Hem  »  Blogginlägg   »   Mindfulness och terapi

Mindfulness och terapi

Uttrycker mindfulness har blivit allt vanligare de senaste åren. Kanske har du hört talas om de positiva effekter meditation och mindfulness (medveten närvaro i nuet) kan ha på oss. Men hur kan detta användas i terapi? I kognitiv mindfulnessbaserad terapi (MBKT) kombineras tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT) med meditation och övning i medveten närvaro. I texten nedan kan du läsa mer ingående om hur terapin går till, vad du kan förvänta dig av sessionerna, samt vem som kan dra nytta av terapiformen.

Uttrycket mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) kommer från engelskans Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Terapin består av två delar; 1) kognitiv beteendeterapi och 2) mindfulness.

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att utmana en persons automatiska, och ofta omedvetna negativa tankemönster och ersätta dem med mer positiva förhållningssätt. Exempelvis kan en person som är deprimerad och ständigt tänker att hen saknar värde få i uppgift att skriva ned sina automatiska tankar och sedan bedöma hur väl de stämmer överens med verkligheten.

Ordet mindfulness kommer från buddistisk tradition och kan översättas till ungefär ”medveten närvaro i nuet”. Målet med mindfulnessträning är att vara närvarande i varje ögonblick och att ha ett icke dömande förhållningssätt till alla typer av erfarenheter, tankar, känslor och förnimmelser som vi upplever. Det vanligaste sättet att praktisera mindfulness är genom sittande mindfulness meditation. Under meditationen är fokus att träna på att vara närvarande, i varje ögonblick. Ofta fokuserar man på andningen och att verkligen känna varje andetag som går in och ut. När en tanke eller känsla kommer upp är målet att kunna observera tanken eller känslan utan att vara dömande, för att sedan återgå till att fokusera på nuet och andningen igen. En vanlig meditationssession varar ofta mellan 5 till 20 minuter. Även om det vanligaste sättet att börja med mindfulness är genom sittande meditation kan medveten närvaro praktiseras när som helst. Vid utförande av vardagssysslor såsom matlagning, städning eller arbete ges bra tillfälle att öva på mindfulness.

Om du vill du testa online-kbt terapi har Ahum utvecklat en app för terapi via textmeddelanden. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

När kan mindfulnessbaserad kognitiv terapi användas?

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi var från början specifikt framtagen för att behandla återfall i depression. Det har dock visat sig att terapiformen även är effektiv vid en rad andra former av psykisk ohälsa såsom olika typer av depressionberoendeångest och tvångssyndrom (OCD).

Hur kan en typisk session se ut?

I mindfulnessbaserad kognitiv terapi träffas oftast en mindre grupp av klienter tillsammans med en terapeut en gång i veckan under åtta veckor. Varje session brukar vara runt två timmar. Under sessionerna blandas övningar från kognitiv terapi, såsom att utmana olika typer av tankemönster, med övningar i mindfulness. Exempel på mindfulnessövningar kan vara kroppsscanning, där man känner av olika delar av kroppen och noterar vilka känslor och förnimmelser som kommer upp. Ett annat exempel på en mindfulnessövning är ”russinövningen” där deltagarna får öva på att vara helt närvarande när de äter ett russin och beskriva alla de dofter, smaker och förnimmelser som kommer upp. Ofta blir upplevelsen att äta ett russin på ett ”mindfulness-sätt” en väldigt annorlunda upplevelse. Mellan sessionerna ges ofta olika typer av hemläxa.

Fallet om Christina

Christina är en 30 år gammal kvinna som de har lidit av en depression under de senaste åren. Genom en KBT behandling som hon gått i under det senaste året har hon äntligen börjat må bättre och har sakta men säkert kommit tillbaka till sitt vanliga liv igen. Några månader efter att behandlingen har slutat börjar hon dock känna sig sämre igen. De negativa tankebanorna från depressionen börjar komma tillbaka och hon befarar att teknikerna hon lärt sig under sina KBT-sessioner för att hantera sin ångest och negativa tankefällor inte fungerar längre. Genom en bekant får hon reda på en terapeut som erbjuder mindfulnessbaserad kognitiv terapi och bestämmer sig för att det kan vara värt en chans. Under åtta veckor möter hon upp psykologen Johannes och fyra andra deltagare. Tillsammans gör de olika typer av mindfulnessövningar. Exempelvis får Christina göra russinövningen och kroppsscanning. Deltagarna får även göra olika typer av läxor mellan sessionerna som de sedan delar med varandra.
Efter behandlingen är slut har Christina lärt sig att bli mer medveten och närvarande i nuet samt att kunna stoppa sig själv när de negativa tankarna börjar smyga sig på. Hon har även lärt sig tekniker i mindfulness som hon fortsätter att praktisera även efter att behandlingen är slut.

Är mindfulnessbaserad kognitiv terapi rätt för dig?

Även om mindfulnessbaserad kognitiv terapi från början var till för att förhindra återfall i depression är användningsområdet idag enormt mycket bredare än så. Terapiformen kan vara effektiv för personer som lider av allt ifrån ångest och beroende till de som är allmänt stressade och vill finna ett större lugn i vardagen. Hos Ahum kan du hitta psykologer som erbjuder MBKT. Klicka här för att hitta en terapeut som passar dig.

Menu