Hem  »  Blogginlägg   »   Relationsproblem

Relationsproblem

Ibland uppstår problem i våra relationer. Det kan exempelvis bero på svartsjuka, missförstånd eller olikheter i familjerelationer, kärleksrelationer eller vänskapsrelationer. Ibland kan problemen skapa dålig stämning eller rent av utmynna i våldsamma gräl.

I artikeln nedan beskriver vi mer om olika typer av relationsproblem, hur du kan få hjälp att arbeta med dina relationsproblem och vad du kan göra själv om du upplever att du har relationsproblem. I den här artikeln belyser vi inte våld i relationer. Om du befinner dig i en sådan situation kan du hitta hjälp och stöd här.

Vad är relationsproblem?

Relationsproblem kan förekomma i alla typer av relationer såsom syskonrelationer, föräldrarelationer och vänskapsrelationer. I den här texten kommer det läggas fokus på problem i romantiska förhållanden. 

Relationsproblem syftar enkelt uttryckt till olika problem i en relation. För att ett förhållande ska vara fungerande och givande krävs både energi, tålamod och kompromisser från båda, eller i polyamorösa förhållanden alla parter. Olika typer av faktorer såsom stress, olika värderingar och motgångar kan bli tunga påfrestningar för en relation. I vissa fall vet man precis vad som är orsaken, medan det i andra fall kan vara mer diffust. Det finns inget facit på vad som är ett problem i en relation, utan det är den enskilda individens upplevelse som avgör om det finns relationsproblem eller inte. Det är viktigt att påpeka att det kan finnas skilda meningar mellan dig och din partner kring er upplevelse av förhållandet. Om du upplever att det finns relationsproblem, men din partner inte tycker detsamma, så betyder det inte att din upplevelse är fel.

Vanliga relationsproblem

Även om det finns många olika anledningar till problem i en relation är vissa problem mer vanliga än andra. Nedan listas några typer av relationsproblem som är vanliga.

 • Otrohet. Otrohet syftar till alla typer av affärer som en av parterna har med en annan person. Var gränsen går för otrohet är upp till dig och din partner att definiera. En otrohetsaffär leder ofta till minskat förtroende i förhållandet, svartsjuka och eventuellt skilsmässa. 
 • Sexuella problem. Ojämnhet i sexlust kan skapa konflikter och problem i en relation. I vissa fall kan en person känna sig ouppskattad och oälskad på grund av att behovet av intimitet inte är uppnått. Den andra personen kan känna press och stress över att behöva ställa upp på något som hen inte vill. Det kan skapa både konflikt och en ond cirkel som behöver brytas. 
 • Olika värderingar. Ibland kan viktiga värderingar och prioriteringar i livet upptäckas först när ett par genomgår en stor motgång eller förändring. Exempelvis kan olika värderingar i föräldraskap och uppfostran eller olika syn på ekonomi leda till problem i en relation.
 • Förändring i livet. Medan vissa par som genomgår förändringar i livet anpassar sig bra och blir starkare tillsammans kan det i många relationer uppstå konflikter. Förändring i roller, såsom att en av parterna får en ny position på arbetsplatsen och behöver jobba mer, kan bidra till relationsproblem.
 • Svartsjuka. Att känna sig svartsjuk är något som de flesta har upplevt någon gång i livet. I vissa fall kan dock känslorna bli så starka att relationen påverkas negativt. Du kan läsa mer om svartsjuka här. 

Vad beror relationsproblem på?

Exakt vad som orsakar relationsproblem är svårt att svara på men det här är vanliga orsaker till relationsproblem.

