Hem  »  Blogginlägg   »   Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet

Ska ni inte ha barn snart?” Frågan är som ett slag i ansiktet på ofrivilligt barnlösa par. Känslor inombords som sorg, ilska, frustration, osäkerhet och ångest kan röras upp

“Ska ni inte ha barn snart?” Frågan är som ett slag i ansiktet på ofrivilligt barnlösa par. Känslor inombords som sorg, ilska, frustration, osäkerhet och ångest kan röras upp. Utåt håller man minen och svarar med ett pressat leende något i stil med ”Den som lever får se”. Känns det igen?


Text: Ellen, leg psykolog Ahum 


Vad är ofrivillig barnlöshet?

Ofrivillig barnlöshet innebär att ett heterosexuellt par inte blivit med barn, trots att de försökt i minst ett års tid. Det är relativt vanligt med ofrivillig barnlöshet, ungefär 10-15% av alla par som försöker bli gravida drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dessa par lyckas ungefär 60 procent att bli gravida, med hjälp från sjukvården. 

Om du och din partner försökt bli gravida under ett års tid, finns hjälp att få. Läs mer om när och hur ni kan söka vård här.

Vad beror ofrivillig barnlöshet på?

Ofrivillig barnlöshet kan bero på faktorer hos kvinnan, hos mannen eller hos båda två. Livsstil, stress, ålder, över- och undervikt, tidigare behandling med cellgifter samt obehandlad klamydia eller gonorré i tidig ålder kan vara orsaker till att det är svårt att få barn. Det finns också andra medicinska orsaker. Hos cirka tio procent av alla par som lider av ofrivillig barnlöshet saknas en förklaring till infertiliteten. 

Läs mer om vad som kan påverka ofrivillig barnlöshet här

Hur påverkar ofrivillig barnlöshet de drabbade?

Att vara ofrivilligt barnlös kan innebära en stor stress och sorg. Ett vanligt misstag är antagandet om att det bara påverkar kvinnan i en relation. Men ofrivillig barnlöshet påverkar både kvinnan och mannen samt många gånger också relationen. I förlängning kan ofrivillig barnlöshet även påverka relationen individerna har till sina familjer eller sina nära och kära, vilket även påverkas av kultur och samhällets normer.  

Att inte kunna få barn, trots att man vill eller försöker, kan skapa skuld och skam hos den ena eller båda i ett par. Känslorna kan vara riktade mot varandra, mot sig själv eller ut mot närstående eller andra i vänskapskretsen. Skuld över att ha “gjort fel” och att man därför är barnlös. Skam över att man misslyckats eller är mindre värd i sin roll som kvinna eller man. Att inte våga prata om det kan vara kopplat till att man känner sig otillräcklig eller får tankar om att det är fel på en. Ofrivillig barnlöshet kan också vara kopplat till lägre upplevd livskvalitet hos kvinnor, framförallt vad gäller det mentala och fysiska. 

Att vilja ha barn, och att kunna få barn, kan ses som det normativa i det samhälle vi lever i just nu. Det påverkar hur vi pratar med varandra och hur vi tar för givet att alla vill och kan få barn. Men för den som är drabbad av ofrivillig barnlöshet kan frågor om när man tänkt bilda familj kännas tuffa, vilket gör att vi alla kan behöva tänka en gång till innan vi ställer frågor eller tar saker för givet. Det innebär dock inte att man inte kan finnas där, lyssna och stötta när någon ber om hjälp. 

På Ahum kan ni få hjälp både med att hantera era känslor kring barnlöshet men också hur ni bygger en enad front om hur och till vem ni delar er situation med. Matcha med en terapeut för att få stöd. 

Om du vill ta reda på mer

Riksförbundet för ofrivillig barnlöshet https://www.barnloshetsverige.se/

Sammanställning av bloggar om ofrivillig barnlöshet https://villhabarn.se/blogglista/

Ahum04 februari, 2021

Menu