Mim Gavel

Mim

Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut

Mim är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykologisk behandling mot bl. a. ångest, nedstämdhet, stress och livskriser. Tar emot både via videosamtal och fysiska möten. 

Nästa lediga tid
27
aug
09:15 10:00
1100kr

Mim är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykologisk behandling mot ångest, stress och livskriser. Mim har särskild erfarenhet av arbete med föräldrarelaterad problematik, HBTQ-frågor och psykisk ohälsa kopplad till fysisk sjukdom. Även erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer samt med klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Den psykologiska behandlingen tar sitt avstamp i KBT med inslag av såväl existentiell terapi som schematerapi, beroende på klientens problembild.

"I mötet med mina klienter ser jag det som viktigt och ofta avgörande att personen jag möter känner förtroende för mig, känner sig förstådd och har förtroende för min kompetens. Därför är det av stor vikt att vi avsätter ett par sessioner inledningsvis för bedömning och kartläggning av din aktuella situation och att du som klient får känna efter och utvärdera hur det känns att komma till mig. 

Lediga tider hos Mim
 • 27
  aug
  10:30 11:15
  1100kr
 • 27
  aug
  13:00 13:45
  1100kr
 • 27
  aug
  14:00 14:45
  1100kr
 • 27
  aug
  15:00 15:45
  1100kr
 • 31
  aug
  09:15 10:00
  1100kr
 • 31
  aug
  10:30 11:15
  1100kr
 • 31
  aug
  13:00 13:45
  1100kr
 • 31
  aug
  14:45 15:30
  1100kr
 • 03
  sep
  09:00 09:45
  1100kr
Laddar...