Missbruk och beroende

Ordet missbruk kan ha olika innebörd beroende på vem du pratar med. För vissa vandrar tankarna direkt till alkohol, narkotika eller läkemedel. Andra associerar missbruk med tonåringars frenetiska datorspelande eller en person vars ekonomi och familjesituation har blivit förstörd på grund av spelande.

I artikeln nedan förklarar vi vad missbruk är för något, ger exempel på vanliga symtom vid missbruk, tipsar om vad man själv kan göra för att lära sig hantera sitt missbruk samt vad för typer av behandling det finns för missbruk. 

Vad är missbruk?

Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan bruk och missbruk. Vissa typer av missbruk, såsom tung narkotika, kan ses som skadligt redan vid första användningen. Däremot är exempelvis mat något som vi alla behöver, ändå är det möjligt att hamna i ett matmissbruk. Till och med träning, som generellt har positiva effekter för exempelvis fysisk och psykisk hälsa, kan leda till ett missbruk. Hur skiljer man då på vad som är ett vanligt bruk och vad som är ett missbruk?

Generellt sett innebär ett missbruk en felanvändning som har negativa eller skadliga konsekvenser, antingen för personen själv eller för personens anhöriga. Några av de vanligaste missbruken inkluderar alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar.

När man pratar om missbruk nämns ofta även termen beroende. Det är vanligt att missbruk i alla former kan leda till ett beroende. Det är dock viktigt att skilja på det två begreppen. En missbrukare använder ett beteende som medför negativa konsekvenser för exempelvis personens hälsa, sociala liv eller arbete. En person med ett beroende har inte längre kontroll över sina handlingar och känner ofta ett starkt begär att utföra missbruket.

Symtom på missbruk

Det finns som sagt många olika typer av missbruk. Nedan listar vi vanliga symtom vid alkoholmissbruk, drogmissbruk och spelmissbruk. 

Alkoholmissbruk

Vanliga symtom vid alkoholmissbruk: 

 • Mycket tid går åt till att tänka på alkohol, eller införskaffa eller återhämta sig från alkohol.
 • Du dricker ofta mer än du hade bestämt dig för innan du började dricka. 
 • Du får en högre toleransnivå, det vill säga att du behöver dricka mer för att få samma effekt som tidigare. 
 • Du fortsätter dricka fast det ger negativa konsekvenser. Du vill kanske sluta, men det är svårt. 
 • Du har humörsvängningar. Du pendlar i humör kraftigare än innan du hamnade i ett missbruk och det krävs inte så mycket för att du ska bli arg eller ledsen.
 • Du undviker sociala sammanhang. Många som lider av alkoholmissbruk drar sig undan sociala sammanhang och dricker ofta själva. 
 • Abstinensbesvär. Om du lider av ett missbruk eller beroende kan du få kroppsliga symtom om du inte dricker alkohol. Du kan då bli skakig, illamående, svettig, orolig och får svårt att sova. 
 • Du kan få andra psykiska problem såsom ångest och depression. 

Drogmissbruk

Vanliga symtom vid drogmissbruk:

 • Mycket tid går åt till att tänka på droger, eller införskaffa eller återhämta sig från droger.
 • Du tar droger även om du innan bestämt dig för att inte göra det.  
 • Du får en högre toleransnivå, det vill säga att du behöver ta mer av samma preparat för att få samma effekt som tidigare. 
 • Du har humörsvängningar. Du pendlar i humör kraftigare än innan du hamnade i ett missbruk och det krävs inte så mycket för att du ska bli arg eller ledsen. 
 • Du kan få andra psykiska problem såsom ångest och depression. 
 • Du får ekonomiska problem.
 • Du får sociala konsekvenser. Du förlorar relationer med närstående, eller blir kanske av med jobbet eftersom du presterar sämre. Du undviker också sociala sammanhang.
 • Du ljuger för närstående och andra. 

Spelmissbruk

Spelmissbruk innebär att man spelar för pengar. Många kanske tänker att det också handlar om ungdomar som spelar för mycket dator- eller TV-spel men här listar vi just symtom vid problem med hazardspel. Vanliga symtom vid spelmissbruk: 

 • Mycket tid går åt till att tänka på spel, spela eller skaffa pengar för att spela.
 • Du behöver spela för större summor för att få samma kick som innan.
 • Du får ekonomiska problem eftersom det är svårt att sluta spela.
 • Du får sociala konsekvenser. Du förlorar relationer med närstående, eller blir kanske av med jobbet. 
 • Du har humörsvängningar. Du pendlar i humör kraftigare än innan du hamnade i ett missbruk och det krävs inte så mycket för att du ska bli arg eller ledsen.
 • Rastlöshet. Du blir rastlös om du inte får spela. 
 • Du kan få andra psykiska problem såsom ångest och depression. 

Vad beror missbruk på?

Det finns sällan bara en orsak till att en person lider av ett missbruk. Nedan listar vi vanliga orsaker.

