Relationsproblem

Relationer är något som alla människor har. Vissa är betydelsefulla och viktiga för oss. Andra är mer ytliga. Ibland kan problem uppstå med de personer vi står närmast. Relationsproblem kan förekomma i alla typer av relationer såsom syskonrelationer, föräldrarelationer och vänskapsrelationer. I följande text läggs fokus dock på problem i romantiska förhållanden. Inblick ges i vad som menas med relationsproblem, vanligt förekommande orsaker samt hur man kan få hjälp och stöd.

Relationsproblem syftar enkelt uttryckt till olika problematiska aspekter av en relation. För att ett förhållande ska vara väl fungerande krävs både energi, tålamod och kompromisser från båda parter. Olika typer av faktorer såsom stress, olika värderingar och motgångar kan bli tunga påfrestningar för en relation. I vissa fall vet ett par precis vad som är orsaken, medan det i andra fall kan vara mer diffust.

Vanliga relationsproblem

Även om det finns oändligt många anledningar till problem i en relation är vissa mer vanligt förekommande än andra. Nedan presenteras några typer av relationsproblem som ofta förekommer.

Otrohet

Otrohet syftar till alla typer av affärer som en av parterna har med en annan person. En otrohetsaffär leder ofta till minskat förtroende i förhållandet, svartsjuka och eventuellt skilsmässa.

Sexuella problem

Ojämnhet i sexlust kan skapa konflikter och problem i en relation. I vissa fall kan en person känna sig ouppskattad och oälskad på grund av att det är mindre intimitet i relationen än önskat.

Olika värderingar

Ibland kan viktiga värderingar och prioriteringar i livet upptäckas först när ett par genomgår en stor motgång eller förändring. Exempelvis kan olika värderingar i föräldraskap och uppfostran eller olika syn på ekonomi leda till problem i en relation.

Förändring i livet

Medan vissa par som genomgår förändringar i livet anpassar sig bra och blir starkare tillsammans kan det i många relationer uppstå konflikter. Förändring i roller, såsom att en av parterna får en ny position på arbetsplatsen och behöver jobba mer, kan bidra till relationsproblem.

Svartsjuka

Att känna sig svartsjuk är något som de flesta har upplevt någon gång i livet. I vissa fall kan dock känslorna bli så starka att relationen påverkas negativt.

Typer av terapi för relationsproblem

Den mest vanligt förekommande formen av terapi för par med relationsproblem är parterapi. I parterapi arbetar ett par och en terapeut tillsammans för att övervinna de problem som finns i relationen. Oftast träffar paret terapeuten en gång i veckan under en timme. Mellan sessionerna får paret ofta hemläxor att öva på. Detta kan inkludera träning i kommunikation eller att bli bättre på att visa uppskattning gentemot sin partner. Klicka här för att läsa mer ingående om parterapi.

Om relationsproblemen mellan ett par även inkluderar fler familjemedlemmar kan familjeterapi vara en bättre terapiform. I familjeterapi arbetar flera eller alla familjemedlemmar tillsammans med en terapeut för att lösa olika problem i familjerelationer.

Forskning har visat att både par- och familjeterapi är effektiva metoder för att övervinna problem och få bättre fungerande relationer.

Fallet om Rebecka och Johannes

Rebecka och Johannes är ett par i 30-års åldern som har haft problem i sin relation den senaste tiden. Efter att ha varit gifta i sju år fick Johannes för några månader sedan reda på att Rebecka haft en otrohetsaffär med en kollega på hennes arbetsplats.

Efter att Johannes upptäckte affären har de ständigt bråkat. Johannes har blivit väldigt svartsjuk och Rebecka har mått dåligt och känner att hon håller på att gå in i en depression. Till slut bestämmer de sig för att ta professionell hjälp och möter terapeuten Daniel. I sessionerna med Daniel får både Rebecka och Johannes berätta om hur de ser på sin relation och problemen de har. Rebecka berättar att hon de senaste åren inte känt sig uppskattad av Johannes och att otrohetsaffären var en konsekvens av detta. Johannes förklarar att han vill vara kvar i relationen men vet inte om han någonsin kan lita på Rebecka igen.

Tillsammans med Daniel diskuterar de varje vecka olika problem i sitt förhållande och arbetar för att långsamt bygga upp relationen igen. Mellan sessionerna får de hemläxor att arbeta med. Efter några månader i terapi har Rebecka och Johannes fått mer förståelse för sin relation och för varandra. Genom terapin har de fått redskap och insikter som är värdefulla för att tillsammans kunna arbeta för en bättre och mer välfungerande relation i framtiden.

Par kysser varandra i snön

När bör man söka hjälp?

Om man känner att det finns aspekter i ens relation som är svåra att lösa kan det vara bra att söka sig till en professionell terapeut för hjälp och rådgivning. Oavsett vilken typ av problem man har och vad som är bakgrunden till dem kan en psykolog ge stöd och vägledning. Terapi kan även vara effektivt i förebyggande syfte, till exempel om man kommer att genomgå en stor förändring i förhållandet inom den närmaste framtiden. Om du befinner dig i en relation med ständigt återkommande problem, försök att prata med din partner och se om ni tillsammans kan arbeta med en terapeut för ett bättre fungerande förhållande.

Ahum har legitimerade terapeuter som är specialiserade inom relationsproblem. fyll i vårt frågeformulär och bli matchad med en terapeut som passar dina behov.

Om du vill du testa online-terapi har Ahum utvecklat en app för terapi via textmeddelanden. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

Artiklar

Laddar...