Hem  »  Blogginlägg   »   VR-behandling för sprutfobi

VR-behandling för sprutfobi

Sprutfobi är, som det låter, en rädsla för sprutor eller injektioner. Det innebär att du känner obehag eller ångest inför och under tiden du behöver ta en spruta. Det är vanligt att man undviker sjukhus, vaccinationer och blodprover. Alternativt försöker man genomlida situationen med mycket stark ångest.

När går rädslan över till fobi? 

En specifik fobi är en överdriven, stark rädsla inför miljöer, platser, föremål eller djur. Att rädslan är överdriven innebär i det här fallet att man är rädd trots att situationen, föremålet eller djuret egentligen inte utgör något hot för individen. För att det ska räknas som en fobi behöver man antingen undvika situationer eller platser där man kan bli utsatt för det man är rädd för, alternativt genomlida situationen med stark rädsla eller ångest. 

Exempel på specifika fobier:

 • Spindelfobi
 • Höjdskräck
 • Ormfobi
 • Klaustrofobi 
 • Trypofobi – rädsla för hål
 • Kräkfobi

Vanliga symtom vid fobier är:

 • Intensiv känsla av rädsla eller panik
 • Hjärtklappning
 • Andningssvårigheter
 • Tunnelseende
 • Svettningar och darrningar
 • Illamående, yrsel eller muntorrhet

Ta reda på om du har sprutfobi – gör testet här

Vad beror sprutfobin på?

Att vara rädd för sprutor är relativt vanligt, ungefär 3% av befolkningen utvecklar den här rädslan någon gång under livet. Varför man får sprutfobi är inte helt klarlagt, och det kan ha olika orsaker. Man vet dock att det är den enda fobin med en hög ärftlig faktor. Ungefär 60% av alla med sprutfobi har en nära släkting som lider av samma sak. Rädslan kan också vara inlärd, alltså att man varit med om en eller flera situationer med sprutor som gjort att man utvecklar en rädsla.

Behandling med Virtual Reality

Under behandlingen får du genom den virtuella miljön långsamt vänja sig vid sprutor och nålar och träna på att sluta förknippa dem med fara. Vid de flesta specifika fobier får man symtom såsom hjärtklappning och kroppen är aktiverad, men vid sprutfobi kan kroppen reagera tvärtom. Vid sprutfobi finns en risk att svimma då blodtrycket faller. Därför jobbar vi i behandlingen, utöver exponering, också med tillämpad spänning för att du själv ska kunna öka ditt blodtryck “på beställning”. 

Behandlingen inleds med ett bedömningssamtal med din terapeut. Exponeringsbehandlingen sker därefter vid senare tillfälle, antingen uppdelat på flera sessioner under några veckor eller som en så kallad ensessionsbehandling på omkring tre timmar på en gång. Prata med din terapeut för att hitta det upplägg som passar er bäst. 

Boka fobibehandling med våra VR-terapeuter

 

Menu