Charlotta Wahlström

Charlotta

Leg. Psykolog
Boka en tid
Spara
 • Erbjuder videosamtal
 • Erbjuder videosamtal
Leg psykolog med KBT-inriktning för behandling av ångestsyndrom, depression, sömnsvårigheter m.m. Arbetssätt KBT, ACT och FACT.
Jag arbetar primärt med
Kognitiv beteendeterapi (KBT), Beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Språk
Jag talar Svenska
Nästa lediga tid
900 kr
Boka en tid
Spara
Erfarenhet
Jag har arbetslivserfarenhet som psykolog från företagshälsovården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Jag tog min psykologexamen 2014 och har tidigare arbetat som kommunikationskonsult i näringslivet under flertalet år.
Så här jobbar jag
Jag jobbar online med kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt den fokuserade kortversionen FACT. Behandlingen går ut på att sätta upp mål för hur du vill vara i ditt liv och att sedan stegvis röra dig i den riktningen med stöd av mig som terapeut. Behandlingen utformas efter var du befinner dig i livet. Ibland behöver vi nya färdigheter för att tackla en ny livssituation. Ibland behöver vi reflektera för att också orka tänka nytt. Många gånger har vi någonstans lärt oss fungerande strategier som behöver anpassas till nya situationer.
Ett typiskt första möte
Vid nybesöket får du beskriva din sökorsak, din nuvarande livssituation och bakgrund, vårdkontakter samt vilka förväntningar du har på vår kontakt. Nästkommande gång kommer vi överens om mål för behandlingen.
Lång beskrivning

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) innebär att jobba med sina tankar, känslor och beteenden. I KBT-behandling läggs fokus mest på nuet, samtidigt som tidigare erfarenheter bidrar till förståelse av situationen.Behandlingen går ut på att sätta upp mål för hur du vill vara i dina olika livsområden och att sedan stegvis röra dig i den riktningen med stöd av en terapeut. Förändringen blir verklig genom att reflektera över ditt förhållningssätt och tillämpa KBT-verktygen i vardagen.  

Behandlingen har inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och kortversionen Functional Acceptance and Commitment Therapy (FACT). ACT är en vidareutveckling av KBT och tillför perspektiv om att acceptera obehagliga känslor för vad de är. FACT innebär att se och utgå från de strategier som redan fungerar i livet för att bygga vidare utifrån det.

Det går också bra att söka stöd i form av stödsamtal i samband med livskriser,  sorgebearbetning eller föräldrastöd. Förutom en samtalspart får du verktyg för härbärgerande av känslor och bemötandestrategier.

Utbildning
 • Psykologexamen, Stockholms universitet

  2014

 • Autism Diagnostic Observation Schedule

  2014

 • Arbetsförmågebedömning

  2016

 • Magisterexamen Företagsekonomi, Uppsala universitet

  1999

 • Journalistik påbyggnad, Uppsala universitet

  2000

Matchads bäst med
Relationer, Trauma eller omskakande händelse, Arbete eller personlig utveckling, Min vardag, Barn, förälder eller graviditet, Något med min/närstående fysiska eller psykiska hälsa, Självkänsla
Expertis vid psykisk ohälsa
Sömnproblem, Depression/nedstämdhet, Trauma/PTSD, Oro, Självförtroende/självkänsla
Lediga tider hos Charlotta