Hem  »  Blogginlägg   »   Parterapi

Parterapi

I denna text beskriver vi parterapi mer ingående. När det kan vara bra att gå i parterapi och hur en parterapi vanligtvis ser ut.

Att leva i en relation tillsammans är inte alltid enkelt. Olika faktorer såsom jobb, stress eller svartsjuka kan lätt leda till bråk, irritation eller att man glider ifrån varandra. För personer som upplever problem i en relation kan det ibland vara bra att prata med en professionell tredje part om situationen. Terapiformen som riktar sig för att reda ut och prata om dessa typer av problem kallas för parterapi. I denna text kan du läsa om vem terapin riktar sig till, hur en session kan gå till och när man bör söka hjälp.

Parterapi i sin enklaste form handlar om att hjälpa två personer i en relation att bättre kunna hantera och handskas med problem som på något sätt skadar förhållandet. Par söker sig till terapi för en rad olika anledningar. Ibland vet man själv vad problemet är, såsom att man ständigt bråkar om svartsjuka, att en av personerna i relationen jobbar för mycket eller att man har problem med sexlivet. I andra fall kan det vara mer diffusa känslor som gör att man söker sig till terapi, till exempel att något inte känns rätt i förhållandet eller att ens partner inte längre gör en lycklig. Parterapi riktar sig till alla typer av par, oavsett ålder eller sexuell läggning. Ett par som går i terapi brukar oftast träffa en terapeut mellan 5 till 15 gånger beroende på vilken typ av problem paret har och vilka framsteg som görs under sessionerna.

Hur skiljer sig parterapi från individuell terapi?

Även om man i parterapi fokuserar på ett förhållande istället för en enskild individ betyder det inte att man bortser från individuella problem under sessionerna. Båda parter i ett förhållande har tidigare erfarenheter och personliga egenskaper som påverkar både individen och relationen. På samma sätt påverkar ett förhållande ständigt individens välmående och beteende. Problem i förhållandet leder därför lätt till problem för individen och vice versa, vilket lätt kan skapa en ond cirkel. Dessa typer av problem tas också upp i parterapi.

Vad kan man förvänta sig under sessionerna?

I parterapi träffas ett par och en terapeut cirka en gång i veckan för att jobba med problematiska delar av parets förhållande. I den första sessionen får paret berätta om sig själva och varför de har valt att söka sig till terapi. Terapeuten ska alltid vara opartisk och objektiv under sessionerna. Vad som diskuteras under sessionerna varierar beroende på vilka typer av problem paret har. Det finns dock vissa moment som är vanligt förekommande i parterapi. En viktig del är ofta att kunna lära sig att kommunicera bättre med varandra. Det är vanligt att bråk och irritation uppstår i en relation på grund av kommunikationsproblem. I dessa fall kan terapeuten identifiera problematiska moment i kommunikationen som leder till att en konflikt uppstår, och sedan tillsammans med paret hitta nya och mer förstående sätt att kommunicera med varandra. En annan viktig aspekt för många par är att lära sig kunna se på sitt förhållande mer objektivt och få mer förståelse för den andra personen.

Fallet om Amanda och Joseph

Joseph och Amanda är ett par i 30-årsåldern som har varit tillsammans i över tio år. De anser sig båda för det mesta vara lyckliga i förhållandet även om det har gått upp och ned under åren. För ett år sedan fick Joseph ett nytt jobb vilket innebär att han har blivit tvungen att resa mycket. Han är ofta ute på affärsresor tre till fyra dagar i veckan. Även om Amanda var skeptisk redan från början till att Joseph skulle ta jobbet menade Joseph på att det var en stor möjlighet för honom och att det skulle leda till en stabilare ekonomi för dem. Även om det fungerade bra till en början har situationen på senare tid blivit alltmer påfrestande för förhållandet. När Joseph kommer hem från jobb börjar de ofta bråka och Amanda har börjat bli svartsjuk och misstänker att Joseph har en affär bakom hennes rygg. För varje månad som går känner de båda att de glider alltmer ifrån varandra. Även om båda känner på sig att förhållandet håller på att brista har ingen ännu tagit upp ämnet.

Till slut pratar Amanda med en väninna om situationen som råder henne att uppsöka en psykolog för att prova parterapi. Amanda berättar om förslaget för Joseph som först är tveksam, men tillslut håller han med henne om att det kan vara värt ett försök. Under det första mötet med terapeuten John får Amanda och Joseph berätta vilka dom är och varför dom har valt att börja gå i parterapi. De bestämmer tillsammans att träffas en gång i veckan framöver. Amanda och Joseph får under sessionerna prata öppet om sin relation och vilka problem de har. John ser alltid till så att båda parterna får prata till punkt och vara helt öppna med sina känslor. Till exempel så förklarar Amanda att hon ofta känner sig bortglömd och bortprioriterad vilket leder till att hon lätt blir svartsjuk och ledsen. Joseph berättar att han upplever att Amanda inte förstår att han jobbar hårt för att de ska få ett stabilare liv.

Tillsammans med John lyckas de under sessionerna få mer insikt och förståelse för varandras känslor och tankegångar. Mellan sessionerna får de hemläxor av John att jobba med. Till exempel får de öva på att visa mer uppskattning för varandra och försöka använda sig av mer ärlig och rak kommunikation. 

Efter tre månader i terapi har Josephs och Amandas förhållande blivit märkbart bättre. De har både fått mer förståelse för varandra och förhållandet som helhet. Även om konflikter fortfarande uppstår ibland har de lärt sig hantera och handskas med dem på ett bättre sätt.

Fungerar parterapi?

Forskning har pekat på goda resultat för par som söker sig till parterapi. Studier har visat att de flesta som går i parterapi uppger att det har haft en positiv inverkan på deras förhållande.

När är det dags att söka hjälp?

Det finns en rad olika anledningar att söka sig till parterapi. För par som exempelvis inte längre känner närhet till varandra, ständigt bråkar om samma problem, eller känner att relationen tar mer energi än vad den ger, kan parterapi vara ett effektivt verktyg. Vissa som söker sig till parterapi har redan bestämt sig för att separera men vill ha hjälp med att få ett så bra slut på relationen som möjligt. Att arbeta i förebyggande syfte för att förbereda sig inför en stor förändring i förhållandet, såsom att bli föräldrar eller tvingas till distansförhållande, kan vara en annan anledning för par att söka sig till terapi. Om du befinner dig i en relation och känner att det finns återkommande problem som skadar relationen, försök att prata med din partner om möjligheten att ta hjälp av en professionell psykolog, för att tillsammans kunna arbeta mot ett hälsosammare förhållande.

Menu