Hem  »  Blogginlägg   »   Lär känna våra toppterapeuter: Hur har pandemin påverkat dem?

Lär känna våra toppterapeuter: Hur har pandemin påverkat dem?

Här berättar tre av våra toppterapeuter, med helt olika bakgrunder och inriktningar, om deras sätt att arbeta. Dessutom får vi svar på hur pandemin har påverkat deras arbete och hur de använder Ahum i vardagen.

Johanna Fuxe

Johanna arbetar med att hjälpa klienten att ompröva och utmana invanda tanke- och beteendemönster, för att därefter pröva nya strategier i praktiken.

Johanna är utbildad socionom i grunden och har arbetat som kurator inom rehabilitering i många år. Hon utbildade sig till psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) och har sedan dess byggt på med utbildning i schematerapi, filosofisk rådgivning och har intresse för existentiell psykoterapi. 


Hur ser ditt arbetssätt ut?


“Min grund är KBT, men mitt viktigaste fokus är inte beteendet i sig utan att tillsammans med klienten undersöka vad som lett fram till att man sökt hjälp här och nu, och vad som styr och format en i livet”, berättar Johanna.

Beteendet är bara en av delarna vi har i fokus, lika viktigt är vad som format klienten tidigt i livet i form av grundantaganden och livsregler. Oftast behöver vi förstå vilken känslomässig sårbarhet som finns i bagaget. Det har stor betydelse för hur klienten ser på sig själv och hanterar nära relationer. 

Ibland kan man behöva möta sina rädslor och utmana sina invanda mönster i tanke, känsla och beteende menar Johanna. Då kan man få i hemuppgift att öva på att vara tydlig med sina behov och kanske säga ifrån om det behövs. Konflikträdsla är en vanlig problematik hos klienter Johanna möter.

Johanna arbetar även med schematerapi för att gå mer under ytan och se orsakerna bakom tankar, känslor eller beteenden. Schematerapi är en mer långtgående terapi, ofta längre än ett år, vilket ger tid till att komma in på djupet av problematiken. 

“Det vanligaste mina klienter behöver hjälp med är problem med låg självkänsla, svårt att  känna sitt värde, tro på sig själv och ta plats, ibland säga nej och sätta gränser, och då stå ut med att kanske göra andra besvikna” berättar hon.

Johanna använder sig främst av Ahums kalender och kan se fördelar med att klienter hittar henne via Ahums matchningstjänst där klienten matchas med rätt terapeut.

“Klienter som matchas via Ahum har kommit en bit på vägen tack vare frågeformuläret. De har fått klicka i sina problem, symtom och behov, fått välja mellan olika terapeuter och valt ut någon. De har kommit en bit på vägen och det är motivationshöjande.”

Johanna trodde att spridningen av Covid-19 skulle påverka mer än det har gjort. En skillnad är att hon har ungefär 25% fler videosamtal än tidigare. Före Coronakrisen använde hon videosamtal främst om hon haft klienter som bodde på annan ort. Nu använder hon det oftare och ser andra fördelar än tillgänglighet med videosamtal, bland annat att det sänker tröskeln för terapi. 

Här kan du se Johannas profil. 

Daniel Sykes

Daniel erbjuder emotionsfokuserad terapi 

Daniel tog psykologexamen från Göteborgs Universitet år 2000 och har arbetat som psykolog sedan dess. Därefter har han dessutom hunnit med att specialisera sig i klinisk psykologi. Daniel har främst arbetat med vuxna inom allmänpsykiatri, psykosvård och primärvård. Sedan 2015 har han till stora delar arbetat privat, men övergick till att driva egen verksamhet helt och hållet och arbeta med handledning vid årsskiftet 2020.

Han har från början en psykodynamisk (PDT) grund men har vidareutbildat sig inom KBT. I dagsläget arbetar han främst utifrån känslo- affekt- och emotionsfokuserade behandlingsmetoder och är vidareutbildad inom emotionsfokuserad terapi. 


Vad är fördelen med emotionsfokuserad terapi (EFT)?

“En fördel är att det är en flexibel metod som blir som en brygga mellan de två inriktningarna (PDT och KBT)”, säger Daniel.

Daniel är ansluten till Ahums terapeutnätverk sedan 2019. En fördel han nämner är att Ahums matchningstjänst ger ett stadigt inflöde av nya klienter. Ju mer lediga tider han har lagt in sin kalender, desto fler nya klienter har trillat in. 


Hur har Covid-19 påverkat din verksamhet? 

“Jag hade inte riktigt hunnit stabilisera mig på att arbeta heltid med min egen verksamhet innan corona.”

Daniel nämner att det skapade en viss oro men att pandemin inte haft någon direkt påverkan på inflödet av klienter – om något har det växt. 

Här kan du se Daniels profil. 

Mattias Wretman

Mattias jobbar mest med KBT och ACT

Mattias tog examen från psykologprogrammet 2013 och har tidigare arbetat inom smärtvården med patienter med långvarig smärta och inom primärvården. Han har dessutom arbetat som skolpsykolog, verksamhetschef för psykologer och varit med att starta en hälsomottagning för klienter i behov av att förändra livsstil på grund av exempelvis alkoholmissbruk och överviktsproblem.

Sedan 2018 arbetar Mattias heltid med sin privata mottagning där han främst arbetar med KBT och acceptance and commitment therapy (ACT). Redan innan han började arbeta heltid med sin privata verksamhet använde han sig av Ahums tjänster för att hålla den kliniska praktiken igång. Dels använder han Ahum för att fylla på kalendern med fler bokningar, men även betallösningen vilket han upplever besparar honom både tid och pengar.


Hur har Covid-19 påverkat din verksamhet?  

“Bland de nuvarande klienter jag redan har finns det en ökad oro, särskilt de som har en ångestrelaterad problematik och sjukdomsrädsla”, säger Mattias.

Mattias har även märkt av en liten ökning av inflöde av klienter under rådande period. Antal videosamtal har ökat markant och under en period gick han över till enbart video. Han upplever en hög samarbetsvilja och omkring 90% av de som han erbjudit videosamtal har tackat ja. Några valde att vänta tills Mattias gick tillbaka till fysiska besök. Idag tar han emot både via videolänk och fysiskt. 

För Mattias är det ingen större skillnad mellan videobesök och fysiska besök, och han ser flera fördelar med att ta samtalen digitalt.

“Vid tvångsrelaterad problematik kan det finnas en fördel med att klienten är i sin fysiska hemmiljö. Via video kan man då arbeta med exponering i deras hemmiljö. Om man jobbar med BA (BA= beteendeaktivering) för depression exempelvis, så kan det också vara bra att följa med dem på joggingrundan, på väg till gymmet eller liknande.”

Likt många andra anser Mattias att det blir problematiskt när tekniken strular. Det är såklart viktigt att ha en stabil, säker och krypterad videotjänst. Det tycker Mattias att han har fått genom att använda Ahums videotjänst.

Här kan du se Mattias Ahum-profil. 

Menu