Hem  »  Blogginlägg   »   Psykisk ohälsa på arbetsplatsen – vad är chefens ansvar?

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen – vad är chefens ansvar?

Trötthet och kort stubin kan bero på möten som inte börjar i tid och en allmän stressig arbetsmiljö. Men när stressen leder till utbrändhet eller irritationen grundar sig i psykisk ohälsa – vem bär då ansvaret? Och vad kan man som chef göra åt det?

Upptäck och hantera psykisk ohälsa i tid

Om anställda begravs i uppgifter som samlats på hög, och det nästan känns som att högen får ett eget liv – och följer med dem hem efter jobbet – måste någon dra i handbromsen. Chefens ansvar för att hantera en stressig arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen, men långt innan den regleringen träder in måste en uppmärksam chef trycka på pausknappen. Hårt! Ett företag där människor är trötta och slutkörda, presterar jättedåligt. Om du är chef – se till att i god tid fånga upp tecken på en stressig arbetsmiljö både för din skull, dina anställdas skull och företagets skull. Förebyggande insatser vid psykisk ohälsa behöver inte vara dyrt och krångligt. Det är tvärtom lönsamt att hantera det i tid, istället för att vänta till att utbrändheten är ett faktum.

Tecken att hålla koll på

Börjar du, eller en kollega, plötsligt klaga mer på trötthet, huvudvärk eller dålig sömn? Eller är det kanske kosten som spökar? Märker du att medarbetaren skippar lunchen upprepade gånger på grund av jobbet är det en klar och tydlig varningsklocka. Att slarva med grundläggande behov för arbetets skull kan på sikt leda till utbrändhet. Ofta visar sig en rad tydliga varningsflaggor innan väggen är nådd. Om ni på arbetsplatsen kan vara uppmärksamma på er själva och varandra så har ni kommit en bra bit på vägen.

Chefens ansvar vid sjukskrivning

Om en medarbetare blir sjukskriven på grund av utbrändhet är det chefens ansvar att hjälpa medarbetaren till rehabilitering, så att hen mår bättre och orkar jobba igen. Att bara avlasta räcker inte i det här läget. Det går absolut inte för sig att sparka en medarbetare om en stressig arbetsmiljö eller psykisk ohälsa på arbetsplatsen har lett till att medarbetaren inte kan sköta sina uppgifter. Regler om arbetstagarens rättigheter är tydliga på den punkten och även efter en avslutad rehabilitering behöver chefen vara med och omdefiniera arbetstagarens arbetsroll. 

Att skapa en hållbar arbetsmiljö

Genom att hålla alla på jobbet uppdaterade kring regler och ansvarsområden och – som vi snart kommer tillbaka till! – vårda det superviktiga samtalet, är utsikten god för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. För en sak är faktiskt helt säker, och det är att alla bär på en lite extra tung ryggsäck ibland. Frågan är alltså hur vi kan avlasta en långvarigt stressig arbetsmiljö och istället skapa en skön plats där alla känner sig inspirerade, trygga och nöjda.

Stress kan vara bra

Stress i små doser är ju en naturlig del av vår vardag. Dels på arbetsplatsen men också när det utmanande vardagspusslet ska gå ihop. Så länge stressen inte blir alltför långvarig eller tuff, och de drabbade får chans att slappa lite mellan varven, måste stress inte automatiskt vara dåligt. Snabba svängar och stimulerande uppgifter kan också förena oss som grupp. När vi hanterar utmaningar ihop stärks lagandan och det kollektiva självförtroendet ökar.

Stressig arbetsmiljö – inte det nya normala!

Efter pandemin är det många som har svårt att komma tillbaka till de vanliga rutinerna. Plötsligt känns vardagsbestyren som höga berg att klättra över. De flesta av oss kan känna igen oss i att hemarbete har inneburit lugnare morgnar och mindre stress på väg hem från jobbet. Men samtidigt har det lett till att arbetsdagen har blivit lite lös i kanterna. När man egentligen ska börja jobba? Och framför allt: när man ska sluta för dagen? Det blir otydligt när kontoret inte släcks och stängs på kvällen. Här kan man som chef uppmuntra till att stänga av notiser efter arbetstid och tänka på att inte själv bidra till kvällsmailandet.

Ensam är inte stark i en stressig arbetsmiljö

Det är inte helt lätt att som anställd gå till chefen och be om hjälp. De flesta av oss vill känna oss starka och kompetenta på jobbet, inte minst för chefen. Här är det viktigt att skapa en kultur där ni pratar med varandra. Fråga en extra gång hur någon mår, och prata om vilka uppgifter som känns som våta handdukar – och vilka som känns roliga och utmanande. Men att bygga kultur tar som bekant tid. Så ett kompletterande tips är att erbjuda alla anställda digitalt stöd. Som de själva kan logga in i när de vill och få den hjälp de behöver. På så sätt får de som inte vill gå till chefen rätt hjälp ändå. För vissa handlar det om enkla stressövningar och för andra är det terapisamtal som gäller. Hör gärna av dig till oss på info@ahum.se för att veta mer! Eller läs mer här.

Menu