Hem  »  Blogginlägg   »   5 vanliga orsaker till utbrändhet på jobbet. Se hit alla chefer!

5 vanliga orsaker till utbrändhet på jobbet. Se hit alla chefer!

Utbrändhet är på väg att bli vår tids vanligaste folksjukdom. Det beräknas att omkring 32 000 svenskar årligen drabbas av utbränningssyndrom och på endast fyra år har sjukskrivningarna på grund av stress ökat med hela 70%. Flera rapporter tyder även på att stressen kryper nedåt i åldrarna. Vanliga symptom för en person som lider av utmattningssyndrom är nedstämdhet, humörsvängningar, försämrad koncentrationsförmåga, sömnproblem, ångest, tunnelseende och magproblem. Utbrändhet är på väg att bli vår tids vanligaste folksjukdom. Det beräknas att omkring 32 000 svenskar årligen drabbas av utbränningssyndrom och på endast fyra år har sjukskrivningarna på grund av stress ökat med hela 70%. Flera rapporter tyder även på att stressen kryper nedåt i åldrarna. Vanliga symptom för en person som lider av utmattningssyndrom är nedstämdhet, humörsvängningar, försämrad koncentrationsförmåga, sömnproblem, ångest, tunnelseende och magproblem.

Stress på arbetsplatsen anses vara en av de absolut vanligaste orsakerna till utmattningssyndrom. Men vilka är egentligen de bakomliggande faktorerna som bidrar till att bägaren tippar över för över 30 000 svenskar årligen?

Nedan har vi, baserat på forskningsresultat, listat fem vanliga orsaker till utbrändhet på jobbet.

1. För många arbetsuppgifter

Den kanske vanligaste och mest självklara faktorn av dem alla. Många som lider av jobbstress har helt enkelt för mycket att göra på för kort tid. Detta bidrar inte bara till att personen i fråga riskerar utbrändhet och högt blodtryck, utan även att kvaliteten på arbetet som utförs blir sämre.

2. Orättvisa

De flesta av oss har någon gång varit på en arbetsplats där chefen har en favoritanställd eller där personer ges löneförhöjningar baserat på orättvisa grunder. Att arbeta på en arbetsplats som inte känns rättvis kan vara en stor bakomliggande faktor till utbrändhet. För att minska risken för att personer på en arbetsplats ska känna sig åsidosatta och bortglömda rekommenderar många forskare en transparant företagskultur där de anställda alltid blir informerade om precis allt som händer i företaget.

3. Inte tillräckligt med uppskattning

Att inte få tillräckligt med bekräftelse kan vara en stor bidragande faktor till stress på jobbet. En anställd som inte känner att hen får den support och uppskattning som förtjänas löper risk för att antingen bli omotiverad eller att sätta gasen i botten och jobba ännu hårdare. Att som chef eller ledare ta några minuter varje vecka för att visa uppskattning till anställda som gjort ett bra jobb kan göra stor skillnad för stämningen på arbetsplatsen.

4. Känslan av att inte ha kontroll

Hur upplevde du situationen senaste gången du kände att du inte hade kontroll? Antagligen ganska obehaglig och stressande, eller hur?

Att känna att man inte har kontroll på sin arbetsplats kan bidra till daglig stress som leder till psykisk ohälsa. Anledningarna till att en person inte känner att hen är i kontroll på sin arbetsplats kan vara många. Till exempel kan personen i fråga har arbetsuppgifter som är alldeles för svåra. Studier har tidigare visat att svåra arbetsuppgifter, i kombination med känslan av att inte ha kontroll, är en av de största orsakerna till mental ohälsa på arbetsplatser. Personer som befinner sig i denna situation löper avsevärt mycket större risk att drabbas av exempelvis depression och utbrändhet.

En annan vanlig anledning till att en anställd känner att hen inte har kontroll är att personen i fråga inte är bekväm med den sociala kulturen som finns på arbetsplatsen.

5. Konflikter på arbetsplatsen

Ett av de absolut bästa sätten att minska risken för jobbrelaterad stress och mental ohälsa på arbetsplatsen är att skapa en varm och välkomnande arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra. Detta leder till att anställda både får en känsla av gemenskap och trygghet, vilket ökar chanserna för en välmående arbetsplats. Motsatsen till detta är en arbetsplats där kollegor ständigt tävlar mot varandra, medvetet förstör för andra och titt som tätt hamnar i konflikter. En studie från Karolinska Institutet år 2011 visade att när en anställd haft en konflikt med en kollega eller sin chef så ökade risken markant för sjukskrivning. Studien visade även att anledningarna bakom konflikten ofta handlade om brist på uppskattning, att den anställde känt sig överkörd eller att den anställde fått öppen kritik.

Menu