Svårt att sova - sömnproblem

De flesta av oss har någon gång i livet haft sömnproblem och svårt att sova. Detta är helt normalt och kan bero på en rad olika faktorer. Kanske drack du en kopp kaffe för mycket efter kvällsmaten eller så har du inte hunnit varva ned efter en intensiv dag på jobbet. Om sömnproblem däremot förekommer regelbundet och påverkar ditt dagliga liv negativt finns det en risk att du lider av någon typ av sömnstörning. Symptomet är vanligt och förekommer i mellan 5-10% av befolkningen. Nedan kan du läsa om vad orsakerna till sömnproblem kan vara, hur det går att behandla och när du bör söka hjälp.

Att ha problem med sömnen är något som händer många från och till. Siffror har visat att ungefär var tredje svensk emellanåt drabbas av sömnbesvär, av vilka kvinnor utgör en större del än män. Orsakerna till sömnbesvär varier stort och beror på olika faktorer såsom smärta, skiftarbete eller intagande av kaffe eller alkohol innan man ska sova. Dessutom kan den som lider av någon typ av sjukdom, exempelvis astma, eller en person som snarkar också drappas av sömnbroblem och får då svårt att sova. Oregelbundna sovtider kan vara en annan orsak till sömnproblem. I följande text kommer vi dock att fokusera på de psykologiska faktorerna som kan ligga bakom sömnproblem. Mental ohälsa och sömn påverkar varandra i båda riktningar; personer som lider av mental ohälsa löper större risk för sömnproblem, samtidigt kan sömnproblem i sig bidra till mental ohälsa. Stress, ångest, depression och bipolär sjukdom är några av de vanligaste formerna av mental ohälsa som sömnproblem är förknippat med. Även många personer med ADHD rapporterar att de ofta har problem med sömnen.

Hur kan man behandla sömnsvårigheter?

Teknikerna som rekommenderas för att komma till rätta med sömnsvårigheter är ofta desamma oavsett vilken typ av mental ohälsa en person lider av. Det som har visat sig vara mest effektivt är en kombination av livsstilsförändringar, beteendestrategier, psykoterapi samt medicinering om nödvändigt.

Onlineterapi utifrån KBT har i vetenskapliga studier visat sig vara lika effektivt som face-to-face terapi för behandling av sömnproblem.

Ahum har utvecklat en app där du kan testa onlineterapi via textmeddelanden. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

Livsstilsförändringar

Det finns en rad olika typer av beteenden och livsstilar som kan bidra till sömnsvårigheter. Exempelvis påverkar både intagande av kaffe och alkohol vår sömn. Även arbets- och dagsrutiner kan vara en bidragande faktor. Vissa studier menar även att träning, stora måltider och användning av mobiltelefon eller dator precis innan läggningsdags också kan påverka sömnen negativt. Livsstilsförändringar som kan bidra till bättre sömn är exempelvis en hälsosam kost samt regelbunden fysisk aktivitet. Att ha ett helt mörkt rum samt att inte använda sängen för aktiviteter såsom arbete eller datoranvändande kan också ha en positiv effekt på sömnen.

Beteendestrategier

Exempel på olika beteendenstrategier som kan användas är exempelvis att lära sig olika avslappningsövningar såsom meditation, andningsövningar eller muskelavslappning. Dessa strategier kan gör det enklare att sova och därmed behandla patientens sömnproblem.

Samtalsterapi

Genom att behandla mental ohälsa i sig brukar även en persons sömnsvårigheter försvinna. Psykiska problem såsom depression, ångest eller stress kan alla behandlas genom en rad olika typer av samtalsterapi, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, mindfulnessbaserad kognitiv terapi eller ACT.

Om man istället bara vill fokusera på att behandla sömnsvårigheter är kognitiv beteende terapi (KBT) en av de vanligaste metoderna. I KBT kan en person lära sig att utmana och ändra sina negativa tankemönster och bygga upp mer positiva attityder. Exempelvis kan tankar såsom ”jag måste sova, men jag kommer aldrig att somna” ersättas med ”jag kommer att somna, och om jag inte gör det inte hela världen”.

Medicinering

Om varken livsstilsförändringar, beteendestrategier eller samtalsterapi skulle hjälpa finns det möjlighet att istället testa medicinering. Exempelvis kan olika typer av antidepressiva och ångestdämpande mediciner hjälpa personer som lider av depression eller ångestsyndrom.

När bör man söka hjälp?

Det finns inga generella riktlinjer för när man bör söka hjälp för sömnsvårigheter. Ibland sägs det att man bör kontakta en läkare eller psykolog när problemen har varit närvarande i mer än två veckor. Däremot ska man inte tveka att söka hjälp så fort man märker att problemen är återkommande och påverkar vardagslivet negativt.

Fallet om Olof

Olof är en 42 år gammal man som den senaste tiden har haft stora problem med sömnen. Det hela började för drygt en månad sen då han var stressad på arbetet. Han låg ofta långt in på natten och funderade på allt han behövde göra dagen efter. Detta bidrog till att han dagligen var trött och frånvarande på jobbet dagen efter. Han började i detta stadie bygga upp en rädsla för att inte kunna somna på kvällen. Även om stressen på arbetet avtog fanns fortfarande rädslan att inte kunna somna kvar. ”Vad händer om jag inte kan somna?” ”Jag kommer att vara helt slut imorgon” ”Jag bara måste sova i natt”. Dessa var tankar som gick genom Olofs huvud varje kväll. Tillslut tar han beslutet att gå och träffa KBT-psykologen Maja. Genom behandlingen hos Maja får Olof lära sig hur hans automatiska och negativa tankar påverkar hans förmåga att kunna somna. Han får varje kväll skriva ned vilka tankar som kommer upp när han ligger i sängen. Dessutom lär han sig avslappningstekniker som han får i läxa att utöva dagligen innan läggdags.
Efter sju veckor i terapi har Olof fått tillbaka sin sömn och kan fortsätta att leva sitt liv som vanligt igen. Teknikerna han lärt sig från Maja tar han med sig in i framtiden om sömnproblemen någon gång skulle återkomma.

Lider du av sömnsvårigheter?

Om du har återkommande sömnproblem som påverkar ditt vardagsliv negativt, tveka inte att ta kontakt med en läkare eller psykolog för att ta reda på anledningen till symptomen. Hos Ahum hittar du licensierade psykologer som kan hjälpa dig att överkomma dina problem. Registrera dig idag och hitta registrerade psykologer och terapeuter i ditt område.

Laddar...