Hem  »  Blogginlägg   »   Kristerapi

Kristerapi

Kristerapi är en form av psykologisk behandling som används då man blivit utsatt för ett trauma eller kraftigt omskakande händelse. I denna text beskriver vi mer ingående när kristerapi används och hur en kristerapi vanligen går till.

De flesta människor genomgår någon gång i livet en kris eller ett trauma. Detta är helt normalt. Att reagera starkt på en traumatisk händelse eller en kris är också normalt, oavsett hur allvarlig den är. I vissa fall kan känslorna och tankarna efter en jobbig händelse vara så påtagliga att det kan vara bra att få prata med en professionell psykolog eller psykoterapeut om problemen. Denna typ av terapi, där man fokuserar på en specifik traumatisk händelse eller krissituation, kallas för kristerapi. I texten nedan förklaras vad kristerapi är för något, vad som kan förväntas om man söker hjälp och hur det kan hjälpa en person att må bättre igen.

En kris eller ett trauma kan vara vilken situation som helst som en person upplever som så jobbig att ens vanliga förmåga att hantera problem och svårigheter försämras. Detta kan vara en traumatisk händelse, till exempel att vara närvarande vid en naturkatastrof, att förlora en nära anhörig eller att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det kan också referera till en förändring som sker under en lång tid såsom att komma in i puberteten, genomgå en skilsmässa eller att åldras. Att uppleva en traumatisk händelse eller en kris är inte bara jobbigt under själva händelseförloppet för den utsatta personen, utan kan också skapa svårigheter efteråt. De flesta personer som har varit med om en kris eller ett trauma genomgår ofta en eller flera faser av olika känslor såsom rädsla, ilska, frustration, skam och nedstämdhet efter händelsen. Det är heller inte ovanligt att uppleva fysiska symptom, till exempel huvudvärk, orolig mage eller svindel. Även problem såsom koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter eller mardrömmar är vanligt förekommande. Att prata med en professionell psykolog efter en jobbig händelse kan ofta vara ett effektivt sätt att lära sig att acceptera och hantera det som har hänt. 

Ahum har utvecklat en app där du kan testa onlineterapi via textmeddelanden om du befinner dig i en kris. För 100 kr får du tillgång till ett privat chatrum under en hel vecka där du kan skriva med en psykolog. Läs mer om appen här.

Kristerapi är en form av samtalsterapi och riktar sig till personer som nyligen genomgått en kris eller traumatisk upplevelse och eftersträvar att vara en miljö där man ska kunna prata öppet om de känslor, tankar och minnen som är kopplade till situationen. Målet med behandlingen är att personen som får terapi ska kunna hitta ett hälsosamt förhållningssätt till det som har hänt, återfå samma psykiska välbefinnande som innan krisen samt att kunna lära sig att själv hantera eventuella framtida jobbiga känslor och tankar relaterade till händelsen.

hand stoppar domino

Hur skiljer sig kristerapi från andra terapiformer?

En av de tydligaste skillnaderna mellan kristerapi och många andra terapiformer är fokus i sessionerna. Istället för att arbeta med flera olika problematiska aspekter av en persons liv som i många andra terapiformer, fokuserar man i kristerapi på att bearbeta de jobbiga minnen, känslor och tankar som personen har kopplat till krisen eller den traumatiska händelsen. En annan skillnad är längden på behandlingen. En kristerapi-behandling pågår oftast mellan en vecka till någon månad beroende på hur väl personen som får terapi återhämtar sig.

Vad händer under en typisk session?

Formen och upplägget av kristerapi kan se väldigt annorlunda ut beroende på en rad olika faktorer såsom vilken typ av incident som har skett, hur lång tid det har gått efter händelsen och vilket tillstånd personen som råkat ut för händelsen befinner sig i. I vissa fall kommer personen nästan direkt från en krissituation medan för andra har det gått någon vecka sedan händelsen. Ett moment som dock brukar vara närvarande under en behandling är att klienten får lära sig att acceptera de känslor och tankar som är kopplade till händelsen och att de är naturliga. Det brukar ofta kallas att en person som har genomgått en kris eller varit med om ett trauma kan ha normala reaktioner till en onormal situation. Ett annat inslag som är vanligt under behandlingen är att klienten får lära sig nya tekniker för att kunna hantera jobbiga reaktioner bundna till händelsen som uppstår i framtiden.

Fallet om Henrik

Henrik är en man i 40 års-åldern som nyligen har gått igenom en skilsmässa. Henrik hade varit gift med sin före detta fru Kristina i nästan tjugo år innan det ganska plötsligt tog slut för några veckor sedan. Den första veckan efter att Henrik fick beskedet att Kristina ville skilja sig var han i rent chocktillstånd. Han förstod inte vad som hade hänt och fortsatte att leva sitt liv som vanligt. När Kristina en dag började flytta ut sina saker från huset fanns det inte längre någon annan utväg för Henrik än att inse och acceptera verkligheten. Efter att Kristina lämnade honom har Henrik gått igenom flera typer av stadier där han känt starka känslor av ilska, sorg och frustration. Han har ofta svårt att kontrollera sina känslor och känner sig ständigt ensam och ångestfylld. Han har också börjat få problem med att sova på nätterna. De senaste två veckorna har han även börjat konsumera betydligt mer alkohol än tidigare för att det hjälper honom att slappna av och glömma bort vad som har hänt. Tillslut berättar Henrik för sin chef varför han inte har varit sig själv på jobbet den senaste tiden och blir då rekommenderad att uppsöka en terapeut för att kunna prata om sina problem. Han börjar att träffa terapeuten Jörgen en gång i veckan. Under sessionerna får Henrik öppet berätta om sina känslor och tankar om skilsmässan. Han lär sig att det är okej att vara både arg och ledsen över det som har hänt. I takt med att veckorna går börjar han sakta att må bättre. Han har slutat att använda alkoholen för att dämpa jobbiga känslor och har även börjat sova bättre på nätterna igen. Ibland blir känslorna överväldigande men han har lärt sig olika tekniker under sessionerna med Jörgen för att bättre kunna handskas sina reaktioner i dessa situationer. Även om det är en lång resa för Henrik till att återhämta sig från skilsmässan och återfå sitt välmående igen har terapin gett honom verktyg för att bättre kunna hantera sitt förhållningssätt till vad han gått igenom, men även till eventuella kriser som kan uppstå för honom i framtiden.

Fungerar kristerapi?

Forskning pekar på att kristerapi är ett bra verktyg för personer som har upplevt en traumatisk händelse eller genomgår en kris. Studier har visat att de flesta som får behandling genom kristerapi både får tillbaka sitt psykiska välmående snabbare efter krisen och dessutom upplever färre problem såsom stressångest och depression i framtiden.

Kan kristerapi hjälpa dig?

Om du eller någon som står dig nära nyligen har varit med om en traumatisk händelse eller genomgår en kris kan det vara en bra idé att gå och prata med en professionell psykolog om situationen. Även om det inte känns känslomässigt jobbigt just under eller efter traumat eller krisen kan terapi på lång sikt vara ett verktyg för att förebygga att eventuella psykiska problem relaterade till händelsen dyker upp i framtiden. Kontakta en psykolog nära dig för att boka ett första möte och tillsammans jobba för ett bättre psykiskt välbefinnande.

Menu