Hem  »  Blogginlägg   »   Hallå där, Per Idström

Hallå där, Per Idström

Per Idström är legitimerad psykolog sen 2000. Han har erfarenhet av att jobba på både indvid-, grupp- och organisationsnivå. Idag har Per störst fokus på kortare terapier, krisstöd och chefshandledning. Per arbetar med så kallad blandad terapi, där han erbjuder behandling både via samtal och via Ahums internetbaserade behandlingsplattform, Motifire.

Du är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet. Vill du berätta lite kort om dig själv och hur du jobbar med klienter? 

Jag har haft en lite brokig bana sedan jag fick min psykologlegitimation, och har arbetat både inom skola och socialtjänst som psykolog, kvalitetsutvecklare och chef i några olika kommuner. Parallellt med det har jag sedan några år tillbaka även en egen terapimottagning där jag tar emot privatpersoner och par med olika problematik. Utgångspunkten i mitt terapeutiska arbete är såklart alltid individerna som kommer,hur just deras situation ser ut och vad de har för behov. Utifrån det försöker jag plocka fram de mest effektiva verktygen ur min professionella ”verktygslåda”.  

Vilka områden är vanligt att klienter söker hjälp för när det rör sig om relationsproblem?

Ofta handlar det väldigt mycket om att kommunikationen i relationen har slutat att fungera. Det kan bero på olika saker. Yttre faktorer kan ju vara att vardagen med jobb, barn och fritidsintressen kommer emellan så att man inte upplever sig ha tid att verkligen kommunicera. Men det kan också vara faktorer inom paret. Man kanske har olika behov av närhet, eller att det är en obalans i rollfördelningen vilket har lett till ”skav” i relationen. Detta kan i sin tur har lett till att kommunikationen försämras när ena eller båda parterna inte upplever sig sedda och förstådda.  

Hur arbetar du med klienter som söker hjälp för relationsproblem?

Jag jobbar mycket med kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hjälpa mina klienter att förstå sina beteenden och därmed kunna ändra dem. Om en klient kommer själv och vill ha hjälp med relationsproblem fokuserar jag på det som klienten själv kan styra över: sin egen upplevelse i relationen, sina egna tankar och beteenden. Om det är ett par som kommer så utgår jag från en behandlingsmetod som heter Interactive Behavioral Couple Therapy (IBCT) som också baseras på KBT och har gott stöd i forskning. I den metoden handlar det mycket om att skapa en förståelse och acceptans hos parterna för sig själva och varandra i relationen, för att de på så sätt ska kunna ändra destruktiva beteendemönster.

Hur ställer du dig till att människor eller par söker terapi för att jobba med sin relation även om de inte upplever några direkta problem i sin relation?

Det ser jag som väldigt positivt. En stor pusselbit när det gäller goda relationer är att få kommunikationen att fungera bra, och det är ju något man kan jobba med även om man inte upplever några direkta problem än. Många väntar i stället för länge med att söka hjälp, när kommunikationen kanske har fastnat helt i gräl och anklagelser. Då har klienten eller paret en betydligt större utmaning framför sig.

Se pers profil på Ahum

Ahum27 januari, 2021

Menu