Hem  »  Blogginlägg   »   Preventiva insatser för psykisk ohälsa kan rädda arbetslivet

Preventiva insatser för psykisk ohälsa kan rädda arbetslivet

Vissa dagar skuttar man till jobbet, inga uppgifter känns för stora och mötena känns som trevliga middagar! Andra dagar går minsta mejl trögt att formulera... Ja, det går upp och ned i arbetslivet – men om för många dagar går i moll är det dags att slå slag i saken. Läs vidare för att ta reda på vad alla behöver göra för att förebygga en stressig arbetsmiljö och psykisk ohälsa på arbetsplatsen!

Varför är preventiva insatser för psykisk ohälsa så viktiga?

De flesta klarar av en stressig arbetsmiljö i små doser, under en kortare tidsperiod. Hur mycket stress och press som behövs för att putta en person över kanten, beror på många olika faktorer. Måendet i övrigt och även tidigare upplevelser kan spela in. Ingen mall passar alla. Men det finns faktiskt vissa saker som alla kan göra på arbetsplatsen för att undvika sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa. Huvudsaken är att ta de anställdas mående på allvar – innan sjukskrivning blir enda sättet att bromsa det skenande tåget.

Hur tidigt ska åtgärderna sättas in?

Preventiva insatser för psykisk ohälsa är – just det: preventiva! Därför finns det egentligen ingen tidpunkt som är för tidig. Det hänger nämligen ihop så, att ju senare åtgärderna sätts in desto mer ingripande måste de vara. Den som försöker få bukt med en redan otroligt stressig arbetsmiljö måste arbeta hårdare än den som bygger upp en stabil arbetssituation från grunden. Genom att använda smarta funktioner för digital företagshälsa kan chefer och arbetsledning skapa förutsättningar för en sunt växande organisation.

Dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen

I pandemins kölvatten tampas vi med en rad helt nya problem, där en stressig arbetsmiljö ofta får flyta ihop med hemmiljön på grund av hybridjobb. Det skapar komplexa frågeställningar om ansvarsfördelning, men det skapar också en distans mellan de olika personerna på arbetsplatsen. När man jobbar på distans är det lätt att varningstecken inte märks eller inte tas på tillräckligt stort allvar. Trots att chefens ansvar vid sjukskrivning kan vara stort, ska det ju inte behöva gå så långt som sjukskrivning för psykisk ohälsa. Så när ohälsan inte syns, är det extra viktigt att skapa en tillåtande och öppen arbetsmiljö där man tar tid till varandra.

Samtalsstöd för anställda kan lösa problem

Alla är inte vana vid att tala högt om sitt mående. Kanske har man under uppväxten lärt sig att de egna känslorna är något man lämnar hemma. Den här typen av tankar kan skapa oro och stress, eftersom man bär på problemen helt ensam. I många fall finns det kollegor eller någon i ledningen som kan hjälpa en. Men om man inget säger, blir det såklart svårt att hjälpa till. Det kan göra att de anställda blir rädda för att ta på sig nya uppgifter och därmed hämmar utvecklingen. Det kan också skapa sprickor i arbetsgruppen. Genom att försöka arbeta för en mer öppen psykosocial arbetsmiljö, exempelvis med hjälp av digitala självhjälpsverktyg, kan vi förändra tystnadskulturen samtidigt som varje anställd får hjälp i tid!

Chefens ansvar vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa

Om en anställd blir utbränd bär du som arbetsgivare ett ansvar. Om rehabilitering behövs så måste du erbjuda detta. Men ansvaret slutar inte där. När rehabiliteringen är avslutad och den anställda är redo att komma tillbaka ska ni tillsammans ta fram en långsiktig plan för att förhindra återfall. Reglerna om detta finns i Arbetsmiljölagen (1997:1160) och i föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Sedan ungefär fem år tillbaka, har arbetsgivaren dessutom ett ännu tydligare ansvar att dokumentera hur rehabilitering går till. Bland annat ska hen inom 30 dagar från sjukskrivningen utarbeta en plan för rehabiliteringen.

Digital företagshälsa som preventiv metod

Terapi på datorn eller i mobilen? Det är inte så märkligt som det låter utan snarare en vardag för många moderna bolag. Efter pandemin har hemarbete eller hybridarbete blivit det nya normala för många. Många chefer upplever det som svårt att ge de anställda den tid och omsorg som de behöver, på distans. Som chef med personalansvar är det helt enkelt lite tuffare när personalen bara finns på skärmen. Det är här digital företagshälsa kommer in. Genom smarta verktyg som hjälper chefer och anställda att få rätt stöd, kan psykisk ohälsa på arbetsplatsen förebyggas.

Vem bär ansvaret i en stressig arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är miljön på jobbet, oavsett hur jobbet ser ut. Kanske jobbar du utomhus och måste skyddas från vissa påfrestningar, eller så jobbar du med kemiska substanser och måste skyddas från dem. Oavsett vad, är det arbetsgivaren som ska se till att arbetsmiljön inte är skadlig för de anställda. Det innefattar också en arbetsmiljö som är psykiskt skadlig. Alla anställda har rätt att få sin trygghet tillgodosedd, så att man mår bra och fungerar som man ska på jobbet. Under stressiga perioder är det lätt att man som arbetsgivare prioriterar bort de här lite “fluffigare” uppgifterna. Men kom ihåg att om du inte gör något idag, så dyker de mest troligt ändå upp som rödmarkerade uppgifter på att-göra listan i framtiden.  

Menu