Psykologer i Stockholm

Stockholm är en av landets psykologtätaste städer och har även en lång historia av att utbilda framtidens psykologer på sina universitet. Psykologer i Stockholm finns stationerade i hela staden, både i de centrala delarna och längre ut i förorterna. Terapin som bedrivs är allt ifrån KBT och mindfulnessbaserad terapi till klassisk psykodynamisk terapi. I texten nedan tar vi en närmare titt på hur psykologyrket ser ut i vår huvudstad, vilka möjligheter till olika former av terapi som finns, samt hur du hittar en psykolog i Stockholm som passar just dig.

Psykologyrket och psykologutbildning i Stockholm

I Stockholm finns det i dagsläget cirka 3000 verksamma psykologer, vilket betyder i runda slängar 300 invånare per psykolog. Cirka sju av tio psykologer i Stockholm är kvinnor, en trend som enligt prognoser kommer att fortsätta hålla i sig även i framtiden.

För den som vill utbilda sig till psykolog i Stockholm så är det Karolinska Institutet (KI) eller Stockholms Universitet (SU) som gäller. Här erbjuder man femåriga psykologprogram som, tillsammans med ett års PTP-tjänst efter utbildning, ger en psykologlegitimation. Trots att kursplanerna för de två psykologprogrammen är väldigt lika varandra så har Karolinska Institutet generellt sett mer fokus på biologi och neuropsykologi än Stockholms Universitet.

KBT & psykolog i Stockholm

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är i dagsläget en av de allra vanligaste terapiformerna i Sverige. KBT har speciellt blivit populärt eftersom behandlingstiden ofta är kortare än exempelvis den klassiska psykodynamiska terapin. Behandlingsmetoden har visat goda resultat vid en rad olika typer av psykiska problem såsom ätstörningar, ångest och depression. KBT är också en vanlig behandlingsmetod för olika typer av fobier. I dessa fall så är gradvis exponering för föremålet/situationen som personen i fråga känner skräck inför ett vanligt förekommande inslag.

En stor del av alla verksamma psykologer i Stockholm har valt att specialisera sig på att erbjuda KBT till sina klienter. Detta betyder att du runt om i Stockholm kan hitta ett flertal psykologmottagningar där du kan få hjälp med alltifrån sömnproblem och stress i vardagen till djupa depressioner och panikångest genom kognitiv beteendeterapi. Det finns dessutom ett flertal psykologer i Stockholm som erbjuder KBT i gruppform.

Även Stockholm Stad ligger i framkant vad gäller att erbjuda den allra senaste typen av KBT-behandlingar. Stockholms län var nämligen först i landet med att erbjuda nätbaserad KBT till sina patienter, något som hitintills har visat på goda resultat.

Psykodynamisk terapi i Stockholm

Trots att KBT har varit på frammarsch under det senaste decenniet så är det fortfarande Psykodynamisk terapi (PDT) som är den vanligaste terapiformen i Sverige. Psykodynamisk terapi har, precis som KBT, visat på goda resultat för bland annat depressioner, ångest, bipolaritet, social fobi och mindre allvarliga personlighetsstörningar. Förespråkarna för psykodynamisk terapi menar att terapiformen går mer ”på djupet” än KBT.

Utbudet av Psykodynamisk terapi i Stockholm är något mindre än för KBT. Det går dock fortfarande att hitta en rad olika mottagningar runt om i staden som erbjuder behandlingsformen och Ahum har många tillgängliga psykodynamiska terapeuter. Dessutom så verkar intresset för PDT bland Stockholms psykologstudenter återigen vara på uppgång. Det uppger i alla fall Charlotta Björklind, psykoanalytiker och lärare i psykologi vid Stockholms Universitet, i en intervju med Dagens Nyheter.

Annan terapi i Stockholm

Förutom de två vanligaste terapiformerna, KBT och Psykodynamisk terapi, så finns det en mängd valmöjligheter för dig som letar efter alternativ terapi i Stockholm. En av de senaste trenderna är mindfulnessbaserad kognitiv terapi, i vilken inslag från mindfulness och klassisk kognitiv terapi används. Runt om i staden hittar du även en rad mindre kända behandlingsformer såsom konstterapi, ridterapi och musikterapi.

 

Boka terapeut

 

Hallå där Fredrik Sandin, psykolog i Stockholm

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

En dag då jag arbetar med psykoterapi träffar jag cirka 4-5 klienter. Samtalen brukar pågå under ca 45-60 minuter och däremellan ägnar jag tid åt journalföring och att förbereda mig inför möten med mina klienter. För mig är även tid för reflektion viktigt så jag avsätter luft mellan mötena. Det blir lätt mycket tankar och känslor att samla in då jag träffar ganska många klienter under en vecka.

Ser du några trender i vilka terapiformer som är populära just nu i Stockholm?

Jag tycker mig ha sett att det blir mer vanligt med strukturerade kortidsterapier som har sin grund i psykodynamisk teori, exempelvis ISTDP. Orsaken till det är att det finns ett behov för nya psykodynamiska terapiformer som det är lättare att bedriva forskning på. Forskningsresultaten ser lovande ut med hög effektivitet för ett flertal olika psykologiska problem. I övrigt kommer det fler och fler nischade behandlingsmetoder som är utformade att ringa in ett specifikt problem. Jag tycker detta är en intressant utveckling och något som jag tror höjer både kvaliteten och effektiviteten för psykoterapi rent generellt.

Vad rekommenderar du till personer i Stockholm som vill börja gå i terapi?

Det viktiga är att du inte bara tar en slumpmässig person som du hittar när du är ute och googlar runt. Det finns ganska många oseriösa aktörer på ”psykoterapimarknaden” och några är inte ens legitimerade. Hör dig för bland vänner om de känner till någon eller så rekommenderar jag förstås Ahum som hjälper dig att hitta rätt och där det enbart finns legitimerade terapeuter anslutna. På Ahum finns psykologer på Östermalm, Norrmalm, Stockholm City, Vasastan, Kungsholmen, Södermalm och de flesta närförorterna. Vid första samtalet är det viktigt att känna efter om du tycker att personkemin klickar. En stor förutsättning för att du ska få ut något av din kontakt med psykologen är att du känner förtroende och tillit.

För att hitta en psykolog i Stockholm som passar just dig, registrera dig hos Ahum och starta resan mot ett bättre välbefinnande redan idag!

Laddar...