Frågor och svar - Q&A

Här har vi fångat frågor och svar som ofta kommer in till vår kundtjänst. Har du en fråga som inte besvaras ned får du jättegärna skicka den till info@ahum.se så ska vi se till att besvara frågan mailledes istället.

Vad är Ahum?

Ahum är en digital förmedling som hjälper dig att hitta en legitimerad psykolog eller psykoterapeut med specialkompetens inom just det område som du behöver hjälp med.

För psykologer och psykoterapeuter är Ahum en administrativ plattform där terapeuten kan hantera bokningar, betalningar, journalföring, krypterade videosamtal etc. 

Varför behövs Ahum?

För att fler människor ska få rätt terapeutisk hjälp på ett enkelt och snabbt sätt.

Idag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till långtidssjukskrivning och klassas som folksjukdom. Detta kostar samhället 200 miljarder kr om året. Men framförallt mår väldigt många människor dåligt – det vill Ahum råda bot på.

Primärvården har inte resurser att ta hand om alla som behöver hjälp och den privata sektorn är en djungel av komplicerad information. Ahum tar fram rätt terapeut åt dig och hjälper dig att boka ett möte.

Hur fungerar det?

Ahums matchningstjänst är ett användarvänligt digitalt verktyg. Du fyller i ett digitalt formulär om hur du mår och därefter matchas du med ett urval av terapeuter i din närhet som passar just dina behov. Sen väljer du en terapeut och bokar mötet direkt på Ahum.se.

Matchningstjänsten utgår ifrån klientens och terapeutens profil, närhetsprincipen och användaromdömen från användare med liknande profiler.

Vilka är de vanligaste sökorsakerna?

Livet! I livet stöter vi alla på tuffa perioder som vi behöver få hjälp att hantera. Precis som vi ibland behöver få hjälp av en läkare. Exempelvis är stressrelaterade besvär som oro och sömnsvårigheter vanliga sökorsaker. Det kan också handla om större förändringar såsom sjukdom, separation eller en ohållbar arbetssituation som påverkar oss.

Hur vet jag att jag behöver hjälp?

Ungefär 30 procent av befolkningen kommer någon gång under sitt liv att drabbas av psykisk ohälsa. Oro, nedstämdhet och uppgivenhet är vanliga tecken på att något inte står rätt till. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, men kan karaktäriseras av en negativ förändring i ditt beteende eller inre värld som inte går över efter ett par veckor.

Psykisk ohälsa kan även ge fysiska besvär såsom hjärtklappning, ont i muskler och leder, huvudvärk, illamående och yrsel.

Om du har känt något eller några av dessa besvär under en period längre än ett par veckor, eller har tankar på att skada dig själv, bör du söka hjälp!

OBS! Du behöver inte må dåligt för att ta hjälp av psykolog eller psykoterapeut. En terapeut kan tex hjälpa dig utveckla ett område i din personlighet eller bara vara en lyssnade oberoende part i frågor som väcker tankar eller känslor. 

Vilken terapiform passar mig?

Vilken terapiform som passar dig beror på vilka besvär du upplever och vilka förväntningar du har på behandlingen. Fyll i vårt matchningsformulär för att få en matchning utifrån dina problem och frågeställningar med en psykoterapeut eller psykolog med spetskompetens inom just det området.

Hur vet jag att jag får träffa en seriös psykolog/terapeut?

Det är väldigt viktigt för oss på Ahum att det ska vara en trygg och positiv upplevelse att träffa terapeuter. Därför arbetar vi enbart med legitimerade psykologer och psykoterapeuter och träffar alla innan vi ansluter dem på plattformen. Kontakta oss genast på info@ahum.se om du upplever några otryggheter från din terapeut.

Vad är det för skillnad på legitimerad psykolog/psykoterapeut och en icke legitimerad?

Att en psykolog eller terapeut har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen betyder att hen är förbunden att stå under statlig och lyder under Patientsäkerhetslagen.

En legitimation är en garanti för att din terapeut ger dig kompetent, kvalitetssäkrad och ansvarsfull behandling i enlighet med beprövad vetenskap.

Här kan du läsa mer om skillnader mellan psykolog och psykoterapeut. 

Hur hanteras mina journaler och personuppgifter?

Det är du som klient/kund som äger rätten till din egen journal.

Alla journaler behandlas strikt konfidentiellt. Data lagras efter att ha blivit krypterad och avidentifierad vilket innebär att personuppgifter inte blir tillgängliga för andra till och med även vid ett intrång. Journaler kan enbart läsas av din terapeut och dig själv. Terapeuten kommer aldrig kunna lämna ut journalen till någon annan innan först ha frågat dig om lov.

Vilka terapiformer erbjuder Ahum?

Terapeuterna arbetar med beprövade och evidensbaserade metoder såsom Kognitiv beteendeterapi, Psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Även mindfulness, ACT, schematerapi mm. erbjuds. Alla Ahums terapeuter är legitimerade och står därmed under socialstyrelsens översyn.

Vad är en specialkompetens och varför är det viktigt?

Psykolog och psykoterapeututbildningen är generalistutbildningar som ger en bred kunskapsbas att stå på. Baserat på erfarenhet och vidare studier utvecklar de flesta terapeuter specialkompetenser, på samma sätt som läkare som genomgår specialistutbildningar. Terapeuter kan specialisera sig inom en mängd olika områden. Alltifrån relationsproblematik, nedstämdhet, trauma till fobier eller ångesthantering.

Var finns Ahum?

Ahum finns i hela Sverige. Det går inte att boka fysiska besök i alla städer, men då finns möjlighet att boka samtal via krypterad video. 

Behöver jag remiss?

Du behöver ingen remiss. Du blir förmedlad via vår matchingstjänst och kontaktar din terapeut direkt.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett besök varierar beroende på psykolog/terapuet. Vanligtvis kostar ett samtal mellan 800-1200 kr.

Ingår tjänsten i högkostnadsskyddet?

Nej, våra psykologer och terapeuter har inget krav på samarbete med landstinget.

Hur betalar jag?

Du betalar ditt besök i med kort direkt här på hemsidan i samband med att du bokar din tid. Pengarna dras 24 h innan den bokade tiden. För företagskunder är det även möjligt att boka med hjälp av en kod som är företagsspecifik.

Hur avbokar och ombokar jag mitt besök?

Fram till 24 timmar innan besöket kan du avgiftsfritt av- eller omboka din tid. Det gör du på din sida. Avbokningar senare än 24 timmar innan besöket debiteras fullt.

Kvalitetsgaranti - Hur fungerar det?

Om du efter ett första samtal känner att matchningen inte alls fungerade har du möjlighet att boka ett möte med en ny terapeut utan extra kostnad. Kontakta oss inom 48 timmar på nojdkundgaranti@ahum.se  Nöjd kundgarantin gäller enbart för det första samtalet med din terapeut.

Erbjuder ni onlinesamtal?

Ja, majoriteten av våra terapeuter erbjuder videosamtal.

Erbjuder ni samtal på andra språk?

De flesta av våra terapeuter erbjuder samtal på engelska förutom svenska.

Vilka specialkompetenser erbjuder ni?

Förutom de tillstånd som kräver akut psykiatrisk vård så täcker Ahum av de olika psykologiska tillstånden som finns med I DSM-V.  Mao erbjuder Ahum vård för alla.

Ahum utgår från den diagnostiska manualen DSM-V som innehåller en lista på förekommande psykologiska diagnoserna.

Laddar...