För dig som är psykolog/psykoterapeut

Ahum är en matchningstjänst som förmedlar klienter till dig som psykolog eller psykoterapeut. Genom matchningssystemet förbättras förutsättningarna för en god allians, effektivare behandling och färre förtida avhopp.

Ahum erbjuder även flera olika adminstrativa verktyg som förenklar din verksamhet. Ahum sköter bokningar, avbokningar och ombokningar digitalt. Vi tar hand om all betalningsadministration och ger dig en arvodesgaranti utan kreditrisk.

I grundtjänsten tjänsten ingår:

  • Matchning och förmedling av klienter
  • Bokningssystem (ombokningar, avbokningar etc.)
  • Betalningsadministration och arvodegaranti (ingen kreditrisk)
  • Administrera via dator eller mobil
  • Påminnelser
  • Endast ett verifikat till bokföringen

Alla psykologer eller terapeuter som ansluter sig till Ahum får tillgång till samtliga administrativa verktyg. Ahum tar endast betalt för bokade möten. Du bestämmer själv avgiften på dina samtal. De flesta av våra terapeuter debiterar 900-1200kr för individuella samtal. Ahums avgift blir en andel om 15% av det arvodet som du bestämmer. Det kostar mao ingenting att prova då vi endast tar betalt på de klienter vi lyckas förmedla till dig!

Helhetslösning för alla dina klienter:

Du som terapeut har även möjligheten att låta Ahum ta hand om bokningar och betalningar gällande alla dina klienter. Eftersom du själv upprättat kontakt med klienten så betalar du en lägre procentuell avgift till självkostnadspris. Läs mer här om hur du går till väga för att lyfta in befintliga klienter i Ahum.

För mer information ta kontakt med Fredrik Sandin, fredrik@ahum.se, 0704-242422

Klicka här för att komma till ansökan för terapeutkonto

Framtiden

Ahum lanserades i Sverige, med Stockholm som första ort 2017. Tjänsten har tagits emot bra både bland terapeuter och klienter och vi ökar kontinuerligt antalet kunder och förmedlingar via siten. Vi välkomnar nya terapeuter i vår tjänst och när tillräckligt många terapeuter anslutit sig i en annan stad än Stockholm öppnar vi tjänsten för den orten. Vi kommer fortlöpande att presentera nya funktioner för både terapeuter och personer som söker terapeuter. Under 2018 kommer vi bl.a. lansera ett journalföringssystem och en krypterad videotjänst-funktion som kommer möjliggöra att du kan genomföra digitala behandlingar.

Missionen är att tillgängliggöra psykoterapi, minska tröskeln för att söka psykoterapi och skapa effektivare behandlingar samt göra terapeutens arbete enklare.

Vi vill gärna veta vad ni användare tycker och tar gärna emot feedback och förslag på förbättringar på info@ahum.se

Laddar...