Christer Lallerstedt

Christer

Leg. Psykolog, Specialist
Boka en tid
Spara
 • Holländargatan 23, 111 60 Stockholm, Sverige
 • Erbjuder videosamtal
 • Holländargatan 23, 111 60 Stockholm, Sverige
 • Erbjuder videosamtal

Jag heter Christer Lallerstedt och är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag är certifierad terapeut i traumafokuserad terapi som EMDR, och är utbildad i klinisk hypnos och affektfokuserad terapi.

Jag arbetar primärt med
Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi (PDT), Affektfokuserad terapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Motiverande samtal, Coaching, Karriärcoaching
Språk
Jag talar Svenska
Nästa lediga tid
1100 kr
Boka en tid
Spara
Erfarenhet
Jag heter Christer Lallerstedt och jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykologisk behandling och psykoterapi i mer än 25 år, med ångest, depression, fobier och trauma. Min grundutbildning är psykodynamisk men jag arbetar även med andra inriktningar som kognitiv beteendeterapi (KBT)och klinisk hypnos. Jag är certifierad emdr- och hypnosterapeut och är utbildad i ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) som är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi.
Så här jobbar jag
Jag erbjuder olika former av psykoterapi som affektfokuserad terapi, traumabehandling, klinisk hypnos och kognitiv beteendeterapi som hjälper dig att nå insikt om orsaker till ångest, oro, tvång och andra symtom. Hos mig kan du få samtalsterapi för att lära dig mer om ångesten, vad som utlöser den och hur vi tillsammans kan arbeta med den.
Ett typiskt första möte
Det är vanligt att klienter som kommer till mig har varit med om kriser, svåra trauman, skilsmässor, sömnproblem eller har olika destruktiva beteenden som plågar dem. Genom samtalsterapi kan vi tillsammans stärka din självkänsla, öka din acceptans och så småningom kommer du känna en större tillförsikt till dig själv. Efter en tid kommer du att upptäcka hur du blir lugnare och hur du påverkas mindre av negativa tankar. Börjar du arbeta med dina problem så förändras du och du utvecklas.
Lång beskrivning

Jag har arbetat med psykologisk behandling och psykoterapi i mer än 25 år. Jag erbjuder olika former av psykoterapi som affektfokuserad terapi, traumabehandling och klinisk hypnos som hjälper dig att nå insikt om orsaker till ångest, oro, tvång och andra symtom. Hos mig kan du få samtalsterapi för att lära dig mer om ångesten, vad som utlöser den och hur vi tillsammans kan arbeta med den.

Det är vanligt att klienter som kommer till mig har varit med om kriser, svåra trauman, skilsmässor, sömnproblem eller har olika destruktiva beteenden som plågar dem. Genom samtalsterapi kan vi tillsammans stärka din självkänsla, öka din acceptans och så småningom kommer du känna en större tillförsikt till dig själv. Efter en tid kommer du att upptäcka hur du blir lugnare och hur du påverkas mindre av negativa tankar. Börjar du arbeta med dina problem så förändras du och du utvecklas.

Utbildning
 • Uppsala universitet

  1989

 • Certifierad EMDR-terapeut

  2001

 • Certifierad hypnos-terapeut

  2004

Matchads bäst med
Relationer, Trauma eller omskakande händelse, Arbete eller personlig utveckling, Min vardag, Livsstil, vikt, ätande, Något med min/närstående fysiska eller psykiska hälsa, Självkänsla, Beroende/riskbruk, Tidigare händelser i livet
Expertis vid psykisk ohälsa
Trauma/PTSD, Fobier, Depression/nedstämdhet, Panikångest, Oro
Lediga tider hos Christer
 • Det finns inga tider inlagda hos Christer efter [jsDate]