Hem  »  Blogginlägg   »   Tema: Relationer – Sexualitet

Tema: Relationer – Sexualitet

Sexualitet är en kraftfull drivkraft. Enligt psykoanalytisk driftsteori är den sexuella energin en avgörande komponent i libido, vår livsdrift. Denna energi är livsnödvändig och driver oss till att fylla flera av våra mänskliga behov samtidigt som den har stor inverkan på vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är sexualiteten en integrerad del av varje individs personlighet, oavsett faktorer som kön och ålder. Sexualiteten är den drivkraft som får oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i våra känslor samt när vi rör vid varandra. Våra tankar och handlingar påverkas av vår sexualitet liksom vår psykiska som fysiska hälsa.

Sexualitetens funktion är både biologisk och social. Ur ett biologisk och evolutionärt perspektiv är det primära målet med vår sexualitet fortplantning, medan det ur ett socialt perspektiv handlar mer om kärlek, lust och behovet av fysisk närhet med andra. Rent biologiskt samspelar våra könshormon, östrogen och testosteron, med områden i hjärnan, hypotalamus och talamus, som stimulerar sexuellt beteende. Hur sexualiteten sedan tar sig i uttryck har en social och kulturell prägling. I Sverige idag har vi en förhållandevis öppen och avslappnad syn på sex och sexualitet även om det även här kan variera i olika sociokulturella kontexter eller på grund av andra faktorer. 

Sexualitet och sexuell problematik

Redan från födseln läggs grunden till sexualiteten. Om närhet och intimitet varit naturligt under uppväxten, ökar det förutsättningarna för en sund sexualitet i vuxen ålder. Om man som barn fått bristfällig närhet och intimitet eller blivit utsatt för övergrepp kan risken öka för problem med sexualiteten senare i livet. 

Forskning från folkhälsoinstitutet har visat att 47 procent av alla kvinnor och 23 procent av alla män har ett eller flera sexuella problem. Vanliga sexuella problem bland de som identifierar sig som kvinnor är är bristande lust och smärta vid samlag medan de som identifierar sig som män primärt söker för impotens eller för tidig utlösning. Normer kan ställa till det och även män kan känna smärta eller minskad lust. Det är viktigt att komma ihåg att upplevelsen  är individuell.

För att utveckla sin sexualitet eller för att få bukt med sexuella problem, är det viktigt att vara lyhörd för sin egen upplevelse och att aldrig göra någonting som inte känns bra. Försök att lägga alla “borden” eller “måsten” åt sidan och fokusera på vad som känns rätt för dig. Kommunicera sedan detta till den som det berör, en potentiell partner kommer aldrig att kunna läsa dina tankar. Försök att medvetandegöra problemet genom att undersöka var någonstans det skaver. Kan det handla om stigma eller tabu? Eller för mycket krav och prestation? Kanske känner du sällan lusten? Vad beror det på i så fall, t.ex. stress eller att något i relationen är destruktivt? När började problemen? Kartlägg problematiken och undersök sedan hur du kan gå vidare. 

Sexologi är läran om människans sexualitet, liksom psykologi är läran om det mänskliga psyket. Om man inte på egen hand kommer vidare med sexuella problem kan man vända sig till en sexolog. Yrkestiteln sexolog är inte skyddad på samma sätt som legitimerad psykolog. Detta innebär att i stort sett vem som helst kan kalla sig för sexolog. Det kan därför vara bra att se till att du kommer i kontakt med en sexolog som har en grundläggande akademisk utbildning, som psykolog, socionom, sjuksköterska eller läkare i botten. 

På Ahum finns över 450 anslutna psykologer och psykoterapeuter varav flera är specialiserade inom frågor kring sexualitet. Testa att bli matchad här

Menu