Hem  »  Blogginlägg   »   Utmaningar och möjlighet

Utmaningar och möjlighet

Under en period av regelbundna sessioner med en terapeut du har förtroende för kan du systematiskt undersöka dina mönster och möjligheter. Jag har valt att arbeta med schematerapi som inriktning och är fascinerad över hur ökade insikter ger så stora möjligheter att möta utmaningar och ge ökade möjligheter till önskade förändringar.

När jag som terapeut möter klienter slås jag ofta av hur lika vi människor egentligen är. Vi har alla vår sårbarhet, våra triggers och våra strategier. Därför gillar jag att arbeta med schematerapi som är en gren av kognitiv beteendeterapi, KBT. I schematerapin kartlägger terapeuten gemensamt med klienten den situation klienten befinner sig i med hjälp av ett formulär. Över 200 frågor ringar in olika scheman/mönster vi människor kan ha. Där kan finnas till exempel övergivenhet, underkastelse eller självuppoffring. Har vi ett schema så utvecklar vi olika strategier för att hantera de situationer vi befinner oss i – på arbetsplatsen, bland vänner eller i nära relationer.

Genom att medvetandegöra de mönster vi har så finns också möjlighet till förändring. Kort sagt kan man utveckla ett sunt vuxenskap, (d.v.s. sin guidande sida) och möta sina behov på ett mer gynnsamt sätt. Därmed får man också möjlighet att både ta hand om de behov som är mindre tillgodosedda och möjlighet att förändra sina strategier samt möjlighet att göra sunda val och utveckla ett inre och ett yttre ledarskap.

Kan vi ta hand om våra behov, stå i kontakt med andra och göra sunda val – ja, då har vi utvecklat vår sunda vuxna. Kan man leda sig själv kan man också leda andra. I stort och smått. Kort sagt – vi befinner oss ofta i situationer där vi måste ta beslut. Det kan vara chefen som fattar många beslut kring anställda eller verksamhetens inrikting. Eller studenten som funderar kring framtid och inriktning i livet. Är valen bara baserade på fakta och teori eller bara på känslor? Eller guidar vi oss sunt efter de behov och tankar vi har? Och navigerar med respekt för oss själva och andra? Begreppen sund vuxen och lilla barnets behov är användbara. 

Det bästa exemplet på detta som jag själv erfarit var en chef jag hade för många år sedan. På kort tid lyckades hon få en hel avdelning att börja jobba mot ett gemensamt mål och hon såg verkligen verksamheten och individen och därav fick hon trovärdighet. Hur hon gjorde? Jo, hon var medveten om sina egna egenskaper, satte rimliga gränser och ställde krav. Efter en konferens vi haft med tuffa strategiska frågor så ägnade hon bilresan hem till att planera dotterns födelsedagsfest, fördela ut uppgifter inom familjen och muntert småprata med oss andra i bilen. Kort sagt hon såg till sina behov och var i kontakt med det som var viktigast för stunden. Hon lärde mig mycket om att våga vara människa och vara i kontakt med sig själv och andra.

Fakta om schemterapi

Schematerapi är en evidensbaserad, innovativ och integrativ terapiform, utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Young arbetade hos Dr. Beck i Philadelphia i slutet av 1970-talet och var där delaktig i utvecklingen av kognitiv terapi, KT. Youngs schematerapi kan ses som en vidareutveckling av Beck´s ursprungsmodell.

Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen.

Menu