Hem  »  Blogginlägg   »   Artikelserie Mindfulness. Del 1 – Vad är mindfulness?

Artikelserie Mindfulness. Del 1 – Vad är mindfulness?

Att en våg av mindfulness har svept över oss de senaste åren är kanske ingen överraskning. Mindfulness betyder kort och gott medveten närvaro i nuet, något som blir mer och mer eftersträvat i en tid då vi ständigt tycks vara frånvarande och distraherade. Men hur blir man egentligen mer närvarande i nuet och vad kan de positiva effekterna från mindfulness vara? I Ahums artikelserie får du en närmare inblick om hur du kan använda klassiska meditationstekniker från buddism i en modern form för att få inre ro och ett större välbefinnande i vardagen.

Vad är egentligen mindfulness?

Enkelt uttryckt kan vi säga att mindfulness är att medvetet och icke dömande rikta uppmärksamhet mot vad som händer i nuet. Vi kan därför säga att mindfulness är en typ av sinnesstämning där vi är helt medvetna och uppmärksamma på vad som händer i varje ögonblick.

Låt oss ta ett kort exempel; en måltid. När vi är närvarande och uppmärksamma i nuet så är vi medvetna om allt en måltid inkluderar. Vi är medvetna om våra rörelser och vilken position vi sitter i. Vi känner konsistensen från maten. Vi lägger märket till alla smaksensationer som uppstår. Våra tankar fokuseras på vad som händer i nuet.

Att inte vara mindfull vid en måltid betyder det motsatta. Vi kastar i oss maten utan att lägga märket till hur den smakar eller hur konsistensen är. Vi tänker inte på själva processen av att äta. Vi gör ofta något annat samtidigt som vi äter såsom att titta på TV, läsa nyheterna eller surfa på telefonen. Även om vi är medvetna om att vi äter så är våra tankar ofta någon helt annanstans.

Man som mediterar

Vart kommer mindfulness ifrån?

Mindfulness kommer ursprungligen från hinduistisk och buddistisk tradition där medveten närvaro utövas i form av sittande meditation. Under de senaste decennierna har meditationsformen blivit alltmer accepterad och applicerad även i västvärlden. Olika former av mindfulness användas idag världen över av terapeuter och psykologer för att behandla psykisk ohälsa såsom depression, ångest och stress.

Hur praktiseras mindfulness?

Den klassiska formen att praktisera mindfulness är genom sittande mindfulness meditation. Även om detta kan ske på olika sätt så är målet detsamma; full närvaro i nuet. Sittande mindfulness meditation börjar med att man sätter sig ned, antingen på en stol eller på golvet. Det är okej att ha ryggstöd. Det viktigaste är att hålla en rak men avslappnad position. Vissa väljer att meditera med öppna ögon medan andra föredrar att blunda. Börja med att sitta i denna position i några minuter för att få scanna av. Hur känns kroppen? Är positionen bekväm? Hur känns mina fötter? Är det något ställe i kroppen där det finns någon speciell förnimmelse?

Efter denna kroppsscanning övergår vi till hjärtat av mindfulness meditation; andningen. Hur känns varje andetag? Fokusera på hur det känns i näsborrarna under varje in- och utandning. Om du hellre vill lägga fokus på hur andningen känns i magen så går det också bra. Försök att inte tvinga dig själv eller pressa dig själv för hårt till att vara närvarande och fokuserad. En avslappnad och icke-dömande närvaro i nuet är det som eftersträvas. Om tankar skulle dyka upp, vilket kommer att hända, var inte hård mot dig själv. Detta är en del av övningen. Lägg märket till att tankarna finns där, acceptera dem, och gå sedan tillbaka till att lugnt fokusera på andningen igen.

I början kan det vara bra att göra kortare sessioner för att hålla motivationen uppe och bli van vid meditationen. Kom ihåg att några minuters meditation är bättre än ingenting alls. I takt med att du blir alltmer van vid att meditera kan du även öka längden på sessionerna.

Ett tips är att sätta en timer när du börjar för att du inte ska behöva tänka på hur lång tid som har gått. Det är även rekommenderat att sätta undan några minuter innan meditation för att komma in i rätt stämning, samt några minuter efteråt för att landa mjukt och återgå till dagens aktiviteter.

Det finns även fler former av mindfulness meditation, dessa kommer att diskuteras i kommande artiklar.

Vem kan ha användning av mindfulness?

Alla kan dra nytta av medveten närvaro i nuet oavsett ålder, hälsa eller tidigare erfarenheter. Studier har visat att mindfulness är effektivt vid en rad olika typer av mental ohälsa. Detta betyder dock inte att du behöver må psykiskt dåligt för att dra nytta av mindfulness. Människor runt hela världen använder idag mindfulness för att få ett större inre välbefinnande och mer harmoni i vardagen.

Detta var den första av flera artiklar i vår artikelserie om mindfulness. I kommande inlägg kommer vi att gå närmare in på olika aspekter av mindfulness såsom olika typer av övningar, positiva effekter av mindfulness och hur du kan praktisera medveten närvaro i vardagen.

Övriga delar i artikelserien:
Övningar i mindfulness
Effekter av mindfulness

Menu