Eva Mari Eneroth-Säll

Eva Mari

Leg. Psykoterapeut

EvaMari Eneroth-Säll, fil.kand/beteendevetare, leg psykoterapeut, utbildad lärare och handledare i psykoterapi
Psykodynamisk/psykoanalytiskt inriktad psykoterapi, korttidsterapi och handledning. Även utbildad i KBT. Vuxna, unga vuxna och tonåringar. Relationsproblem, depression, ångest, sorg, psykosomatik, smärta, ångest, stress, utmattning, PTSD, traumatisering, ätstörning. 1-årig vidareutbildning i behandling av komplex traumatisering. 

Nästa lediga tid
27
jul
11:00 11:45
1100kr

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, beteendevetare (fil kand), har 1 årig vidareutbildning i KBT för legitimerade psykoterapeuter samt är utbildad handledare/lärare i psykoterapi. Under 2016-2017 längre vidareutbildning i klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik för leg psykoterapeuter. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med vuxna, unga vuxna och ungdomar med bred erfarenhet av de flesta vanligt förekommande psykiska/psykiatriska bekymren.

Till min mottagning är du välkommen för att få hjälp med ångest, depression, nedstämdhet, stress, kris- och trauma/PTSD, psykosomatiska symtom, ätstörning, utmattningssyndrom och andra psykologiska bekymmer som hindrar dig på olika sätt i livet. Vana att arbeta med tolk.

Yrkeserfarenhet

Jag har arbetat med behandling av vuxna, unga vuxna och ungdomar med psykisk/psykiatriska bekymmer i drygt 20 år och har lång erfarenhet som psykoterapeut/behandlare från egen mottagning och annan behandlingsverksamhet. Under de senaste 15 åren har jag på privat mottagning och på mottagning inom företagshälsovård varit verksam med psykoterapi med inriktning på kort- och långtidsterapi, -traumaterapi, krishantering, handledning, utbildning inom stress och rehabiliteringskurser. Under tre åren var jag också ansvarig för Servicehälsans smärtteam multimodal rehabilitering MMR2 samt även verksam som psykoterapeut i smärtteamet. Från hösten 2015 arbetar jag heltid privat och finns med mottagning i Stockholm och Uppsala. Från dec 2015 har jag ett flerårigt vårdavtal privat psykoterapi, LOV i Uppsala läns landsting.

Som psykoterapeut utgår jag från en psykodynamisk grundsyn med inriktning mot förståelse och ökad kunskap om sig själv, sina svårigheter och symtom. Att människans handlingar inte bara har en orsak utan också mening. Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom förändras / klingar av.

Jag tar emot vuxna, unga vuxna i individualterapi. Korttids eller längre psykoterapi utifrån behov t ex ångest, depression, nedstämdhet, försämrad självkänsla, stress, utmattningssymtom, kris- och trauma, psykosomatiska symtom, ätstörning, relationsproblem eller andra psykologiska bekymmer som hindrar dig på olika sätt i livet.

Lediga tider hos Eva Mari
 • 27
  jul
  13:00 13:45
  1100kr
 • 27
  jul
  14:00 14:45
  1100kr
 • 03
  aug
  11:00 11:45
  1100kr
 • 03
  aug
  14:00 14:45
  1100kr
 • 03
  aug
  15:00 15:45
  1100kr
 • 10
  aug
  11:00 11:45
  1100kr
 • 10
  aug
  12:00 12:45
  1100kr
 • 10
  aug
  15:00 15:45
  1100kr
 • 24
  aug
  11:00 11:45
  1100kr
Laddar...