Hem  »  Blogginlägg   »   Upptäck lycka med positiv psykologi

Upptäck lycka med positiv psykologi

Vad får dig att må som bäst eller att känna mening i livet? Vilka är just dina styrkor? Det är frågor som positiv psykologi fokuserar på. Den ganska nya grenen inom psykologin arbetar uteslutande med positiva sidor – både av livet och dig som människa.


Text: Johan Lundberg


Traditionell psykologi har länge varit inriktad på att behandla psykisk ohälsa. Det har handlat om att kunna förstå varför människor mår dåligt eller inte fungerar i en situation och att erbjuda verktyg för att behandla problemen och minska lidandet. Många av oss vet hur viktigt det är att få hjälp när man stöter på utmaningar eller kämpar med psykisk ohälsa. 

Men precis som att hälsa inte bara är avsaknad av sjukdom, så är lycka och välmående inte bara avsaknaden av psykisk ohälsa. Tills nyligen har man tyvärr inte haft så stor kännedom om vad som gör människor lyckliga och får oss att må bra och utvecklas i vardagen. För frågar man människor över hela världen så är de flesta idag mer lyckliga än olyckliga. Sverige räknas som världens sjunde lyckligaste land, enligt den senaste World Happiness Report.

Positiv psykologi tog fart på allvar under 1990-talet. Forskarna ville förstå alla positiva sidor av livet och oss människor. Dessutom ville de hitta verktyg som kunde hjälpa människor att utvecklas och må ännu bättre i vardagen. Precis som idag fanns det tusentals självhjälpsböcker och självutnämnda gurus som gav en mängd olika råd om hur vi skulle kunna bli lyckliga över en natt. Men råden var oftast inte grundade i forskning.

I dag finns det en rad verktyg, principer och övningar i syfte att öka vårt eget välmående och lycka inom grenen för positiv psykologi. Intresset för positiv psykologi växer sig också allt större, ett bevis på detta är att Yale Universitys mest populära kurs heter The Science of Well-being. Idag används positiv psykologi i både terapi, coaching, utbildning och inom organisationer. 

Den kanske viktigaste upptäckten inom positiv psykologi är att vi faktiskt kan påverka hur mycket lycka, optimism och meningsfullhet vi känner i livet. Självklart påverkar livsomständigheter, till exempel om vi har ett jobb eller inte eller om vi är friska, hur lyckliga vi är.  Men forskning visar också att vårt eget beteende och tankesätt spelar en stor roll för hur lyckliga vi känner oss. Genom att exempelvis skriva en tacksamhetsdagbok, där vi aktivt uppmärksammar positiva händelser i vårt liv, kan vi hjälpa oss själva att både känna mer lycka och optimism inför framtiden. 

Vill du öva på att känna mer lycka, meningsfullhet eller optimism? 

Vad är då poängen med att vara lycklig? Självklart är det en skön känsla att ha. Men det verkar också som att lycka skapar flera andra positiva effekter för oss. Forskning visar att vi får lättare att se möjligheter, vi blir mer öppna och empatiska mot andra och vi hanterar förändringar lättare. Med fler positiva känslor blir det också enklare att hantera negativa känslor eller bakslag samt att vi återhämtar oss snabbare från dem. 

Kom ihåg att även negativa känslor spelar en naturlig och viktig roll i vårt liv. Målet är inte att känna lycka hela tiden, utan att uppmärksamma och känna lycka över allt det positiva som finns i vårt liv. 

Lycka till! 

Foto på Johan Lundberg    Johan Lundberg 
Legitimerad psykolog med inriktning på positiv psykologi. Johan arbetar med positiv psykologi både i terapi, coaching och som organisationskonsult. Johan tar via Ahum emot klienter för kortare och längre kontakter, på svenska eller engelska.
Menu