 • Svårt att kommunicera. En väldigt vanlig orsak till relationsproblem är svårigheter att kommunicera med varandra. Det kan handla om att man tolkar saker på olika sätt, att den ena berättar om allt medan den andra inte vill dela med sig. Många kommunicerar med ord och meningar som “du gör alltid si…” eller “du gör aldrig så…”. Den typen av kommunikation tenderar att öka konflikter och skapar mer problem i relationen. 
 • Brist på tillit. Flera relationsproblem bottnar i att man inte litar på varandra. Det kan handla om att ingen av parterna litar på den andra, eller att den ena inte litar på den andra. Anledningen till brist på tillit kan vara många, exempelvis otrohet, brist i kommunikationen eller föreställningar om vad den andra har för sig. 
 • Passar inte ihop. “Kärlek övervinner allt” finns det ju ett ordspråk som lyder. Men ibland är det så enkelt att kärleken inte övervinner allt och man kanske inte passar ihop med sin partner. Man kanske har vuxit isär, inte är kär längre, eller helt enkelt vill olika saker i livet. 
 • Otrohet. Som vi nämnt ovan är otrohet en vanlig orsak till relationsproblem. Det blir ofta brist på tillit efter att det kommit fram att någon av parterna varit otrogen. Otrohet leder ofta till känslor av ledsamhet, ilska och besvikelse över vad ens partner gjort. 
 • Ojämlikhet. Ojämlikheter i relationen, såsom ekonomiska skillnader, maktstrukturer och liknande kan påverka relationen på flera sätt. Det kan påverka kommunikationen, plocka fram vilka värderingar som finns i grund och botten och leda till konflikter i relationen.
 • Ojämställd relation. Om en partner i relationen upplever att hen gör mer i hemmet, tar mer ansvar för relationen eller på annat sätt upplever att relationen inte är jämställd kan det leda till konflikter och relationsproblem. 

När ska jag söka hjälp för relationsproblem

Om man känner att det finns problem i relationen som är svåra att lösa kan det vara bra att söka sig till en psykolog för hjälp eller rådgivning. Oavsett vilken typ av problem man har, exempelvis att man inte längre känner närhet till varandra, ständigt bråkar om samma problem, känner att relationen tar mer energi än vad den ger, eller något annat, och oavsett vad bakgrunden är, kan en psykolog ge stöd och vägledning. 

Vissa som söker sig till terapi för relationer har redan bestämt sig för att separera men vill ha hjälp med att få ett så bra slut på relationen som möjligt. Att arbeta i förebyggande syfte för att förbereda sig inför en stor förändring i förhållandet, såsom att bli föräldrar eller tvingas till distansförhållande, kan vara en annan anledning för par att söka sig till terapi. Om du befinner dig i en relation med ständigt återkommande problem, försök att prata med din partner och se om ni tillsammans kan arbeta med en psykolog för ett bättre fungerande förhållande.

Behandling för relationsproblem

Vid relationsproblem kan man antingen gå i individualterapi, alltså där man träffar en psykolog ensam och pratar om sina relationsproblem, eller så går man i det som kallas parterapi, alltså där man tillsamman med sin partner eller partners träffar en psykolog för att arbeta med relationsproblemen tillsammans. Om det finns problem i relationen som inkluderar flera familjemedlemmar kan familjeterapi också vara hjälpsamt. 

Parterapi i sin enklaste form handlar om att hjälpa två personer i en relation att bättre kunna hantera och handskas med problem som på något sätt skadar förhållandet. Forskning har pekat på goda resultat för par som söker sig till parterapi. Studier har visat att de flesta som går i parterapi uppger att det har haft en positiv inverkan på deras förhållande.

Par söker sig till terapi för en rad olika anledningar. Ibland vet man själv vad problemet är men ibland kan man själv eller tillsammans inte komma fram till vad som orsakar problem i relationen. Parterapi riktar sig till alla typer av par, oavsett ålder eller sexuell läggning. Ett par som går i terapi brukar oftast träffa en terapeut mellan 5 till 15 gånger beroende på vilken typ av problem paret har och vilka framsteg som görs under sessionerna. Oftast träffar paret terapeuten en gång i veckan under 1-1,5 timmar. Mellan sessionerna får paret ofta uppgifter att öva på hemma. Detta kan vara träning i kommunikation eller att bli bättre på att visa uppskattning gentemot sin partner.

