Hem  »  Blogginlägg   »   Vad är digital företagshälsa?

Vad är digital företagshälsa?

Chattfunktioner för anställda, regelbundna tester för självutvärdering eller guider som lär ut om tidiga tecken på utbrändhet... Låter det krångligt? I den här artikeln lär vi dig allt om digital företagshälsa och svarar på de vanligaste frågorna!

Varför är digital företagshälsa så viktigt?

Därför att en arbetsplats eller ett team som mår bra och är utvilade gör färre misstag. Om de anställda mår bra på jobbet, jobbar de dessutom bättre – det finns alltså en rent företagsekonomisk aspekt med i bilden! Men det är såklart inte allt. I första hand vill vi ju värna om våra medmänniskor. Inte för att göra stora vinster utan för att alla förtjänar att må bra på jobbet. Men med tanke på att vinst och välmående går hand i hand, är det märkligt att företagshälsan ofta hamnar längst ned i prioritetsordningen. Dags att ändra på det!

Digital företagshälsa i en digital värld

En gång i tiden hade alla sitt eget skrivbord, stämplade in på en viss tidpunkt och åt lunch ungefär samtidigt. Oavsett om människor jobbade med tekniska yrken, i säljkårer eller på zoo – vissa delar av arbetsfördelningen såg ändå ungefär likadan ut. Dessa normer har arbetats fram under generationer och var något som alla kände till. I dagens hybridverklighet, där alla möten måste anpassas för dem som vill närvara via länk, och minsta företag har en hypermodern videokonferensanläggning – kan det där låta som en saga. En värld utan tekniskt strul? Där alla är på jobbet samtidigt, varje dag! Jo, så var det faktiskt. Självklart har flera arbetsplatser redan gått tillbaka till hur det var innan pandemin, men för de allra flesta är den nya hybridverkligheten här för att stanna.

Stressig arbetsmiljö i framtiden

Naturligtvis har denna nya verklighet, som vi alla kastats in i utan instruktionsbok, gett upphov till ett gäng nya problem. Många av dem rör psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsledningen måste fråga sig: vad är chefens ansvar vid sjukskrivning på grund av utbrändhet som beror på hemarbete? Kan en stressig arbetsmiljö sträcka sig hela vägen till hemmakontoret? Sannolikt kommer vi få se allt fler av dessa knepiga frågeställningar framöver. Därför är det så viktig med preventiva insatser för företagshälsa. Digital företagshälsa är samlingsbegreppet på alla dessa toppmoderna lösningar.

Måste chefen erbjuda digital företagshälsa?

Om företaget kämpar med stressproblematik och de anställda verkar må dåligt, kan ledningen ha brustit i sitt ansvar att trygga en bra arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen (1997:1160). Arbetsmiljö är ett brett begrepp och det är inte alltid så lätt att förstå vad det innebär. Men grundtanken är såklart att du inte ska råka ut för skador på jobbet. Skadorna kan vara på kroppen, eller i knoppen. Oavsett om du utsätts för sådan kroppslig påfrestning att du behöver rehabiliteras, eller om du utsätts för sådan psykisk påfrestning att du blir utbränd, är det ledningen som måste hjälpa dig att må bra igen. Förebyggande insatser, som förhindrar att ohälsa uppstår, ska införas i god tid. Här kan digital företagshälsa vara lösningen. När medarbetarna arbetsrutiner är flexibla bör även företagshälsan vara det. Med digitala lösningar kan varje anställd få hjälp på den tid och plats som passar bäst.

Är digital företagshälsa dyrt?

Smarta algoritmer, terapeuter på videolänk eller system för att följa vad medarbetarna behöver extra stöd inom – alla dessa saker har faktiskt att göra med digital företagshälsa. Så även om det kan låta stort och komplext, är det en vardag för många framgångsrika företag. Det behöver inte bli dyrt, eftersom de flesta företag som erbjuder digital företagshälsa anpassar avtalen till de individuella behoven. Alla företag har ju inte samma utgångsläge. Dessutom: om man väger det mot kostnaden för rehabilitering av någon som blivit utbränd, är digital företagshälsa en väldigt smart affär! Man kan faktiskt minska rehabiliteringstiden med hela 30% genom att behandla psykisk ohälsa i tid.

Så undviker ni psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Måendet är inte konstant, för någon av oss. Arbetet har sina toppar och dalar; det har psyket också. Att erbjuda digital terapi till anställda handlar inte om att alla ska prata med en psykolog. Inte alls faktiskt! För de allra flesta räcker det med att stärka den mentala hälsan i förebyggande syfte. Genom att få stöttning inom områden som stress, ångest och självtvivel blir vi mer motståndskraftiga när tyngre tider kommer. För sanningen är ju att de ofta gör det. 

Undvik att psykisk ohälsa på arbetsplatsen eskalerar

Sådant som man inte pratar om tenderar att växa. Till slut känns det nästan som att det är för sent att påtala ett problem. Den här typen av tystnadskultur kan få fatala följder! Uppmana dina anställda att hissa varningsflaggan i tid, och kom ihåg att det är ditt ansvar som chef att avhjälpa en alltför stressig arbetsmiljö. De anställda kan inte prioritera bort precis allting. Preventiva lösningar för företagshälsa kan vara exempelvis förebyggande samtal eller utbildningar. Genom att lära er bli ambassadörer för psykiskt välmående, kan ni skapa en stark grund för hållbart arbete.

Menu