Hem  »  Blogginlägg   »   Hallå där, Tommy Braathen

Hallå där, Tommy Braathen

Tommy Braathen är legitimerad psykolog sen år 1982. Han har lång erfarenhet inom arbetslivets psykologi, både inom ledarskap och behandling. Tommy arbetar nu också med så kallad blandad terapi, där han erbjuder behandling både via samtal och via Ahums internetbaserade behandlingsplattform, Ahum Motifire.

Månadens tema är prestationsångest och rädsla för att misslyckas. Du har lång erfarenhet att jobba med ledarskapsutveckling. Hur ser du att det hänger ihop med prestationsångest. Och på vilket sätt visar det sig?

Om man som chef besväras av beslutsångest eller andra psykiska symptom drabbar det indirekt andra människor i en organisation, dess kultur och resultat i slutänden. I dag är ju kraven på en chef ibland överväldigande och stress och press kan sätta igång många oönskade reaktioner, däribland beslutsångest.

Varningssignal på beslutsångest i en organisation kan vara att organisationen ägnar oproportionerlig tid till procedurfrågor, fokuserar på mindre viktiga områden som är lätta att ta beslut i, men också av chefen tar impulsstyrda beslut i viktiga frågor orsakade av att hen periodvis inte kan hålla ångesten inom sig längre och därför tar chansartade beslut. En sådan chef kan lätt uppfattas som lynnig och opålitlig vilket naturligtvis blir ett problem i det fortsatta ledarskapet, om hen inte får hjälp!

Upplever du att personer med yrkesroller som kräver mer ansvar också har mer prestationsångest?

Jag tror de flesta som antar ansvarsroller i grunden är mer robusta och förberedda i sina roller, och det är sällan att chefer står ensamma och inte dialogar med kollegor eller styrelsen om olika beslut, men om pressen är för stor kan vem som helst utveckla tankar av typen : ”När jag ser mig i spegeln på morgonen, frågar jag mig själv: När avslöjar dom att jag inte räcker till?” eller ”För varje åtagande och löfte jag har givit medarbetare har jag en liten klisterlapp klistrad på skrivbordet. Halva skrivbordet är idag fullt med gula små lappar som jag arbetar av, en efter en. Men för varje lapp, kommer två nya! Jag har själv valt att göra så för det är viktigt, men känner att jag inte räcker till. ” Det som verkar utmärka chefer med prestationsångest, åtminstone bland högre chefer jag mött, är rädslan av konsekvensen av misslyckande. Socialpsykologiskt som livsstil, social tillhörighet och möjligheten till ny 

position och inte minst, risken att bli uthängd offentligt. 

Egentligen är det omöjligt att säga, kanske döljer det sig prestationsångesten hos några, som en kontrafobisk reaktion, när man t ex. uppträder mer självsäkert och kaxigt än man egentligen har täckning för, i syfte att tvinga sig själv att vara beslutsför.

Hur jobbar du med prestationsångest i relation till chefsyrken och ledarskapsutveckling

Eftersom det ligger i sakens natur, att många chefer kommer först när det känns akut, gäller det för klienten att med hjälp kunna analysera och förstå situationen utifrån några nyckelbegrepp kring sin kompetens: kunskap, erfarenhet, kontaktnät och vilja (motivation).  

Oftast går det att hitta nycklar i dessa faktorer, och inte minst i att byta ut rädslan för yttre motivatorer, vad andra tycker, till att hitta de inre drivkrafterna och lita till sin kompetens inklusive att be om hjälp. Det gäller också när man möter sina egna, för högt ställda ideal, och man kan prova good enough för att se om det man är rädd för, verkligen inträffar.

Insatserna tillsammans med klienten är till största delen coaching, beteendeförändring och iKBT

Ahum22 februari, 2021

Menu