Hem  »  Blogginlägg   »   Ofrivillig ensamhet – så gör du för att bli fri från den

Ofrivillig ensamhet – så gör du för att bli fri från den

Känner du dig ensam? Då är du inte ensam. De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet. Forskningen visar att omkring var tjugonde svensk känner sig ensamma vilket gör ofrivillig ensamhet till ett samhällsproblem.

Ofrivillig ensamhet får allt mer uppmärksamhet i samhällsdebatten och en diskussion om vem som äger ansvaret för att åtgärda problemet har dragits igång. Sveriges Radio kom nyligen ut med en dokumentärserie i två delar om ämnet som belyser både det stora antal människor som känner sig ofrivilligt ensamma i Sverige idag samt de hälsorisker som ensamheten medför. Lyssna på del 1 och del 2 av Vetenskapsradion här. 

Vem är ensam? 

Ensamhet kan vara subjektiv eller objektiv och det är skillnad på att känna sig ensam och att välja att vara själv. Vissa kan ha ett stort socialt nätverk och ändå känna sig ensamma medan andra kan ha få eller inga relationer utan att lida av det. 

Forskning om ensamhet skiljer på social och emotionell ensamhet och det finns de som har goda vänskapsrelationer och en trygg familj men saknar en kärlekspartner och känner sig ensamma av den anledningen, medan det för andra kan det vara tvärtom. Existentiell ensamhet kallas det när man upplever att ingen på riktigt lyssnar eller förstår sig på en. Forskningen gör även skillnad på momental och kronisk ensamhet –  att känna sig ensam i perioder eller konstant över tid. 

När blir ensamheten ett problem?

Den som väljer att vara själv upplever sällan samma problem som den som är ofrivilligt ensam. Det är den ofrivilliga ensamheten som leder till störst lidande och hälsoproblem. Ofrivillig ensamhet medför både fysiska och psykiska symtom menar forskare från Karolinska Insititutet i Stockholm.

Ofrivillig ensamhet sätter igång kroppen på liknande sätt som när vi blir utsatta för fara och nivåerna av stresshormon ökar. Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen eller stillasittande och ohälsosam övervikt.

Nedstämdhet och ångest är exempel på psykiska symtom på ensamhet och ensamheten kan därför förväxlas med depression. Det kan kännas lättare och mer socialt accepterat att säga att man är deprimerad än att erkänna för sig själv och för andra att man är ensam. Stigmat som fortfarande finns kring ensamhet leder dessutom till en negativ spiral då vi skäms över vår ensamhet och drar oss därför undan från sociala sammanhang vilket bara gör att vi känner oss ännu mer ensamma. 

Det går att blir fri från ensamheten

Det går att bryta ofrivillig ensamhet. Eftersom vi lever i ett individualiserat samhälle där ensamhushåll ökar och naturliga mötesplatser försvinner allt mer kan du behöva ta det första steget själv. Det kan verka skrämmande och på kort sikt kanske ditt obehag ökar men på lång sikt kommer det att vara värt det. Ta chansen när du får möjlighet till social aktivitet. Utmana dig själv genom att gå på den där tillställningen du alltid tackat nej till eller att säga hej till en person som du aldrig pratat med tidigare. Att berätta för någon i din närhet att du känner dig ensam kan också hjälpa. Genom att öppna dig kan du få stöd och du kommer förmodligen inse att även andra någon gång har känt som du. 

Om du inte kan ta dig ur din ensamhet själv kan du få råd av och arbeta fram verktyg tillsammans med en psykolog. Tillsammans kan ni arbeta med dina tankar och känslor om din ensamhet men också med ditt beteende exempelvis genom att bryta mönster. Enligt forskning kan internetbaserad behandling hjälpa vid ofrivillig ensamhet.

Via Ahum Chatt och digitala KBT-program kan du arbeta tillsammans med en legitimerad psykolog för att bryta ensamheten. När du väl bestämt dig får du den hjälp du behöver direkt och redan samma dag kan du börja chatta med din psykolog. Du behåller kontakten med samma psykolog under hela behandlingstiden och du kan även få hjälp med de svårigheter du upplever kopplat till din ensamhet så som nedstämdhet, ångest, stress eller sömnproblem. 

Få hjälp med din ensamhet direkt här!

Menu