Hem  »  Blogginlägg   »   Varför mobbar man?

Varför mobbar man?

Mobbning är ett problem som både uppstår bland barn och vuxna. En av tio svenskar anger att de någon gång har blivit mobbade på en arbetsplats. Bland barn och ungdomar så är siffran mycket högre. Att bli utsatt för mobbning innebär inte bara traumatiska upplevelser, utan ökar även risken för psykisk ohälsa senare i livet. Nedan har vi listat några av de vanligaste anledningarna till varför vissa personer mobbar. Detta kan ge dig som har blivit utsatt för mobbning bättre förståelse om mekanismerna bakom, vilket ofta kan hjälpa i läkeprocessen.

Mobbaren har själv blivit utsatt för mobbning

En anledning som du säkert har hört tidigare. Studier visar att personer som själva blivit mobbade i större utsträckning också mobbar andra. Antagligen är detta en form av försvarsmekanism i vilken personen som har blivit mobbad försöker återfå sin självkänsla genom att trycka ned andra. Detta i sin tur skapar en negativ spiral då nästkommande person riskerar att hamna i samma mönster.

Stress och traumatiska upplevelser

Människor reagerar på stress och trauman på olika sätt. Ett positivt tillvägagångsätt kan vara att gå i terapi, meditera eller träna. Vissa individer klarar dock inte av att hantera stressen på ett positivt sätt och tar istället till metoder såsom alkohol, droger, våld eller verbal mobbning. Forskning har visat att personer som mobbar mer sannolikt har upplevt en eller flera traumatiska upplevelser de senaste fem åren. Detta kan exempelvis vara föräldrar som har skiljt sig eller någon i personens nära omgivning som har gått bort.

Aggressiva beteenden

Merparten av personer som mobbar är män. Utifrån könsnormer uppfostras pojkar generellt i en hårdare miljö och får lära sig tidigt att det är omanligt att visa känslor. Detta bidrar till att pojkar och män är mer benägna än flickor och kvinnor att agera aggressivt, vilket inkluderar mobbningsbeteenden.

Trasiga relationer

Personer som har svårigheter i sina nära relationer, exempelvis med nära vänner eller familj, löper större risk för att hamna i ett negativt beteendemönster. En form som detta kan ta sig uttryck i är trakasserier mot andra människor.

Svårigheter hemma

Forskning har visat att en av tre ungdomar som mobbar känner att deras föräldrar inte spenderar tillräckligt mycket tid med dem. Denna siffra kan vara ännu större då barn och ungdomar ibland kan ha svårigheter att själva inse och uttrycka dessa problem. Att inte få tillräckligt med uppmärksamhet från föräldrar bidrar ofta till att barnet/ungdomen känner sig oälskad och tar till negativa beteenden för att få ut ilska och frustration. Faktorer såsom våld i hemmet, stora familjer och att inte bo med biologiska föräldrar har också visat sig bidra till mobbningsbeteenden.

Det finns självklart ett enormt antal anledningar till varför folk mobbar. De ovan nämnda är bara några av de vanligaste.

Psykoterapi kan vara ett bra verktyg för att hantera mobbning, både för den som mobbar och för personer som har blivit utsatta för mobbning. Om du vill komma i kontakt med en psykolog som kan hjälpa dig att prata ut om mobbning, klicka dig vidare här.

Menu