Lennie Lindberg

Lennie

Leg. Psykoterapeut
Boka en tid
Spara
 • Luntmakargatan 52, Stockholm, Sverige
 • Erbjuder videosamtal
 • Luntmakargatan 52, Stockholm, Sverige
 • Erbjuder videosamtal
Jag arbetar primärt med
Kognitiv beteendeterapi (KBT), Beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion fokuserad terapi, Unified protocoll, Motiverande samtal
Språk
Jag talar Svenska, Engelska
Nästa lediga tid
1000 kr
Boka en tid
Spara
Erfarenhet
Oavsett om du vill hantera relationsproblem, sexuella svårigheter, dålig självkänsla eller ångestproblem så kan kognitiv beteendeterapi hjälpa dig. Här möter du mig, Lennie Lindberg, som är legitimerad psykoterapeut och auktoriserad klinisk sexolog (NACS) med mångårig erfarenhet av just detta.
Så här jobbar jag
Empaticums mottagning är ett bra val om du söker efter gedigen kompetens. Förutom att vara legitimerad psykoterapeut är jag auktoriserad som klinisk sexolog i samtliga nordiska länder och auktoriserad handledare av Svensk Förening för Sexologi. Jag har också en gedigen erfarenhet av undervisning inom sexologi på högskola och universitet. Psykoterapi enligt KBT fokuserar på sambandet mellan våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och våra beteenden. Inom KBT försöker vi tillsammans finna ut orsaken till dina problem men vi fokuserar därefter främst på varför problemet återkommer eller fortsätter leda till psykisk ohälsa. Det är vanligt att arbeta med en självhjälpsuppgift eller hemuppgift mellan dina besök. Uppgifterna kommer vi överens om gemensamt och syftet är att du ska uppnå dina mål snabbare och mer effektivt.
Ett typiskt första möte
Om vi efter ett eller två bedömningssamtal kommer fram till att psykoterapi är lämpligt är det vanligt att ses online eller på mottagningen för psykoterapi vid ett besök varje eller varannan vecka.
Utbildning
 • Auktoriserad klinisk sexolog (Specialist i klinisk sexologi, NACS)

  2013

 • Auktoriserad handledare i klinisk sexologi (SfS)

  2016

 • Vidareutbildning i parterapi

  2019

Matchads bäst med
Relationer, Trauma eller omskakande händelse, Min vardag, Livsstil, vikt, ätande, Något med min/närstående fysiska eller psykiska hälsa, Självkänsla, Sexuell hälsa, Beroende/riskbruk, Fobier, Tidigare händelser i livet
Expertis vid psykisk ohälsa
Självförtroende/självkänsla, Tvång, Hälsoångest, Fobier, Depression/nedstämdhet
Lediga tider hos Lennie
 • Det finns inga tider inlagda hos Lennie efter [jsDate]