Så funkar det

Att hitta rätt terapeut kan vara knepigt. Inom psykologin finns en mängd behandlingsmetoder och terapeuter och det kan vara svårt att veta vad som passar bäst för dig och dina frågeställningar. Därför har Ahum tagit fram ett matchningssystem.

Systemet skapar din unika profil utifrån de svar du anger i Ahums frågeformulär. Din profil jämförs, med hjälp av en algoritm, med profilerna för de terapeuter som är anslutna till Ahum. Systemet plockar därefter fram de terapeuter vars kompetens, specialområden och erfarenhet bäst matchar dina behov. Du har också själv möjlighet att välja om du vill träffa en terapeut av ett visst kön eller i en viss ålder.

När du bestämt dig för en terapeut bokar du en tid som passar dig. Du betalar besöket direkt med hjälp av bank- eller kreditkort. Eventuella om- eller avbokningar sköter du enkelt från din sida inne på Ahum.se.

Ahum följer upp alla matchningar som görs och utvärderar terapeuternas arbete. På så vis kan systemet utvecklas till att göra ännu säkrare matchningar och vi försäkrar oss om att de terapeuter som är anslutna till Ahum gör ett bra arbete.

Kostnad

Kostnaden för ett besök varierar beroende på terapuet. Det vanliga är att ett samtal kostar mellan 900-1200 kr. Du betalar ditt besök med kort i samband med att du bokar din tid. Fram till 24 timmar innan besöket kan du avgiftsfritt av- eller omboka din tid, via din sida på Ahum. Avbokningar senare än 24 timmar innan besöket debiteras fullt.

Ahum följer upp alla matchningar som görs och utvärderar terapeuternas arbete. På så vis kan matchningssystemet utvecklas till att göra ännu bättre matchningar och vi försäkrar oss om att alla de terapeuterna som är anslutna till Ahum gör ett bra arbete.

Menu