentlig för en bra terapeut.

Kom dock ihåg att aktivt lyssnande inte innebär att du får direkta råd. Däremot kommer en skicklig terapeut att lyssna noggrant på vad du berättar och senare ge feedback och öppna upp för gemensamma reflektioner.

Glöm heller inte att en duktig lyssnare är minst lika bra på att snappa upp icke-verbala signaler som det du faktiskt säger.

Inger förtroende

Forskning har visat att det enbart tar ett par sekunder för oss människor att avgöra om vi kan lita på en person eller ej. Att kunna inge förtroende är en otroligt viktig egenskap hos en terapeut. Detta kan göras både verbalt och icke-verbalt.

För dig som går i terapi är ett gott råd att alltid lyssna på din magkänsla. Kan du lita på personen som sitter framför dig? Känner du dig sedd och hörd? Är du trygg i att din terapeut kommer att kunna hjälpa dig med dina problem?

Detta är viktiga frågor som du som går i terapi bör ställa dig själv regelbundet.

Icke-dömande

En av de absolut viktigaste egenskaperna, som alla terapeuter bör ha, är att aldrig döma sina patienter, oavsett vad som sägs. Om du tror att personen som du pratar med har förutfattade meningar om dig är risken stor att du kommer känna dig skamsen och sårad. Dessutom är det inte osannolikt att det skapar en negativ spiral som gör att du i framtiden inte delar med dig av dina svårigheter.

Att kunna känna dig trygg med att berätta vad som helst för din terapeut, utan att vara rädd för att han eller hon ska döma dig, är därför en absolut förutsättning för att uppnå positiva resultat i terapin.

Tar hänsyn till varje persons bakgrund

Trots att det finns vissa grundläggande principer som följs i de olika terapimetoderna så är det alltid viktigt att en terapeut tar hänsyn till klientens bakgrund och personliga erfarenheter. Hur mycket fokus som läggs på det förflutna varierar dock beroende på vilken typ av terapi du går i.

Oavsett om fokuset i terapin är nuet eller det förflutna så är det alltid viktigt att din terapeut har god kännedom om vem du är och vad du har varit med om tidigare. Oftast görs detta genom att du får svara på olika frågor och berätta om dig själv under det första mötet.

Skapar en hälsosam relation med sina klienter

Forskning har visat att en av de absolut mest avgörande faktorerna för om en psykoterapibehandling kommer att lyckas eller inte är ifall en ömsesidig relation, som utgörs av respekt och tillit, skapas mellan terapeuten och personen som går i terapi. Om detta inte uppnås är risken stor för att resultaten uteblir.

En stor del i att skapa en hälsosam relation är att terapeuten och klienten kommer nära varandra, men inte för nära. Detta är en svår balansgång som kräver stor yrkesskicklighet av terapeuten.

Trots att det ibland kan kännas som det, är nämligen en terapeut aldrig din vän. Han eller hon kan vara trevlig, hjälpsam och stöttande, men relationen mellan er bör aldrig vara något mer än klient-terapeut.

På samma sätt är det viktigt att terapeuten skapar en varm och öppen relation som inte känns som ett affärsmöte.

Det är med andra ord viktigt att du känner att relationen med din terapeut är varm, respektfull och ömsesidig, samtidigt som terapeuten alltid stannar innanför ramarna för vad som är lämpligt.

Öppenhet med behandlingen och eventuella framsteg i terapin

Att känna sig vilsen och utom kontroll vid det första mötet med en terapeut är helt normalt. Du är beredd att öppna upp dig för en helt främmande människa, men har ingen aning om hur behandlingen kommer att gå till.

Det är därför av yttersta vikt att din terapeut, redan vid första mötet, är 100 procent transparent om hur behandling kommer att gå till. Han eller hon förklarar noggrant vad planen är och vad du kan förvänta dig.

Under behandlingen är det sedan viktigt att din terapeut regelbundet följer upp genom att diskutera och reflektera, tillsammans med dig, om vilka framsteg som har gjorts och hur planerna för den närmsta framtiden ser ut.

Denna öppenhet leder till att du som går i terapi kan känna dig trygg i att veta vad som pågår och ifall behandlingen faktiskt fungerar för dig.psykoterapi

Menu