Hem  »  Blogginlägg   »   Till dig som är chef! Det här måste du veta om samtalsstöd för anställda

Till dig som är chef! Det här måste du veta om samtalsstöd för anställda

Litar dina anställda på dig? Leder du dem i olika projekt? Lyssnar de på dina råd? Då bär du ett stort ansvar! Se till att vårda det. Genom att erbjuda preventiva insatser för psykisk ohälsa tryggar du dina kollegors generella hälsa. Det är ditt ansvar som chef, och som tur är behöver det inte vara varken speciellt krångligt eller särskilt dyrt. Läs vidare för att ta reda på allt om samtalsstöd för anställda!

Vad innebär samtalsstöd för anställda?

De flesta funktioner för digital företagshälsa innehåller någon typ av samtalsstöd för anställda. Det kan handla om interaktiva chattfunktioner eller utbildningar som uppmanar till självreflektion. Ofta kan du som är chef få hjälp att utforma en lösning som passar just era behov. Alla företag är olika, och därför är det bra att funktioner för digital företagshälsa ofta är dynamiska och snabbfotade. Det är lätt att växla både upp och ner!

Måste man träffas på riktigt?

I en vardag med för många möten – kan väl lösningen ändå inte vara ett till… Många chefer är oroliga för att de anställda inte ska hinna eller vilja utnyttja de tjänster som erbjuds. Dessutom kanske det bara blir ytterligare en stressfaktor. Det är inte särskilt roligt, om de preventiva åtgärderna leder till psykisk ohälsa på arbetsplatsen! Därför kan det vara klokt att vända sig till en aktör som erbjuder både internetbaserat stöd och fysiskt stöd. De flesta upplever det som mindre stressigt när de kan bestämma själva. På Ahum räcker det att man loggar in i vår app för att få den hjälp man behöver. Antingen kan man använda våra digitala verktyg eller prata med en psykolog via video.

Stressig arbetsmiljö allt vanligare efter pandemin

I sviterna av viruset har många haft svårt att hitta en balans mellan hybridjobb, vanligt jobb och hemarbete. När mötena måste vara tillgängliga för alla, oavsett var de befinner sig, uppstår fler och nya problem. Dålig uppkoppling, en mikrofon som inte fungerar eller ett missförstånd om tidszoner… Dessa är bara ett fåtal exempel på faktorer som kan förstöra en arbetsdag, men som faktiskt inte var så viktiga för några år sedan. Hybridjobb förenklar på många sätt. Dessutom är det bättre för miljön eftersom långa transporter undviks. Samtidigt ger det upphov till en unikt stressig arbetsmiljö som måste tas på allvar och hanteras av chefen.

Chefens ansvar vid sjukskrivning i framtiden

Vi ser hur chefsansvaret för psykisk ohälsa blir allt tydligare, för att inte säga allt större. Arbetsmiljölagen (1997:1160), som reglerar förhållandena på arbetsplatsen, är bestämd vad gäller ansvaret för att kontrollera miljön på arbetsplatsen. De som arbetar ska må bra och inte riskera att komma till skada på grund av arbetet. När det gäller fysiskt kroppsarbete, eller jobb i farliga miljöer, är det lätt att förstå vad ansvaret går ut på. Men ansvaret gäller faktiskt inte bara kroppen – utan knoppen också! I vår digitala värld, där många företag inte ens har ett fysiskt kontor, är frågan komplex. Trots komplexiteten är det tydligt att arbetsgivaren har ansvaret i en stressig arbetsmiljö och även vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Hur vågar man prata öppet?

Tystnadskulturen kring psykisk ohälsa på svenska arbetsplatser är något som merparten av alla chefer försöker få bukt med. Faktum är att de allra flesta chefer vill att deras anställda ska säga ifrån om arbetet blir för tufft. Men det innebär inte automatiskt att de alltid lyckas förmedla den viljan. Som chef måste man skapa en psykosocial arbetsmiljö där det är tillåtet att trycka på bromsen, i stort och i smått. Där utveckling på personlig nivå accepteras, med alla toppar och dalar som sådan utveckling innebär. Små, subtila signaler kanske inte räcker. Satsa på att sätta tydliga mål för att undvika psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Se även till att låta alla vara delaktiga i arbetet mot en mindre stressig arbetsmiljö. 

Hjälp dina anställda att bli ambassadörer för välmående

Fundera på er företagskultur – relaterar den till psykisk hälsa och välmående? Företag som värnar om sina anställdas välmående har lättare för att locka till sig kompetent personal. Personal som blir sedd och hörd, håller dessutom bättre i stressiga situationer. Arbeta tillsammans med ditt team för att utveckla processer för att dra i nödbromsen, det gör det lättare att våga larma när det behövs. Kom ihåg att psykisk ohälsa på arbetsplatsen är svårt att upptäcka som det är – ofta även för individen själv. Därför är digitala självhjälpsverktyg ett bra första steg vid tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det hjälper medarbetarna att få bättre självinsikt kring sina utmaningar, något som ofta är första steget till att be om hjälp.

Kan man prata sig frisk?

De flesta känner nog igen sig i att svara med ett rutinmässigt ”Bra!” på frågan om hur läget är. Efter ett helt liv av sådana intetsägande artighetsfraser, kan det vara frestande att avfärda snacket helt. Vad ska ni med samtalsstöd för anställda till? Ingen säger ju vad de känner ändå! Men riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att det är precis vad terapeuter är utbildade inom – att få människor att prata, om det som är viktigt. Självklart behöver inte alla anställda samtalsstöd, men för de som behöver det kan samtalet göra hela skillnaden. Sedan finns det ju även de som har ett motstånd inför terapisamtalet trots att de skulle behövas. Med det i åtanke har vi på Ahum skapa en ramp. Den börjar med självstudier och när individen själv identifiera sina utmaningar erbjuder vi samtalsstöd. Det gör att många upplever att de hunnit mjukna inför tanken att få hjälp av någon annan.

Menu