Lilly Ilic

Lilly

Leg. Psykoterapeut

Lilly Ilic är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med kognitiv inriktning (KBT) samt psykodynamisk inriktning (PDT). Hon tar emot enskilda, par och grupper som önskar en pålitlig samtalskontakt eller psykoterapi. Under hösten och våren 2017/2018 har hon möjligheter att under utbildning bedriva ett par terapier till reducerat pris. Dynamisk Interpersonell Terapi (DIT) riktar sig till personer med symtom på oro eller nedständhet och är en tidsbegränsad korttidsterapi.

Nästa lediga tid
21
aug
09:15 10:00
1000kr

Jag började att arbeta med psykosocialt förändringsarbete i början av 1990 talet och blev legitimerad kognitiv psykoterapeut 2004. Idag sorterar det under KBT som egentligen är en utveckling av två från början separata skolbildningar. Grundläggande mönster styr oss mer än vi kanske tror och är svåra att få syn på och förändra på egen hand. Om dina egna hanteringsstrategier inte längre fungerar kan det löna sig att söka professionell hjälp. Du eller ni är varmt välkomna att ta kontakt för en förutsättningslös bedömning. Jag har min verksamhet i trivsamma lokaler centralt på Södermalm, T-bana Medborgarplatsen.

Jag har mångårig erfarenhet av psykoterapier och ett brett kompetensområde.  Har bland annat arbetat med relationsproblem, livskriser av olika slag, stress och utmattningssyndrom, ätstörningar, missbruks- och anhörigproblematik, ångest, depression samt bipolära tillstånd. Har även erfarenhet av projekt- och arbetsledning inom så väl offentlig som privat vård.  

Sedan några år tillbaka är jag privatpraktiserande psykoterapeut och arbetar även med handledning av personalgrupper. Ersta Sköndal Högskola utgör tillsammans med Kognitiva Relationella Institutet de största uppdragsgivarna på utbildnings- och föreläsningsidan. Jag har utbildat och handlett elever under deras grundläggande psykoterapeututbildning under många år.

Lediga tider hos Lilly
 • 21
  aug
  10:30 11:15
  1000kr
 • 23
  aug
  09:15 10:00
  1000kr
 • 23
  aug
  10:30 11:15
  1000kr
 • 24
  aug
  09:15 10:00
  1000kr
 • 24
  aug
  10:30 11:15
  1000kr
 • 24
  aug
  14:30 15:15
  1000kr
 • 28
  aug
  14:00 14:45
  1000kr
 • 31
  aug
  09:15 10:00
  1000kr
 • 31
  aug
  10:30 11:15
  1000kr
Laddar...