Ibland kan man uppleva att det inte finns problem i relationen i sig, men att man själv behöver prata med en psykolog om sin relation. Om man är otrogen, känner svartsjuka gentemot sin partner, eller upplever andra problem kan man också gå i så kallad individualterapi. Då träffar man själv en psykolog och jobbar med det som är relevant för en själv, utan sin partner. 

Om relationsproblemen mellan ett par även inkluderar fler familjemedlemmar kan familjeterapi vara en bättre terapiform. I familjeterapi arbetar flera eller alla familjemedlemmar tillsammans med en psykolog för att lösa olika problem i familjerelationer. Forskning har visat att även familjeterapi är en effektiv metod för att övervinna problem och få bättre fungerande relationer.

Vad kan jag göra själv vid relationsproblem?

Det är inte alltid så att man behöver gå i parterapi eller annan terapi på grund av relationsproblem. Här är några tips på vad du kan göra själv. 

Skriv ned 3 viktiga saker

Om du tvivlar på din relation kan det vara bra att sätta dig och fundera över vad du värdesätter i en relation eller hos en partner. Skriv ned de tre viktigaste sakerna i en relation eller hos en partner, alltså det du värdesätter mest. Det kan vara att ha roligt, känna tillit, göra aktiviteter tillsammans eller liknande. När du skrivit upp de tre saker som du värdesätter mest, fundera på om du får eller har dessa tre saker i din nuvarande relation. Om du upplever att du har alla tre är det bra att börja jobba på relationen, om du ändå upplever problem. Om du har någon eller några av dessa, prata med din partner eller dina partners om vad ni kan förändra. Om du inte har någon av dina viktigaste punkter i relationen kan du också ta upp det med din partner och jobba med det tillsammans. Eller så väljer du att avsluta relationen om det inte ger det som du behöver. 

Jag-budskap

Kommunikation, eller brister i kommunikationen, leder ofta till konflikter. Har du och din partner svårt att kommunicera kan du testa jag-budskap. Jag-budskap innebär i praktiken att du byter ut ordet du mot ordet jag i början av varje mening. Genom ett jag-budskap hamnar fokus på den inre upplevelsen, tankarna och känslorna hos den som talar: “jag upplever att det jag säger inte alltid når fram”. 

Såhär ser jag-budskap ut i flera steg: 

1. Jag känner / jag blir… (uttryck din upplevelse)

2. när … (ge ett sammanhang till din upplevelse).

3. Jag kan förstå… (visa förståelse för den andre)

4. jag skulle vilja att … (säg vad du önskar i stället).

Så här kan det se ut “Jag känner mig inte sedd när du kommer hem och går direkt till TVn. Jag förstår att du behöver egentid efter jobbet, men jag skulle vilja att du säger hej och pratar en stund innan du går till TVn.”

Försök vara tydlig och konkret och var beredd på att lyssna på vad den andra personen har att säga utan att direkt gå i försvar. Utgå från din egen upplevelse men visa även gärna förståelse för den andra personen där det finns skäl för det: 

Kompromissa

Man måste kompromissa i alla relationer. En relation bygger på att ge och ta. Det viktiga här är inte att kompromissa utan vad du kan tänka dig att kompromissa med. Har du skrivit ned de 3 saker som du värderar mest? Bra! Det är en utgångspunkt för det här. Det här kan du och din partner med fördel göra tillsammans. Sätt er ned och fundera över vad ni inte kan kompromissa med och vad ni kan kompromissa med. Jämför sedan era listor och diskutera igenom punkterna som inte stämmer överens. Hur ska ni gå vidare med just de punkterna och finns det ändå möjlighet för någon av er att kompromissa?

Menu