Hem  »  Blogginlägg   »   Dags att skrota öppna kontorslandskap?

Dags att skrota öppna kontorslandskap?

Kom ihåg var ni läste det först. Snart slår pendeln tillbaka och väggar kommer att börja byggas upp på våra arbetsplatser för att ge medarbetarna ett ”private space” utan så många distraktioner och därmed ge dem en bättre möjlighet att fokusera på sitt arbete. Detta kommer att göra under för effektiviteten och även trivseln på arbetsplatsen. Sjukfrånvaron kommer att minska.

Allt fler arbetsplatser kännetecknas idag av öppna kontorslandskap. Medarbetarna sitter och jobbar i samma stora rum utan några väggar som skiljer dem åt. Ibland delar medarbetare från olika företag ett utrymme där arbetsgivaren betalar per utnyttjat skrivbord eller dylikt. Många företag som har en sådan arbetsmiljö har valt ett s.k.  aktivitetsbaserat arbetssätt. Det innebär att man inte har någon fast arbetsplats, utan medarbetarna uppmanas att välja arbetsyta efter aktivitet, såsom samarbete, lugn zon eller tyst zon för koncentration. 

Fördelar

Fördelarna är uppenbara. Det går åt mindre kontorsyta, vilket ger sänkta kostnader. Ytterligare en fördel är att många upplever sig ha fått en bättre kontakt med sin chef. Sen upphör fördelarna, att döma av några större studier i ämnet.  

Nackdelar

Det är klart svårare att hålla sitt fokus på en arbetsuppgift där det hela tiden pågår annan aktivitet runtomkring. Vissa pratar i telefon, andra står i smågrupper och samtalar och sen störs man också både visuellt och auditivt av att människor går förbi skrivbordet eller går omkring överhuvudtaget. Det är en instinkt för oss att kolla vad som händer. Studier visar att majoriteten föredrar egna kontor framför att sitta och jobba på det här sättet. Effektiviteten blir lägre och studier visar att prestationerna kan bli 66 procent lägre vid arbete i en ljudlig miljö jämfört med en tyst, enligt hjärnforskaren Katarina Gospic.  

De som jobbar i öppna landskap eller delar rum med många andra uppger en högre stressnivå än de som har egna kontor. De är också oftare missnöjda med sina arbetsplatser än de som har egna kontor. Anledningarna är ljudnivån, att de ofta blir avbrutna i arbetet och att de upplever att de inte har någon privat sfär. 

En studie från 2019 i Västsverige visar att hälften av de anställda på svenska företag upplever stress när de hänvisats till en arbetsplats i ett kontorslandskap. Ett av grundproblemen är avsaknaden på avskildhet. Faktum är att 48 procent av Sveriges kontorsanställda saknar enskilda samtalsrum och tysta zoner. Man talar invid, över och runt kollegors huvuden för att det inte finns fler separata ytor att föra samtal på. 74 procent av de anställda i Västsverige som arbetar i kontorsmiljö, känner sig stressade över att inte kunna prata och arbeta ostört. Att undersökningen visar att drygt 5 procent väljer att fly in till toaletterna för att ta samtal bör vara en viktig signal för dagens moderna arbetsgivare att se över sina kontorslandskap. 

Ställ krav på din arbetsgivare

Det kanske är dags att våga ta en diskussion med arbetsgivaren om hur du upplever din arbetsmiljö? Vissa typer av arbetsuppgifter kräver koncentration och då är det viktigt att få sitta ostörd. För den som får höga poäng på ”vänlighet” som personlighetsdrag är det extra svårt att vara effektiv i kontorslandskap. Vänliga blir lättare distraherade. Om det saknas resurser till egna kontor, kanske problemen kan avhjälpas av lite fler regler på arbetsplatsen, t.ex. att man ska mobilen på ljudlös eller att samtal endast ska föras på vissa ställen. 

Stressforskningsinstitutet har gjort en studie och jämfört människor med enskilt kontor med dem som sitter i rum med 4-9 personer eller rum med mer än 24 andra arbetskamrater och konstaterat att de är sjuka mer än de som har ett enskilt kontor. Det kan både ha med stressnivån att göra men också för att infektionsrisken ökar när många sitter tillsammans. 

En stor studie som genomförts av forskare på Harvard Business School visar att ett öppet kontorslandskap faktiskt minskar mänskliga interaktioner och istället ökar den digitala kommunikationen mellan medarbetarna. Med andra ord precis tvärtemot vad som var tanken med öppna kontorslandskap. 

Menu