Tove Falk

Tove

Leg. Psykolog

Jag heter Tove Falk och är legitimerad psykolog med inriktning mot psykodynamisk psykoterapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med vuxna, ungdomar och barn. I min privata verksamhet arbetar jag dock främst med vuxna. Jag är även HBTQ-diplomerad.

Nästa lediga tid
14
aug
10:00 10:45
1000kr

Det finns många olika anledningar att söka en psykologkontakt. En del personer har ett tydligt avgränsat problem, medan andra har mer en vag känsla av att något inte stämmer eller en föreställning om att livet inte blev som de hade tänkt sig. Oavsett om du vet vad du vill ha hjälp med eller känner ett mer diffust missnöje så kan psykoterapi vara hjälpsamt. En psykodynamisk terapi kan vara långvarig men den kan också pågå under en kortare period. Du bestämmer själv om du vill ha en längre eller kortare kontakt. En kortare psykodynamisk terapi fokuserar oftast på ett område i ditt liv, medan en mer långvarig terapi siktar mot att ge dig större självkännedom och mer frihet i dina livsval. Genom att få syn på och förstå återkommande mönster i ditt liv kan du uppleva större frihet att välja annorlunda. Psykoterapi är en möjlighet att få sätta ord på upplevelser, tankar och känslor i en trygg och tillåtande miljö.

Under det första besöket pratar vi om vad du söker hjälp för och hur jag kan bidra till detta. Om du tror att jag är rätt person att hjälpa dig fortsätter vi kontakten. Det vanliga är att en träffas en gång i veckan, men det går självklart att utöka eller glesa ut kontakten utifrån dina behov. Som psykolog har jag tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen. Det betyder att jag följer de anvisningar och lagar som gäller all legitimerad sjukvårdspersonal. Jag är även medlem i psykologförbundet och arbetar i enlighet med de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden.

Lediga tider hos Tove
 • 14
  aug
  12:00 12:45
  1000kr
 • 14
  aug
  14:00 14:45
  1000kr
 • 21
  aug
  09:00 09:45
  1000kr
 • 21
  aug
  10:00 10:45
  1000kr
 • 21
  aug
  12:00 12:45
  1000kr
 • 21
  aug
  16:00 16:45
  1000kr
 • 28
  aug
  09:00 09:45
  1000kr
 • 28
  aug
  10:00 10:45
  1000kr
 • 28
  aug
  12:00 12:45
  1000kr
Laddar...