 • Ärftlighet. Det är större risk att hamna i ett missbruk om någon i ens släkt har eller har haft ett missbruk. Det innebär inte att alla som har en närstående som lider av ett missbruk också själva hamnar i ett missbruk. 
 • Ålder, vikt och kön, framförallt vid alkoholmissbruk. Hur mycket en person kan dricka utan att det ger negativa konsekvenser som ett missbruk ger beror till viss del vilken ålder, vikt och vilket kön personen har. Exempelvis är det fler män än kvinnor som har ett alkoholmissbruk. 
 • Psykisk ohälsa. Många som lider av psykisk ohälsa använder olika droger för att må bättre vilket kan leda till ett missbruk på sikt. 
 • Social påverkan. Hur ens sociala miljö, både med familj och vänner, ser ut spelar också in i om det finns en ökad risk för att hamna i ett missbruk eller ej. 

När ska jag söka hjälp för missbruk?

Ofta är det svårt att själv inse när ett bruk har övergått till ett missbruk eller ett beroende. Om du på något sätt känner att det finns en risk för att du lider av ett missbruk kan det därför vara bra att sätta dig ned och tänka över din situation. Vilka konsekvenser har mitt bruk för mig och min omgivning? Finns det negativa sidor av mitt bruk som påverkar mig själv eller personer nära mig på något sätt? Även om du inte är säker på om du lider av ett missbruk är det aldrig fel att söka hjälp. 

När man har insett att det finns ett missbruk är nästa steg att ta kontakt med en psykolog för att få hjälp och stöd med problemet. Oavsett om det är du själv eller en nära anhörig som lider av ett problematiskt bruk kan en psykolog hjälpa till att identifiera problemet och hitta nya vägar för ett bättre välbefinnande och en ljusare framtid.

Behandling för missbruk

Olika typer av behandlingsmetoder rekommenderas beroende på vilken typ av missbruk en person har. Det finns både psykologisk behandling och läkemedel, och dessa kombineras även. Läs mer om de båda nedan. 

Psykologisk behandling

Olika former av samtalsterapi har visat sig vara effektivt för personer som lider av missbruk eller beroende. Terapin kan både ske individuellt och i gruppform. Vid de flesta former av missbruk jobbar man både med motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) då det är rekommenderat av Socialstyrelsen. KBT är en väl använd terapiform för att hjälpa en person bryta gamla inlärda beteende- och tankemönster och bygga upp nya och mer positiva förhållningssätt. Ofta bjuds också anhöriga in till behandlingen eller informationsmöten då de ofta också påverkas av en persons missbruk. Psykodynamisk terapi och familjeterapi är två andra former av terapi som också är vanligt förekommande för människor som lider av missbruk.

För vissa människor som har ett beroende eller missbruk fungerar behandlingshem, där man också bor, bra för att få till en stor förändring i början och stöd under fler timmar än någon gång i veckan. 

Läkemedel

Läkemedel används också vid behandling av beroende och missbruk av exempelvis alkohol och andra droger. Det kan vara dels för att minska risken för återfall men även för att trappa ned en drog utan att klienten får medicinska komplikationer eller går bort. 

Vad kan jag göra själv vid missbruk?

Om du själv bestämt dig för att göra något åt ditt missbruk kan du testa följande:

 • Skriv ned när och hur mycket du ägnar dig åt ditt missbruk, exempelvis hur ofta och hur mycket du dricker eller spelar. Det gör att du lättare får en överblick över hur din konsumtion ser ut och du har också lättare att se framstegen du gör.
 • Skriv ned i vilka situationer som ditt missbruk ofta sker. Är det några speciella dagar, tider, med vissa personer eller liknande som ditt missbruk sker? Försök att undvika eller ändra dessa situationer under en period eller helt. 
 • Sätt upp mål kring att sluta med ditt missbruk. Försök formulera målet i positiva termer, alltså vad du skulle vilja göra istället för att exempelvis dricka eller spela. Du kan också sätta upp mål kring själva missbruket. Hur mycket får du spela per dag eller vecka?
 • Försök ha en period där du avstår helt från ditt missbruk för att lättare kunna ändra dina vanor som du har. 

Att ta hjälp av närstående kan vara till stor nytta om du vill sluta eller ändra ditt missbruk. 

Tips till närstående till någon med missbruk

Om du har en nära anhörig som du befarar befinner sig i ett missbruk eller i ett beroende kan ett första steg vara att försöka prata med personen. Då kan det vara bra att ställa frågor kring konsekvenser av personens bruk och försöka få personen att själv reflektera över vilka följder hans eller hennes beteende kan ha. Det kan vara svårt att få personen att förstå att hen har ett missbruk. Stötta personen, men ta inte ansvar över personens problematik. Man kan som anhörig också hjälpa personen att söka hjälp, om hen tycker att det är svårt att göra det själv. 

Är man närstående till någon med missbruk kan man ofta känna oro, hopplöshet, maktlöshet och även ilska. Att själv gå till en psykolog kan hjälpa dig att hantera situationen och dina känslor. Det finns också stödgrupper för anhöriga till personer med missbruk som har hjälpt många. 

Menu