Hem  »  Blogginlägg   »   Hallå där, Ilona Örtengren

Hallå där, Ilona Örtengren

Ilona Örtengren är en av psykologerna i Ahums nätverk. Hon har 30 års erfarenhet av att vara psykolog och menar på att varje möte med en klient är unikt. Det innebär att också samtalet och inriktningen i behandlingen är unik för varje person. “Det finns inga mirakelkurer, men det finns alltid hjälp att få som räcker långt.”

Du är legitimerad psykolog med 30 års erfarenhet. Vill du berätta lite kort om dig själv och hur du jobbar med klienter?

Under mina 30 år inom yrket kan jag med glädje konstatera att teorier och metoder utvecklats åt ett konstruktivt och framförallt ett icke tabubelagt sätt att se på psykiska problem. Det ska inte vara konstigare att ha ångest än att ha ont i magen. 

Jag bestämmer ofta efter jag mött klienten ifråga vilken teori/teorier som kan vara en bra bas att stå på. Om man hela tiden ska utgå från en och samma teori tycker jag att man blir begränsad. Dessutom är ju varje människas historia och personlighet unik. Det absolut viktigaste är samarbetet mellan klient och psykolog.  

Hur vanligt är prokrastinering och hur ofta söker personer hjälp för problem med prokrastinering?

Min erfarenhet är att prokrastinering är vanligare än man tror. Min bild är att människor ser antingen sig själv eller andra som prokrastinerar som lata. Vilket gör att man inte söker hjälp för det. Oftast söker man i samband med depression eller ångest och där prokrastineringen mer ses som ett delsymptom. 

Hur kan problem med prokrastinering yttra sig och påverka en klients vardag?

Problemen kan gå från hanterbara till att livet nästan rasar ihop. Den hanterbara varianten handlar oftast om personer som arbetar bäst under press. Exempelvis skriver hemtentan dagen innan inlämningen. Det är oftast förknippat med stress och ibland ångest då man hela vägen haft en önskan om att lägga upp arbetet och beta av det gradvis. När livet rasar har det varit en lång påfartssträcka där man inte förmått betala räkningar, hålla tider, städa, hålla sig själv ren etc. Att ständigt misslyckas med att få saker och ting gjorda leder, utifrån min erfarenhet, till depression och ångest. 

Hur arbetar du med klienter som söker hjälp för prokrastinering?

Det första är att få klienten att förstå att det inte är självvalt och därmed hjälper det inte att hacka på sig själv. Det gäller att förstå sig själv och arbeta med sig själv istället för mot sig själv. När det gäller att arbeta med denna problematik behövs en tydlig struktur i vardagen och dagliga rutiner. 

Upplever du att prokrastinering har ett samband med annan psykisk ohälsa?

Prokrastinering har helt klart samband med annan psykisk ohälsa. Vanligt vid depression, neuropsykiatriska tillstånd som ADHD samt låg självkänsla eller självförtroende. Jag skulle säga att det framförallt är en diagnos som går hand i hand med neuropsykiatriska tillstånd. 

Menu